ON DÖRDÜNCÜ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim

Bismillâhhirrahmânirrahim

GÜNLÜK PROGRAM

A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ:

14- El-GAFFAR: Magfireti, bağışlaması çok olan demektir.

B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

a)Ayet: “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve elde ettiğiniz mahsüllerin helal ve iyisinden zekat ve sadaka olarak verin. İşe yaramayanı vermeye kalkamayın” (Bakara:267)

b) Hadis: “Malın zekatını verdiğinde onun şerrini gidermiş olursun. Hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin mallarınızı zekatla koruyun.(Ramuz:

26/4+283/1) 

Zekat vermek, Müslüman olmanın şartlarındandır. Malla yapılan ibadettir. Hem veren hem de alan için sigortadır. Kötülüklerin önlenmesinde büyük payı vardır. Yüz güldürür, ihtiyaç giderir. Toplumdaki sınıflar arasında çatışmayı önler. Malın temizlenip bereketlenmesine neden olur. Zekatı verilmeyen mal, herhangi bir şekilde telef olur.

Zekat verilmediği zaman Allah’ın rahmeti kesilir. Kıyamet günü zekatı verilmeyen mal, sahibinin sırtına yüklenecektir. Mal bir imtihandır. Zekatı verilmeyen malın kabir de sahibini eziyet edeceği bildirilmiştir.

Allah şöyle bildiriyor: Dünyada zekatı vermediği mal yüzünden azap görene şöyle denir: “bu azaptan kurtulmak için dünya da bütün malını verir miydin?” O cevap verir: “Evet” ona: “Biz senden hepsini değil çok azını istemiştik” demiştik” denir.

Peygamberimiz şöyle der: “Zekatı verilmeyen mal, ahirette zehirli yılan olacak, boynuna dolanıp çenesinden ısıracak ve “Ben senin dünyadaki zekatını vermediğin malınım” diyecek” (Buhari, zekat:3)

Kalem süresi: 17-26 ıncı ayetlerde zekatı verilmeyen malın ve vermeyenlerin açıklı halinden bahsedilir.

Peygamber (as) zamanında salebe zekat vermediği için Peygamberimizin “yazık oldu Salebe’ ye” demiş. Salebe mescit kuşu iken cenaze namazı kılınmadan gömülmüştür.  

Kimse “mal benim” diyemez. Mal mülk emanettir. Allah’ın dır. Onda ihtiyaç sahiplerinin hakkı vardır.

Birde Ramazan’da verilen Fıtır sadakası vardır bu da ihtiyaç sahibinin hakkıdır. Başın gözün sadakası olarak verilir: kazayı belayı def eder.

Malın zekatı bellidir. Kırkta bir verildi mi görev biter. Peki bedenin, sağlığın, her bir organın zekatı ne olacak? Bu da her şeyi yerli yerince, Allah’ın rızasına uygun kullanmakla, kullukla ve Allah’ın kullarına hizmetle olur.

C- SÖZÜN ÖZÜ:

 1. “Bilgisize görgüsüze olma kul.

      Ara tara başına bir çare bul.” Doğru.  

 • –“Doğru olanı dokuz köyden kovarlar.” Yanlış. Doğruyu niçin

kovsunlar? Yalancıyı, sahtekarı kimse sevmez. Onu kovarlar.

D- BİR OLAY:

Gazneli Mahmut’un vezirinin oğlunun adı “Muhammed” imiş. Bir gün Muhammed’i kendi adı ile değil de babasının adı ile çağırır. Muhammet çok üzülür, acaba bir hatam mı oldu diye  düşünür. Durumu babasına anlatır.

Vezir “Padişahım oğlumu adı ile çağırmamışsın, çok üzülmüş bir sebebi mi var?” der.

Gazneli Mahmut şöyle der:  

– “Ben onu hep Muhammed adı ile çağırırken abdestli idim. Ama o anda abdestim yoktu. Senin adınla çağırdım. Başka bir sebep yoktur” der.

Büyüklerimiz Peygamber Efendimizin adını Abdestsiz ağızlarına almamışlardır. Peygamberimizin mezarının yanından geçen tren yolunun raylarının altına gürültü olmasın diye keçe koymuşlardır.

E- BİR DAVRANIŞ :

Konuşurken nelere dikkat etmeliyiz?

 • Dil, iyiye de kullanılır, kötüye de kullanılır.
 • Konuşurken bize söz düşünce konuşulmalıdır.
 • Kelimeler iyi seçilmelidir.
 • Faydalı söz söylenmelidir. Yani: ya hayır söylenmeli ya da susulmalıdır.
 • Konuşurken boş, manasız, çirkin, müstehcen konuşulmamalıdır.
 • Yalan, iftira, gıybet, alay, küfür içeren sözden kaçınılmalıdır.
 • Her söze karışılmamalıdır.
 • Biliyorsa konuşulmalı, bilmiyorsa susulmalıdır.
 • Şair şöyle demiş:

“Biliyorsan konuş ibret alsınlar,

 Bilmiyorsan sus insan sansınlar.”

F- SAĞLIK İÇİN:

Alkol ve alkol katkılı maddeler insan sağlığına zarar verdiği için dinen haram kılınmıştır.

Peygamberimiz: “İçkiden sakının. Zira o her kötülüğün anahtarıdır.” Demiştir. (Ramuz: 212)

Kur’anda da şeytan işi pislik olduğu bildirilmiştir.

Bütün kötülüğün altında alkol belası vardır.

Alkol ahlak düşmanıdır, aile düşmanıdır, sağlık ve huzur düşmanıdır.

İçki, uyuşturucudur; insanları, beyinleri, nesilleri uyuşturur. İnsanı insanlıktan çıkarır. İçkinin verdiği zararı düşman veremez. İçki kötülüklerin anasıdır. Ahlak içki ile geriler.

Şekspir şöyle der:

-“Ey içki, senin adın olmasaydı sana şeytan derdim” demiştir.  

İçki, insanın aklını giderir, yapılmayacak rezillikler yaptırır. Söylenmeyecek sözler söyletir. İnsanı aptallaştırır ve rezil eder. Denilebilir ki; içki insanı bitirir, aileyi bitirir sonra da toplumu ve değerlerini bitirir.

G- DİN BİLGİSİ:

Namaz çeşitleri

 1. Farz namazları: Cuma ve beş vaktin farzları,
 2. Vacip namazlar: Vitir, bayram ve kılacağım diye adanan namazlar.
 3. Sünnet namazlar: Beş vakit namazın sünnetleri, teravih namazı,
 4. Nafile namazlar: Bu namazlar sevap kazanmak için kılınan namazlardır.

Peygamberimiz (as) şöyle buyurmuştur:

-“Bir kul kıyamet gününde ilk önce namazdan sorulacak. Eğer namazı tam çıkarsa, kazananlardan ve kurtulanlardan olur. Eğer namazı eksik çıkarsa, kaybedenlerden olur. Farz namazlar eksik çıktığında Cenab-ı Allah : “Bakın kulumun nafile namazı var mı?” Der. Eksiklikler nafile namazlarla tamamlanır. Diğer  amelleri de bu tarz da hesap edilir.” (R.Salihin: 2/398) (Tirmizi: Salât: 305) buyrularak nafilelerin önemi belirtilmiştir.

Nafile namazlar, iki rekat olarak kılınır. Sabah namazı vakti, güneş doğarken, zevalde iken, batarken, ikindi ile akşam arası, hutbe okurken, farz namazın vakti daraldıysa nafile namaz kılınmaz.

Mezhebimize göre kaza borcu olan da nafile namazı kılar.

Kuşluk namazı, Evvabün namazı, tesbih namazı. Hacet namazı, istihare namazı, tevbe namazı, mescid namazı, abdest namazı, yolcu namazı, korku namazı ve teheccüt namazı gibi.

H- BİR DUA EDELİM:

Kur’an dan bir dua:

-“Allah’ım bizi kıyamet gününde rezil, rezil etme, pişman olanlardan eyleme” (Al-i İmran:194)

-“Allah’ım, insanların dirilecekleri gün beni mahcup etme ” (Şuara:87)

I- BİR DUA EZBERLEYELİM:

DUALARIN TEKRARI

İ- BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir