ÖLÜMÜ TEMENNİ ETMEK

            Ölüm elbette istenmez. Ama bazıları hayatı, dertleri çekilmez görüp, intihar ediveriyor. Ne olursa olsun, insan yaşamaya çalışacaktır. Engelleri aşmaya çalışacak, düzelme imkanı arayacaktır.

            Peygamber (as) :

            1-“Sizden biriniz ölümü” istemesin. Zira ölünce ameli kesilir. Müminin hayatta kalması, hayrını arttırır. (R. Salih’in : 2/587)

            2-Sizden biriniz hastalığınızdan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer isteyecekse şöyle desin: “Allah’ım, yaşamak benim için daha hayırlı ise beni yaşat, ölmek hayırlı ise beni öldür.” (İslam Fıkhı Ans. : 3/13 , V. Zuhayli)

            3-“Sizden kimse ölmeyi arzulamasın. Zira ölmeyi isteyen kimse eğer iyi biri ise, belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü ise olur ki tevbe eder. Allah’ın rızasını kanmaya çalışır.” (Buhari, Merda : 19) buyurarak ölümün istenmemesi gerektiğini bildirmiştir.  

            Ömrün hayırlısını dileyelim, başımıza gelenlerin bir imtihan olduğunu unutmayalım. Dünyada sabredip çekilenler, günahlara kefarettir, bilelim.

            Adamın biri, Ayakkabıcıya :

            -Bana öyle bir ayakkabı yap ki üç yıl dayansın der. O sırada bir veli geçmektedir, şöyle der :  

            -Adamın bir yıl ömrü var, üç yıllık ayakkabı istiyor. İnsan fıkratı yaşamaya hırslıdır.

            Allah Resulü şöyle haber veriyor :

            “İnsan ölünce onu haktan alıkoyan her şey derlenip toplanır, önüne konur. O anda insan :  

            -“Ya Rabbi beni geri döndür de terk ettiğim Salih amelleri işleyeyim diyecek.” (Ramuz : 42/8)

            Şehit de şehitliğin lezzetini tadınca, mükafatını görünce o da : Ne istersin? Sorusuna, dirilip tekrar “şehit olmak” diyecek dirilip tekrar geri gelmeyi isteyecek.

            Kafir, manzaraya bakacak geri gelmek isteyecek “Şimdi mi aklın başına geldi” denilecek.

Geri gelinmeyeceğine göre; bizi sıkıntıya sokacak, yüzümüzü kızartacak işler yapmamalıyız.

            Yaşadığımıza, dünyaya geldiğimize pişman edecek bir ömür yaşamamalıyız.

            Başkaları için de ölüm istenmez. “Ölsün, gebersin” diye beddua edilmez. Sakatın, ihtiyarın veya bir hastanın da ölmesi istenmez.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir