ÖLÜME HAZIR MIYIZ?

            Kur’an da bizden istenenler arasında ahiret hazırlığı da var. Şöyle buyruluyor : “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın.” (Haşr : 18)             Bir gün her insan ölecek ve hayatının hesabını Allah’a verecektir. Bunun için herkes ölümün yok olmak demek olmadığını bilmelidir. Her an ölümü hatırlamalı ve ders almalıdır. Çünkü hayatının sonunda insan, hiçbir hatasını ve eksikliğini telefi edecek vakti de olmayacak, imkanı da olmayacaktır.

            Peygamber (as) bunun için bizi uyarmıştır: “Ölmeden önce ölünüz” “Ölümü çok anın kim ölümü çok anarsa, Allah onun kalbini ihya eder ve ölümünü kolaylaştırır.” (Ramuz El Hadis : 80/15)

 • “Ölüyü üç şey takip eder ; Ehli, malı, ameli. İkisi geri döner ameli onunla kalır.” (Age : 506/10)

            Allah Resulünün bu tavsiyeleri ölüme hazırlanın demektir.

            Ölüme hazır olan insan teslim alınmaz, teslim olmuştur. Biri camiye davetlere kulak asmamış. Camiye gidelim diyen arkadaşına da ben gitmeyeceğim dermiş, reddedermiş. Bir gün ölmüş yani teslim alınmış tabuta koymuşlar camiye getirip, musalla taşına yatırmışlar.

Selası verilince arkadaşı gelmiş tabuta eğilmiş: “Hani gelmeyecektin ya!” demiş.  

            Hayatta iken insana hayat :

 • “Ömrünü güzel yaşa” der             İnsan öleceği zaman bir ses :  
 • “Sakın hazırlıksız ölme” der.

            Cenaze yıkanıp kefene sarılanca bir ses :

 • “Sakın azıksız yola çıkma, geri dönüşün olmaz” der.

            Cenaze kabre varınca bir ses :

Kabir için ne getirdin? der.  

           Kabre konulunca bir ses:

 • Gel bakalım! der.

            Cenaze o zaman anlar ki ölmüş.

            Bazıları ölüme hazırlık denince kefen alıyor, mezar alıyor, hatta kazdırıyor. Bir içine girmek kalıyor. Ölüme hazırlık bu değil. İnsanı çıplak gömmezler. Bir kefen bulurlar. Çöplüğe de atıvermezler mutlaka gömerler. Ölüme hazırlık bizden istenilenlerin yerine getirilmesidir. Bunlar yapılmadıysa yapılan teferruatın ne yararı olur? Cenaze namazının ne faydası olur? Dünyada öğüt ve nasihat dinlemediyse kabri başındaki telkinin ne faydası olur?

            Kul dünyada iken Allah’la olursa, ölümden sonra Allah da onunla olur. Bir vaiz camide Allah soracak, şunu soracak, bunu soracak diye sıralarken bir Allah dostu ona şöyle der.

 • Allah o kadar çok soru sormaz. O der ki : “Ey kulum dünyada ben hep seninleydim ya sen kiminleydin?…”

            Allah Resulü : “Dünyada garip bir yolcu gibi ol” diyor. (Buhari, Rikah : 3)  

            Yolcu olan ne kadar dünyalık varsa sırtlanır mı?  

            Ahiret yolcusu olan ölümden korkar mı?

            Dünya da Allah’la olan kimse Allah’a kavuşmaktan korkar, kaçar mı? Bir adam Hazret-i  Peygambere (as) der ki :  

 • Ya Resulallah, nedense ölümü hiç sevemiyorum. Ondan hep ürküyorum, ahirete ciddi bir mehil duyamıyorum!  

            Şöyle buyurur :

 • Malın var mı?
 • Evet, var.

            -Öyle ise ondan ahiret için harca. Göreceksin ki, oraya ilgi duyacak meyil hissedeceksin.

            Bundan sonra da şöyle buyurur :

Çünkü insan malının bulunduğu yerden ayrılmak istemez. Senin malın ise hep buradadır. Oraya hiç göndermemişsin!

            Bundan olacak ki Süleyman Bin Abdülmelik :

 • Ahirete hiç meyil duymuyorum acep nedendir? Diye soran birine şöyle cevap vermiştir :  
 • Hep dünyamızı tamir ediyoruz, ahiretimizi ise harap bırakıyoruz ondan. İnsan mamur ettiği yerde kalmayı ister, harap bıraktığı yere gitmeyi arzulamaz!

            Ne garip değil mi? Hayatı boyunca Allah’la olan da kabre giriyor. İşlemediği günah kalmayan da mezara konuyor.  

            Hazret-i Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem, Ebu Zerr’e :  

 • Bir yolculuğa çıkmak istersen onun için hazırlık yapar mısın?diye sordular.  

            Ebü Zerr :

 • “Evet ya Resulallah” diye cevap verdi.

            Hazret-i Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem :  

 • Peki kıyamet günü yolculuğu nasıl olacak? Beni dinle o gün sana yarayacak olanı söyleyeyim mi? diye sordu.  

            Ebu Zerr :  

 • “Evet ya Resulallah anam ve babam yoluna feda olsun” dedi.

            Alemlerin efendisi şöyle buyurdu :  

            “Yeniden dirilme günü çok sıcaktır. O gün ferahlamak için şimdiden oruç tut. Kabir yalnızlığı için gece karanlığında iki rekat namaz kıl. Kıyametin büyük hadiseleri için bir kere hacc et ve mutlaka bir sadaka ver. Ya haklı yere bir söz söyle, yahut kötü bir söz söylemekten dilini alıkoy.”  

            Peygamber efendimiz buyurdu :

            “Yarın hesaba çekileceğine inandığı halde ibadet etmeyene şaşarım.”              – Ya Resulallah! Bana tavsiyede bulun dedim.

 • Sana Allah’tan korkmanı tavsiye ederim. Çünkü Allah korkusu her işin başıdır.

Ya Resulallah! Bana daha tavsiyede bulun.

 • Kur’anı oku. Allah’ın zikrine sarıl. Çünkü zikrullah senin içinde yer yüzünde ışık, gökte de saklanan bir azıktır.
 • Ya Resulallah! Bana daha tavsiyede bulun.
 • Sakın çok gülme. Zira çok gülmek kalbi öldürür, yüzünün ruhunu söndürür.
 • Ya Resulallah! Bana daha tavsiyede bulun.
 • Cihaddan geri kalma çünkü cihad ümmetimin rehbanlığıdır.  
 • Ya Resulallah! Bana daha tavsiyede bulun.
 • Çok konuşmamaya çalış, çünkü bu, şeytanın senden uzaklaşması için bir vesile, dinini koruman hususunda bir yardımcıdır.
 • Ya Resullallah! Bana daha tavsiyede bulun.
 • Fakirleri sev, onlarla hem dem ol.
 • Ya Resulallah! Bana daha tavsiyede bulun.
 • Senden aşağıdakilere bak, senden üstünlerine bakma.
 • Ya Resulallah! Bana daha tavsiyede bulun.
 • Acı da olsa gerçeği söyle.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir