ÖLÜNÜN RUHU NEREYE GİDER ?

            Bazıları ruhun bedenden ayrıldıktan sonra başka bir bedene veya hayvana geçtiğini inanırlar bu daha çok ilkel toplumlarda ve ilkel dinlerde mevcut olan bir inanıştır.

            Bu inanç dirilip hesap vermeyi inkar etmek için ileri sürülmüş ve bu günde ahireti inkar etmek isteyenler tarafından desteklenen bir inançtır.  

Ruhun başka bedene geçmesi İslam inancına uymaz. Ruh bir bedenden çıktıktan sonra ortalıkta dolaşıp durmaz. Kendilerini medyum ilan edip ruh çağırdığını söyleyenler, yalan söyler. Bazı ruh çağırmalarında bazıları tertiplidir. Bazıları da cinlerden yararlanır.

            Ölüm olayı olduktan sonra ölenin dünya ile ilişkisi kesilir. Ruh geri dönmediği gibi başka bir varlığı  da geçmez. Çağrıldığı zamanda gelmez.

            Eğer ruh gelseydi, kalanlara ilişki kursaydı, sadece çağırdıkları zaman gelmezler dünyadaki çok sevdikleri yakınları ile ilişki kurarlardı.

            Kurana da : „Müşrikler görmüyorlar mı ki, onlardan önce  nice kavimleri helak ettik onlar tekrar dönüp te bunlara gelmezler.’ (Yasin : 31)  

            – “Müşrikler kendilerine ölüm gelip çattığında : “Rabbim beni geri gönder” der. Boşa geçirdiğim dünyada iyi şeyler yapayım. Bu onların ağzından çıkan boş bir laftan ibarettir.

Onlar için dirilecekleri güne kadar berzah vardır” (Müminun : 99-100) ( Berzah ruhların eğleştiği yerdir.)

            Ruhun başka bir bedene geçmesine tenasüh denir. Bu nazariye temelsiz, tutarsız bir teoridir. İdeolojiktir, dinsizlik temeline dayanır. Daha dün inançsızlıkları sebebiyle (ruh yoktur) diyenler, bu gün ruh göçünden bahsediyorlar.  

            Bu gün eğer ruh çağırma olsaydı ruhlar da gelebilseydi o kadar çok fail meçhul cinayet var ki öldürülenin ruhu çağırılırdı. (Seni kim öldürdü?) denirdi. Ama denilemiyor.             Ruh çağıranlar doğru söyleseydi parasını, altınını bir yere koyanlar var, buna bulunamıyor. Çağırırlardı o adamın ruhunu bunu elde ederlerdi.

            Ölüden ses çıkmadığı gibi ruhtan da ses çıkmaz. Ruh berzahtan ayrılıp orada burada hazır olmaz. “Falancanın ruhu hazırdır demek doğru olmaz.” (İmdat! Falancanın ruhu yetiş) demek şirktir.

            Allah kuranda : “İnsanların çoğu şirk koşarak inanırlar’ buyuruyor. İslam dinine göre her ruh ayrı ayrı yaratılmıştır. Her bedenin ruhu ayrı ayrı kendine aittir. Bazı ruh hastalarının kendilerinin başkası zannetmesi ruhun bedenden bedene geçtiğinin delili olamaz. Ruh ölçü inancı bazılarında ölüm korkusundan ve yok olmaktan kaynaklanıyor. Firavunlar bunun için cesetlerini mumyalatıp bir ruhun bedeline girmesini ve tekrar hayata dönmelerini beklemişlerdir.

            Bedenleri ayrı ayrı yaratan Allah parmak uçlarını, seslerini, genlerin farklı kıran Allah ruhları ayrı ayrı yaratmıştır. Ruh ayrı ayrı olmasaydı hangi bedenden hesap verilecektir. Hangi bedenden cennet ve cehenneme girecek ?  

            Sözün özü ruh göçü diye bir şey yoktur. Ruh göçüne inanmak şirktir. Her bedenin ruhu ayrıdır. Kabir ve ahirette azap ruhadır.   

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir