ÖRTÜNEN İNANCININ GEREĞİ ÖRTÜNÜR

            Herşeyden önce iman, amel etmeyi gerektirir. İnananın üzerinde imanın eseri görülecektir. Zira amelsiz iman zor korunur. Tek başına iman, insanın kurtulması, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşması için yeterli değildir.

            İnanan neye inanıyor? “Ya Rabbi, buyruklarını yerine getireceğim” diye söz veriyor. Yani inanan, Allah’a teslim olmuş, dinin gereklerini yapmaya söz vermiş demektir.

            Unutmayalım; insan yalnız iman etmekle sorumlu tutulmamış, iman ettikten sonra salih amel işlemekle sorumludur. Allah: “İnsanları kulluk için yarattığını söyler. (Zariyat : 56)

            Asır Sûresinde kurtuluşa erenlerin, iman ettikten sonra salih amel işyelenlerin olduğu bildirilmiştir.

            İnanan bir insana, inandığını yapmaması dinini yaşamaması, kutsal kitapta emredilen bir şeyi yapmaması söylenemez. Meselâ; namaz kılma, örtünme denilemez. Bu konuda yasak da konamaz. Neden? Çünkü Allah’ın emrine ters emir olmaz. Allah’a isyan olan yerde kula itaat olmaz.

            Peki biri, insanın inancına müdahale edebilir mi? Edemez. Allah “şöyle yap” derken o, şöyle yapacaksın diyemez. Derse Âsi olur, fâsık olur, günaha girer.

            Dinin bir emrine karşı çıkmak, inkâr etmek, alay etmek insanı küfre götürür.

            Örtünmek, dinin apaçık bir emridir. İslâm kimliği içinde büyük bir önemi vardır. İslâm’da örtünmeden bir çok ibadet de yapılamaz.

            Hal böyle iken, museviye, Iseviye ve ateiste saygılı olduklarını söyleyenler müslümana gelince ne yapacağını şaşırmaktadır.

            Örtüsüz islâm olmaz. İslâm tarihinde ilk savaş, bir yahudinin müslüman kadınının örtüsüne saldırmasıyla çıkmıştır. Milli mücadelede Fransız askerlerinin müslüman kadınların örtülerine el uzatması karşısında, sütçü imamın tabancasını ateşlemesiyle başlamıştır.

            Baş örtüsü nazik bir konudur. Fitne unsuru yapılarak insanımız bölünmeye çalışılmamalıdır.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir