ORUÇ – TERAVİH

“Gene ramazan geliyor” diye üzüntü hissetmek, işinin azalacağından söz etmek doğru olmaz.

Oruç, İslam’ın beş temel şartından biridir. İnsan için önemli bir ibadettir. Allah’ın “ Mükâfatını ben veririm” dediği bir ibadettir. 

Bir gün Peygamberimiz şöyle diyor:

 • “Cenab-ı Allah buyurdu ki: Âdemoğlunun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesna. O, benim içindir. Onun mükâfatı da bana aittir. Oruç ateşe karşı siperdir. Sizden biri oruçlu iken kötü söz söylemesin. Kavga etmesin. Şayet biri ona söver veya çatar, çekişirse, ona cevap olarak: “Ben oruçluyum” desin.” (R. Salihin: 1245)

Bir hadislerinde de şöyle buyrulur:

 • “Bir kimse ramazanın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (R. Salihin: 1224)

Ramazan ayı, değişim ayıdır. Ramazanda insan dâhil her şey değişir, yoksulların yüzü güler, suç oranı düşer, bencil duygular kırılır, merhamet ön plana çıkar, insanlar daha dikkatli olur, kötü söz bile söylemezler, hayrı bol, sevabı bol bir aydır. Bu ayda insanlar her türlü kötülükten uzak kalmaya çalışır ve daha sağlıklı ve huzurlu günler yaşar. Böyle bir ayın gelmesi istenmez mi hiç? 

 • *              *

        “Ben perhiz ediyorum, oruç tutmama gerek var mı?” demek yanlıştır.

        Böyle demek ramazanın, orucun yaşanan manevi atmosferinin önemini kavrayamamaktandır. 

        İnsanın oruçla elde edeceği sağlık daha önemlidir. 

 • “Oruç tutun ki, sıhhat bulasınız.” (Müsned: 9/218)
 • “Vücudun zekâtı oruç tutmaktır.” (İbn-i Mâce Sıyam: 1745) buyurmuştur.

Cenab-ı Allah kutsi hadislerde şöyle buyurur:

 • “Rızam için oruç tutanın vücuduna sıhhat verir, onun sevabını arttırırım.” (H.H.erdem, İlahi Hadisler:37)
 • “Oruç siperdir ki, kulum onunla ateşten korunur.” (Age:34)

Genelde oruç sağlık için değil Allah’ın emri olduğu için tutulur. Sağlayacağı faydalar da ardından gelir. 

 • *              *

        “Günah işliyorum”, “Ben başı açık geziyorum” denerek oruç terk edilmez.  

        Örtünme ayrı, oruç ayrıdır. Orucun şartları arasında örtünme yoktur. Veya orucu bozan şeyler arasında, başın açık olması yoktur. İnsan her ibadetten ayrı ayrı hesaba çekilecektir.          Oruç tutan onun faydasını görecektir. Oruç hayra vesile olacak, insanı kötülüklerden alıkoyacaktır. Çünkü hem günah, hem oruç olmaz. Oruçlu kişi yalanı, kötü sözü, kötü davranışı bırakacaktır. Oruçlu iken kötülük yapmadan da durulabileceğini anlayacaktır. 

 • *              *

        Sahura kalkmamak, akşamdan yiyip yatmak doğru değildir.  

        Böyle yapanlar, günün belirli saatlerinde acze düşebilirler. Oruçlarını zedeleyebilir, sevabını kaçırabilirler. Hem ibadet, hem de sağlık yönü ile sahura kalkmak gerekir. 

        Peygamber (as): “Sahura kalkın, onda bereket vardır.” (R.Salihin:1234)

 • “Bizim orucumuzla başkalarının orucu arasındaki fark; sahura kalkmaktır.” (Age:1237) buyuruyor.
  • *              *

        “Hastayım“, “Zayıfım”, “Havalar çok sıcak veya soğuk”, “İşim ağır”, “Dayanamıyorum” gibi bahanelerle oruç terk ediliyor.  

        Bir taraftan ahret yolcusuyuz, diye oruç tutuluyor, bir tarafta ahret yolcusuyuz, seferiyiz diye açıktan oruç yeniyor. İşte böyle tezatlarla doluyuz. 

        Oruç Kur’an’da açıkça farz kılınmıştır. (Bakara:183-184-185) Ramazan ayına ulaşan oruç tutacaktır. 

        Sağlıklı insan fidye vererek borcunu ödeyemez. Yaşlı, hasta, yolcu, hamile, süt emziren, hayızlı, nifaslı ve başka nedenlerle tutamama hallerinde, oruç sonra kaza edilir. 

        Ramazanda oruç tutamayanın açıktan yemesi, içmesi hem ahlak, hem de dini açıdan doğru değildir.   

 • *              *

Oruç tutmuyorum, teravih de kılmıyorum”, “Oruç tutuyorum ama teravih uzun, onu kılmayacağım” diye düşünmek yanlıştır.  

        Teravih orucun değil, Ramazan ayının sünnetlerindendir. Oruç tutmayan da teravih kılmalıdır. Peygamber (as):

 • “Kim teravih namazını sevabına inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek kılarsa, geçmiş günahları affolunur.” (Buhari, Teravih:1)
 • “Allah orucu emretti, bende size teravihi bırakıyorum.” (Age:2)

Teravih sevaplı bir namazdır. Kılalım, kıldıralım. Sevap kazanalım derken, teravihi ciddiye almadan acele acele yatıp kalkmamak lazımdır.

 • *              *

        Ramazan gecelerinin arasında bir Kadir gecesi vardır. Diğer gecelere göre kadri kıymeti fazladır. Kur’an’da Kadir suresi vardır. Bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmiştir. Bu gecenin diğer geceler gibi geçirilmemesi gerekir. Çünkü o gece dualar reddolmaz, rahmeti bol, affı bol, sevabı bol bir gecedir. 

 • *              *

        Ramazan sonrası eski alışkanlıklara dönüvermek, ibadetleri bırakıvermek doğru değildir.  

        Bu yapıp yapıp yıkmak olur. Çünkü ibadetin makbul olanı, devamlı olanıdır. Allah Kur’an’da: “Ölüm gelinceye kadar ibadet et” diye emrediyor. 

        İbadetler mevsimlik veya belirli zamanlara ait işler değildir. İnsan, hayatının her anından sorguya çekilecektir. İnsan, Ramazan ayı sonrasında da ibadetlerden sorumludur. 

        Ramazan sonrası ibadetleri bırakıverenler, Ramazan ayını feyz ve bereketinden istifade edemeyen kimselerdir.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir