ON SEKİZİNCİ GÜN

Euzübillahimineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

GÜNLÜK PROGRAM:

A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ :

17- EL-FETTAH : Kapıları açıcıdır.

B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

 1. Ayet: “Sizden iyiliğe çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan men eden bir topluluk olsun. İşte kurtuluşa erişenler yalnız onlardır.” (Allah’ım-İ

İmran:104)

 • Hadis: ”İyi bir çığır açana açtığı çığırın sevabı verilir. Bir de o yolda gidenlerin sevabı verilir. Kötü bir çığır açana açtığı çığrın günahı ile beraber o yolda gidenlerin günahı da verilir.” (R.Salihın: 170 )

* * *

Herkesin üzerine borç olan bir şey var. Önce iyi bir insan olmak sonra da başkalarına iyiliği anlatmak ve kötülüklerden vazgeçirmek.

En iyi, en hayırlı insan, başkalarına en çok faydası dokunan insandır. Eğer iyi insanlar yetişmezse, iyilerin sayısı artmazsa, toplumda kötüler çoğalır, onlar söz sahibi olur.

Ne kadar kötü olursa olsun, onlara da iyiliği anlatmak, kötülükten alıkoymak insanlık görevidir. Çünkü insanlar kötü değil, yaptığı işler kötüdür.

Çamur gül kokmuş:”Sen çamursun ama gül kokuyorsun” demişler. Çamur: “Bir zaman gülün altında eğleştim” demiş. İyi insanlarda iyilik örneği olmalı ve etrafına iyilik aşılamalıdır. İyi insana yakışan, cehenneme adam doldurmak değil, cennete adam kazanmaktır.

Kötülük herkesin işi, iyilik er kişinin işidir, derler. Bugün zaten yeterince kötülük var. İnsanları kötülüğe itenler çok. Önemli olan böyle bir ortamda iyi olmak ve başkalarının da iyiliğini istemektir.

İnsan, sadece kendinden sorumlu değildir. Kimse “bana ne” diyemez. Kötülükten rahatsız olunmazsa, o kötülüğe ortak olunmuş olur.

İbni Sina’nın bir sözü var: “Tek başına cennete girilmez. Tek başına cennete girmek isteyen zaten cennetlik değildir” demiştir.

Kötülüğe mani olmayanlar, bir gün mutlaka o kötülükten rahatsız olacaktır. Tarihte cezalandırılanlar arasında iyilerde vardır. Ama onlar, kötülüğe karşı çıkmamışlardır.

Peygamberimiz şöyle buyurur:

-“Bir iyiliğe sebep olan o iyiliği işlemiş gibi sevap kazanır. Bir kötülüğe sebep olanda kötülük yapanın günahı kadar günah kazanır”.

Allah’ta: “İyilikte yardımlaşın. Kötülükte yardımlaşmayın” diye emrediyor.

C – SÖZÜN ÖZÜ:

 1. ”Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır”. Doğru.
 2. ”Hastaya bakmaktan, hasta olmak iyidir” Herkes hasta olursa, biz

hasta olunca kim bakacak. Yanlış.

D – BİR OLAY :

İsa peygambere şeytan gözükmüş ve demiş ki:

 • Sen sana Allah’ın yazdığından başka şeyin isabet etmeyeceğini söylüyorsun değil mi?

İsa Peygamber:

 • Evet demiş: Şeytan bunun üzerine demiş ki. – O halde sen şu dağın tepesinden kendini aşağıya at”

İsa peygamber şeytana demiş ki:

 • Ey Allah’ın düşmanı. Allah kulunu imtihan eder, dener. Fakat kul rabbini imtihan edemez.

İnsan tedbir almak durumundadır. Yoksa “Ne şehittir ne gazi pisi pisine gitti Niyazi” olunur.

E- BİR DAVRANIŞ:

İnşallah demek :

Bir şey yapmak düşünülünce, Allah’ın adı anılmalı “İnşallah” denilmeli. “Allah izin verirse, müsaade ederse” denmelidir.

“Ben şöyle edeceğim, şunu yapacağım” denmemelidir. Kur’an-da inşallah demeyen bahçe sahiplerinin zarar gördüğü anlatılır. (Kalem suresi : 17-20).

Allah’ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Her şey Allah’ın yaratması ile olur.  

Bir soru için peygamberimiz “yarın cevap veririm” demiş. “ İnşallah” demediği için vahiy meleği gelmemiştir.

Biri çarşıya bir şey almaya giderken arkadaşı nerede gittiğini sorar. O da çarşıya şunu almaya gidiyorum der. “İnşallah” deyince arkadaşı “inşallahın yeri değil param cebimde alıp geleceğim işte” der. Paraları çalınır. Eli boş dönerken arkadaşı sorar: Ne yaptın. “ Paraları çaldırdık inşallah” deyince arkadaşı : “Şimdi inşallahın yeri değil der.  

Nasreddin Hocanın da “inşallah ben geldim” sözünü hepimiz hatırlarız.

F- SAĞLIK İÇİN:

Solunum yoluna bir şey gidince ne yapılır?

Sıkça görülen bu olay karşısında panik yapılmaz.

 • Parmak sokularak istifra ettirilir.
 • Arkasına geçilerek, iki elle göbek üstünden karın kendimize doğru çekilir.
 • Kürek kemikleri arasına 3-4 defa vurulur ve o bölge el içi ile ovulur.
 • Eğer yatma durumunda ise ellerle göbek üzerine birkaç defa basılır.
 • Hâlâ solunum başlamadıysa, suni solunum yapılır.
 • Hasta çocuksa; karnına basılır. Sol elle ayaklarından kaldırılır, sağ elle sırtına vurulur veya diz üstüne yatırılır, sırtına vurulur.

G – DİN BİLGİSİ:

Namazın içindeki farzları da şunlardır:

1-Başlama tekbiri almak:

Hangi vaktin namazı kılınıyorsa niyet edilir ve “Allahü Ekber” denilir. Tekbir alınırken A uzatılmaz ve beeer diye uzatılmaz.

Tekbir ayakta alınır. Rükûda olan imama uyacak olan tekbiri mutlaka ayakta almalıdır.

Başka dilde tekbir olmaz. “Allah büyüktür” veya “Tanrı uludur” denmez.

İçten tekbir alınmaz, dil ile söylenmesi gerekir.

Tekbir alırken erkekler başparmaklarını kulak memesine değdirir.

Kadınlar ise ellerini omuz hizasına kadar kaldırır.

Ayakta duramayan, oturarak tekbir alır. Ayakta durabilenin oturarak tekbir alması caiz değildir.

2-Ayakta durmak (Kıyam):

Ayakta durmaya gücü yetinin, sandalyede veya oturarak namaz kılması olmaz.

Hali olmayan yatarak kılar. Hiç hareket edemeyen göz ucu ile namaz kılar. Yani mutlaka namaz kılınacaktır. Onun için her kolaylık gösterilmiştir.

Ayakta dururken ayaklar dört parmak aralıklı olur. Gözler secde edilen yere bakar. Kadınlar ise ayak topuklarını birleştirir.

3-Okumak (Kıraat):

Namazın her rekâtında Fatiha suresinin ondan sonra bir sure veya ayet okumak farzdır.

Fatihadan önce birinci rekâtlarda Euzu besmele çekilir. Diğer rekâtlarda sadece besmele çekilir. Fatihadan sonraki sure veya ayetten önce besmele çekilmez. Çünkü Hanefilere göre besmele sureden bir ayet değildir.

4-Eğilmek (Rükû):

Eller dizlere konularak eğilmektir. Erkeklerde sırt düz olacaktır.

Gözler iki ayak ucuna bakacaktır. Kollar ve ayaklar düz duracaktır. Kur’an-da : “ Ey iman edenler! Rükû edin” (Hacc :77) emri vardır.  

Rükûda: “Subhane rabbiyel azim” denir. Ayakta tekbir alan namaz kıldırana rükûda yetişir ve bir defa “subhane rabbiyel azim” derse, birinci rekâta yetişmiş olur.

Namaz kıldırandan önce rükû yapanın namazı bozulur.  

Rükûdan kalkan “Rabbena lekel hamd” der ve dik duruncaya kadar doğrulur.  

5-Yere kapanmak (secde etmek):

Alnın, burnun, iki elin, iki dizin ve iki ayak parmaklarını uçlarının yere değmesi, yani yedi kemik üzerine secde edilecektir (Ramuz’ul Ehadis:49/14 +

443/3)

Kur’an-da: “Ey iman edenler! Secde edin” (Hac:77) emri vardır.  Secdede ayakların üst kısmı yere değmemelidir. Ayaklar kalkmamalıdır. Dirsekler yere konmamalıdır. Erkekler kollarını vücuttan ayrı tutar. Kadınlar ise vücutlarına yapıştırır ve yere yakın tutar.

Erkeklere peygamber (as) kollarınızı köpekler gibi yere yaymayın, der

(İ.Canan, Hadis Ans:8/30)

Secdeye namaz kıldırandan önce varılmaz ve önce kalkılmaz. Böyleleri için :”Allah eşek başı yapar” uyarısı vardır. (Ramuz’ul Ehadis: 82/5)

Sehpa, yastık gibi şeylerin üzerine secde edilmez. Pis yere secde edilmez. Allah’tan başkasına secde edilmez.

Secde ederken alın yere değmelidir.

Secde iki defa yapılmalıdır.

Secde boyunca gözler kapatılmaz.

Secdede iken üç defa : “Sübhane rabbiyel e’lâ” denir.

Secde için acele edilmez.

6-Son oturuş:

Son rekatın secdeleri yapıldıktan sonra oturulur. Ettehıyyatü okunur, salli, barik ve Rabbena okunur, selam verilir.

Otururken gözler iki diz arasına bakar, eller diz üstüne konulur. Sağ ayak dikilir. Hanımlar ayaklarının üzerine oturmaz, ayaklarını sağ tarafa yatırırlar ve kalçalarının üzerine otururlar.

Son oturuşta parmak kaldırma nasıl olur?:

Ettehıyyatüyü okurken sıra La ilahe illallah’a gelince sağ elin parmakları yumulur, “ La ilahe” derken, şahadet parmağı kaldırılır. “ La” derken biraz uzatılır. “İllallah” derken de parmak indirilir. Uzun süreli tutulmaz. Parmak kaldırılırken de Allah’ın bir olduğu başka bir ilah, tanrı olmadığı düşünülür. Bu sünnettir. Bilmeyenlerin yapmaması uygundur (Hadis Ans:8/8384).

H – BİR DUA EDELİM :

Şeytandan Allah’a sığınma duası :  

-“Euzübillahimineşşeytanirracim, lahavle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”

I – BİR SURE EZBERLEYELİM:  

Fil suresi tekrar  

İ – BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir