ÖLÜMDEN SONRA DİRİLMEK

            İnsan ölmek için doğarsa dirilmek için de ölür. Durak ve dinlenme yeri olan kabre konulur.  

            İnsanın gerçek yurdu ahireti dünya adı üstüne fanidir, gelip geçicidir, eğlence ve oyun yeridir.  

            Hz. Ali (ra)’ın ifadesiyle “insanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.”  

            İnsan hayatının hesabını verecektir. İyinin de yaptığı boşa gitmeyecek, kötünün de yaptığı boşa gitmeyecek yani yanına kar kalmayacak. Bunun için ölüm kadar dirilmek ve hesap vermek de hak. Cennette cehennemde hak peygamber (sav) şöyle buyurur :  

            – “Her kul öldüğü hal üzere dirilecektir’ (Büyük hadis külliyatı : 5-384)

            Hani tohum toprağa atmışta yeşermiştir?  

            Ölümden sonra dirilmek ilkel inançlarda bile vardır. Ceset için yapılanlar, yanına konulanlar ölümden sonra dirilme inancına dayanır.

            Dirilmeye hazırlığı ve yüzü olmayanlar, yaşadıkları gibi inandıkları için ahiret olmasın hesap sorulmasın istiyorlar. Yok öyle şey! Hayvanlar bile dirilip hak alacaklar.

            Mesleği bilen, ahiretin dehşetinden korkan azı büyüklerimiz : “Sorumlu bir insan olacağıma, gökteki uçan kuş olsaydım’ demişlerdir.”

Dirilmenin ve ahiretin olacağına dair Cenab-ı Allah dirilmeyi delil olarak örnek olaylar yaratmıştır. Bunlardan bazıları kısaca zikir edelim :

 1. Mesela İsa Peygambere ölüleri diriltmesi mucizesinin verilmesi ve İsa Peygamberin ölüleri diriltmesi diğer insanlarında diriltileceğinin delilidir.
 2. Cenab-ı Allah bir topluluğu öldürüp, gücünü göstermek için dirilttiği bir ayette şöyle anlatır :              “Binlercesi ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp gittiklerini görmedin mi? Allah onlara (ölünün) dedi. Öldüler sonra diriltti. Şüphesiz Allah onlara karşı lütufkardır. Lakin insanların çoğu şükretmez.” (Bakara : 243)

            Cenab-ı Allah : “Görmedim mi ?” buyurarak bu olaya dikkat çekmiş ve bu olay üzerinde düşünülmesini istemiştir.

 • İsrafil oğullarından öldükten sonra birinin dirilişi örnektir.İsrafil oğulları birini öldürmüş, suçu onun bunun üzerine atmıştır. Cenab-ı Allah’ta öleni diriltip, gerçeği ortaya çıkarmıştır. (Bakara suresi : 72-73)

            Bu olayla Cenab-ı Allah öldükten sonra ölenleri dirilteceğini haber vermiştir.  

 • İnançsız bir bilgin bir yere uğrar. Orada ki her şey yıkılmış dökülmüştür. Allah burada yaşılanları nasıl diriltir? Diye düşünmeye başladı. Bunun üzerine Cenab-ı Allah onu öldürdü ve yüzyıl sonra diriltti. O ne kadar uyuduğunu sordu o “bir gün veya daha az” dedi. Allah ona : “Yüz sene kaldın, yiyeceğine içeceğine bak henüz bozulmamıştır. Seni insanlara bir ibret kılalım diye yüzsene ölü tuttuk, sonra dirilttik’ dedi. Yanında ölmüş ve kemikleri kalmış eşeğini de diriltince Allah o kişi: “Şimdi iyi biliyorum ki, Allah her şeyi kaldırır” dedi.

(Bakara : 259)

 • Bir güzel örnekte ashabı kehf’in uyutulup diriltilmesidir. Kuranda şöyle anlatılır :  
 • “Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sandın sen onları sağa sola çevirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmakta idi. Onlara uyandırdık biri : Ne kadar kaldık?” dedi. Bazısı  “Bir gün bazısı rabbimiz daha iyi bilir” dedi. Gümüş paralar yiyecek içecek almaya gönderdiler. Adam parayı verince hazine bulduğunu zannettiler. Onlar orada 309 yıl kalmışlardı. (Bak : Kehf suresi 18-19)  

            Bu örneklerden anlıyorum ki Cenab-ı Allah başta nasıl yoktan var ettiğini bile öldükten sonrada herkesi diriltecektir.

            Bu konuda birkaç ayeti delil olarak nakledelim :

 • Siz cansız iken size can veren Allah’ı nasıl inkar edersiniz? Sonra sizi öldürecek tekrar sizi diriltecek ve sonunda ona döndürüleceksiniz’ (Bakara: 28)
 • “İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster” demiştir. Rabbi ona : “Yoksa inanmadın mı?” dedi. İbrahim hayır inandım fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim” dedi. Bunun üzerine Allah: “Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra kesip parçala her dağın başında onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; koşarak sana gelirler. Bil ki Allah azizdir, hakimdir.”       (Bakara : 260)
 • “Nihayet sura üfleyecek birde bakarsınız ki, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak rabbine giderler.            O sırada eyvah bizi kabrimizden kim kaldırdı derler? Bu rahmanın vat ettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler” derler. (Yasin : 51-52)
 • “Görmez mi ki insan biz onu meniden yarattık. Birde bakıyorsunuz ki apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve : “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek” diyor. Dedi ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.” (Yasin : 77-79)
 • “Ölüden        diriyi, diriden            ölüyü   o          Allah   çıkarıyor; yer yüzünü ölümünün ardından o canlandırıyor. İşte sizde kabirlerinizden böyle

çıkarılacaksınız. (Rum : 19)             – “Sizi Allah topraktan bir çağırdı mı, hemen kabirlerinizden çıkıverirsiniz.” (Rum: 25) “Bu diriltme Allah için pek kolaydır. (Rum : 27 ) “Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor! Ölüleri de mutlaka diriltecektir.” (Rum : 50)

 • “İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır, onlar neyi bir yaratma konusunda şüphe için dediler.” (Kaf : 15)
 • “Şüphesiz sizler kıyamet gününde tekrar dirileceksiniz.” (Müminun : 16)  

            Evet, bu ayetlere her şey yarattığını öldürüp tekrar dirilttiğini, bunun kendisi için zor olmadığını bildiriyor.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir