ÖLÜM ÖTESİNE YOLCULUK

İnsanın var oluşu;

Cenab-ı Allah âlem’leri yarattıktan sonra insan oğlunu yarattı.(Bakara:30)

İlk insan Adem(as) ve Havva’yı yarattıktan sonra onlara:

-’’Sizin için şeytan büyük düşmandır.’’(Taha:117) buyurdu.

Şeytanın tuzağına düşmemeleri için onları uyardı.

Adem ile Havva şeytana aldandılar ve cennetten çıkarılıp yeryüzüne indirildiler.(A’raf:24) onlardan insan üredi ve yeryüzüne dağıldı.

Cennette imtihanı kaybeden insanoğlu imtihanın büyüğüne tabi tutuldu.

İnsana da Cenab-ı Allah:

-’’Sakın dünya hayatı seni aldatmasın!’’(Fatır:5)diye uyardı.

İnsan benim senin kavgası yapmayacak, zevk ve eğlenceye dalmayacak Rabbine kulluk yapacaktı.

Dünya oyun ve oyalanma yeri idi. Ebedi hayat ahiret hayatı idi. Geçiçi ve sınırlı olan dünya hayatında insan ebedi hayatı kazanacaktı. Böyle kurulmuştu dünya düzeni.

İnsan misafirhane olan dünyada garip yolcu gibi olamadı. Ölmeyecekmiş gibi dünyaya daldı, isyan etti, günahlar işledi. Her canlının ölümü tattığı gibi oda ölümün acısını tadacağını unutan bir hayat yaşadı.

Allah Resulü demişti ki :

-’’Gerçek hayat ahiret hayatıdır.’’(Buhari.Rika:1) bu unutuldu. Yalana kananlar kaybetti.

Hayatın sonu ölüm:

Cebrail(as) peygambere diyor ki;

-’’Ya Muhammet! Dilediğin kadar yaşa bir gün öleceksin. İstediğini sev bir gün ondan ayrılacaksın. İstediğini yap mutlaka onun hesabını verceksin. ’’(Ramuz el-ehadis:331/9)

Cenab-ı Allah; buyurdu ki;

-’’Her canlı ölümü tadacaktır’’(Ankebuf:57)

-’’Nerde olursanız olun, ölüm size ulaşır sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile.’’(Nisa:78)

Bunun için ölüm gerçeği unutulmamalı peygamberimiz(sav) bize:

-’’Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü unutma!’’(ibn-i Mace,

Zühd;31)

-’’Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız.(Tinmizi Zühd:4) Hayatın sonu ölüm. Bir mezarlığın kapısında; -’’Çıkmışsa ilahi emir bahane bol.

Toprakta başlar toprakta biter bu yol.’’ Yazılıydı.

Necip Fazıl diyor ki;

-’’Şu geceni durdursam, çekip eteğinden soruversem. Haberin var mı? Öleceğinden.

Behlül dana hırsızın ardından değil de mezarlığa koşmuş – Neden böyle yaptın? Demişler

-Nasıl olsa mezarlığa gelecek demiş.

Kendimize gelmeliyiz. Bir turist 63 yaşında müslüman olmuştu. Bir gazeteci sordu;

-Neden müslüman oldunuz?

-Kur’an mealini okudum. Öldükten sonra dirilip hesap verme inancı benim müslüman olmamı sağladı.’’

Hayat, öldükten sonra da devam edecek, kabir hayatı başlayacak, ya cennetle yada cehennemle noktalanacak. Allah Resulü buyuruyor ki:

-’’Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşralunursuz’’

En doğrusu ölüme hazır olmak:

Dünya yolculukları hazırlık gerekir de ebedi kalınacak olan ahiret yolcuğuna hazırlık gerekmez mi?

Hazırlıksız ölmek, hazırlıksız kabre girmek, insan için olabilecek en kötü durumdur. Çünkü kabir, istirahat yeri değil. Bu yolculuğun dönüşü yok. Keşke demenin pişman olmanın faydası da yok.

İnsan bu yolculukta dünyaya ait kefenden başka bir şey götüremeyecek. ’’Benim dediği, uğrunda kavga ettiği her şeyi bırakıp gidecek.

-Azabı en hafif olan cehennemliğe Allah soracak;

-Eğer dünya her şeyi ile senin olsaydı, bu azaptan kurtulmak için verir miydin? Kul;

-Evet diyecek Alemlerin Rabbi ona: -Dünyada iken senden çok azı istenmişti! Diyecek.

İnsan bu dünyadan güzel amellerle veya kendisini yakacak ateşle gidecektir.

    Ölümden korkulmaz. Hazırlıksız gitmekten korkulur. Kabirler bize sakın buraya hazırlıksız gelme deyip duruyor.

-’’Ey iman edenler! Allahtan korkun ve herkes yarına ne hazırlayacağına baksın ‘’ diyor.(Haşr:18)

Peygamber (as) demiştir ki;

-’’İnsan ölünce her şey önüne konur. Kul;

-’’Ya Rab! beni dünyaya döndür de terk ettiğim güzel şeyleri yapayım der.’’

KABİR HAYATI

 Ölümden sonra kabir hayatı başlayacak, kabir, ahiret için ilk duraktır. Aynı zaman da sorgu yeridir. Azap yeridir.

Kabre girildiğinde Münker Nekir adlı sorgu melekleri gelir: -Rabbin kim?

-Peygamberin kim?

-Kitabın ne? -Dinin ne?

-Hangi amelle geldin?

Gibi sorular soracaklar. Hazırlıklı gidenler cevap verecek, bilmiyenler eyvah! Diyecek, iyiler için kabir, cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Kötüler için de cehennem çukurlarından bir çukur olacak.

Peygamber (as) şöyle der;

-‘’Kabir, ahiret duraklarından ilk duraktır. Kim ki kabirde işi kurtardı, arkası iyidir. Kimde kabirde işi kurtaramadı gerisi kötüdür’’(Ramaze’l-Ehadis:105/12)

Bir akıl hastası. Cenaze kabre konduktan sonra mezara eğiliyor ve şöyle diyor:

-‘’Eğer yalan söylemediysen, haram yemediysen, itikatını bozmadıysan hiç korkma !’’

Peygamberimiz bize şu bilgilileri veriyor.

-‘’Kabirde ölü boğulmak üzere olan kimseye benzer, dua bekler, dua edilince sevinir.(Age:368/10)

-‘’Ölülerinize Yasin okuyunuz. Yasin ölünün azabını hafifletir.’’(Age:79/4)

-Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yada cehennem çukurlarından bir çukurdur.’’(Tirmizi,züht:4)

-‘’Ölümden sonrasını görebilseydiniz isteyerek yiyip içemezdiniz. Evlerinizi giremez dağlara çıkardınız.’’(Ramuze’l Ehadis:357/6/

Kabirde uyananlardan olmayalım. Pişman olana’’ geçti, geçti’’ denilir.

SIRAT:

Sırat, cehennemin üzerinde kurulu bir köprüdür. Engelli kaygan, ince kılınçtan keskin üzerinde duraklar vardır.

Herkez bu köprüden geçeçektir. İyiler sıkıntısız geçeçek, kötüler ise sıkıntı çekeçektir. Kur’an da’’ sırata uğramayacak kimse yoktur.’’buyrulur.(meryem71)

Sıratta insanlar yedi durakta sorguya çekilecekler. Bunlar:

-İman durağı

-Namaz durağı

-Zekat durağı

-Oruç durağı

-Hac durağı

-Cünüplükten sorulacak durağı

-Ana Baba hakkında sorulacak durak

Bir durakta hesabını veremeyen daha ileriye gecemeyecektir.

(M.Zahit Kotku. Ehli sünnet Akaidi:35)

MAHŞER

Hesap için toplanma yerine mahşer yeri denir. Hayvanlar dahil her canlı burada toplanacak. Hayvanlar hakkını alıp toprak olacak. Bunu gören günahkarlar’’Keşke bende toprak olsaydım diyecekler.(Nebe:40)

Burası sorgu yeridir. Herkes ne yaptıysa onun karşılığını alacağı yerdir.

Kur’anda: “O gün herşey yapılanlara şahitlik edecektir” (Fussılat:20) buyrulur.

Her hak sahibi hakkını alacaktır. Burada insanların en çok istediği şey karşı tarafın günahlarını alması ve sevaplarını vermesi olacaktır.

    Kur’anın ifadesiyle:’’Amelleri ağır gelenler, hoş bir hayat içinde olacaklar, iyilikleri hafif gelenler ise kızgın ateş çukurunda olacaklar.’’(Karia:8-11)

Hesap, sorgu, sual yokmuş gibi yaşayanların vay haline !

CENNET:

Dünyada salih amel işleyenlere cenab-ı Allah’ın vaad ettiği mutluluk yeridir. Allah’ın lutüf ve ihsanının bol olduğu yerdir. Yani cennet müminler için ödül yeridir.

Kur’an-ı kerimde bildirildiğine göre:

-‘’İman edip iyi ve yararlı işler yapanlar cennetlik olanlardır.

Onlar orada ebedi kalacaklardır.’’(Bakara:82)

-‘’Orda onlar için herşey vardır.’’(Kâf:35)

CENNETLİKLER:

İnsanlar mahşer yerinden ya cennete yada cehenneme girecekler.

Her insan dünyada nereye hazırlık yaparsa oraya gidecektir. Yani gideceği yeri kendi seçecektir. Her insanın hem cennette hemde cehennemde yeri vardır. Hangisinin yolunu seçerse oraya ulaşacaktır.

Peygamber (as) cennetlikleri şöyle haber vermiştir:

-‘’Bana cennetlik üç kişi arzedildi:   

1-Şehit,

2-İffetini koruyan,

3-Allah’a ibadetini güzel yapan.(İ.Canan, Hadis Ans:14/269)

-‘’Böbürlenmeyen, bozgunculuğu arzu etmeyen…’’ (Ka-

sas:83)

-‘’İman edip iyi davranışlarda bulunanlar…’’(Bakara:25)

-Takva sahipleri…(Al-i İmran:15)

-Rabbine karşı gelmekten sakınanlar…(Ali imran:198)

-Allah’a ve Peygambere itaat edenler…(Nisa:13)

-Sözüne sadık olanlar…(Zümer:74)

-Rabbim Allah deyip dosdoğru yaşayanlar…(Ahkaf:13)

-Allaha isyandan sakınanlar…(Zariyat:15)

-Kitabı sağından verilenler…(Hakka:19)

    -Kendi canları çekmesine rağmen yemeğini yoksula, yetime, esire yedirenler…(İnsan:8)

-Doğru tücccarlar…(Rahman el Ehadis:161/2)

-Kibirden, emanete hiyanetten ve borçtan uzak duranlar…

(Age:415/7)

-Gözleri görmeyen ve sabredenler…(R.salihan:33/9)

-Temiz olanlar…(Raman el Ehadis:258/12)

-Merhametli olanlar…(Age:458/6)

-Yetimi himaye edenler…(Buhari Edep:24)

-Kendisine yapılmasını istemeyeni başkasını yapmayanlar…(Müslim imare:46)

-Allah yolunda ayağı tozlananlar…(Buhari cihad:16)

-Kocasını razı eden kadın…(Tirmiz: Reda:10)

-Allah’a şirk koşmayan…(Müslim iman:151)

-İnsanları rahatsız eden şeyi yoldan kaldıranlar… (Müslim, birr:128)

-Namaz kılan, oruç tutan, zekat verenler… (Tirmizi Cuma:80)

-Dil ve cinsel organına sahip olanlar cennetlik kimselerdir…

(Tirmizi züha:61)

CEHENNEM:

İman etmeyenler ve iman edipte salih amel işleyip günah işleyenlerin günahı kadar cezalandıralacağı yerdir.

Kur’anda:’’Cehennem kafirler için hazırlandı.’’(Bakara:24) Bir de affa uğramayanların barınağı cehennem olacaktır.

-İnkarcılar… (Araf:182)

-İmansız olarak ölenler… (Bakara:117)

-Kaba,cimri ve kibirli olanlar… (Hadis Ans 14/270)

-İçki müdavimi olanlar

-Zina edenler,

-Faiz yiyenler

-Sirk koşanlar

-İffetsizler

-Haksız yere cinayet işleyenler

-Haramı, inkar edenler

-Küfre razı olanlar Tevbe etmezler ve affa uğramazlarsa, cehennem ehlinden olurlar. Kur’an’a göre;

-Münafıklar-Nisa:145

-Kötülükte ısrar edenler-Bakara:81

İnkarcılar-Bakara:126

-Bozguncular-Bakara:206

-Allah’a ve peygambere isyan edenler-Nisa:14

-Ayetleri yalanlayanlar-Maida:10

-Allah’ın emirlerine karşı kör ve sağır olanlar-A’raf:179

-Allah’a şirk koşan-Tevbe:17

-Zekat vermeyenler-Tevbe:35

-Zalimler-Furkan:27

-Yalancılar-Ankebut:68 Cehennemlik kimselerdir.

CEHENNEM EHLİ

Cehennem ehli neler yiyecekler, Kuran’ı kerim bize şöyle haber veriyor:

-‘’Zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Karınlarında maden eriği gibi, suyun kaynaması gibi kaynar. Başlarından da kaynar su dökülür’’(Duhan:43-50)

            -Günahkarlar     kanlı     irinden     başka     bir     şey     yemez-

ler.’’(Hakka:36-37)

-Cehennemdekiler kaynar su ve irin yerler.(Nebe:27)

-İnkarcı, zorbaya kanlı irin içirilecek.(ibrahim:16) yutmak isteyecek, yutamayacak, ölmek istiyecek ölemeyecek.(17)

    -Bağırsaklarını parça parça edecek kanlı su içirilecek.(Muhammet:15)

-İmdat! su diyecekler erimiş maden gibi yüzleri haşlayan kızgın su verilecek, ne kötü, ne fena içecek.(Kehf:29)

Burada ’’Keşke toprak olsaydım’’ diyecekler.(Nebe:40)

-Keşke birşeyler yapıp gönderseysim diyecekler.(Fecir:23)

-Keşke ölüp dirilmeseydim diyecekler.(Hakka:13)

-Keşke falancayı dost edinmesseydim diyecekler.(furkan:26) Cennet ehli Cehennem ehline sorar:

-Sizi bu yakıcı ateşe sokan nedir?

-‘’Biz namaz kılanlardan değildik, yoksulu doyurmadık, batıla inanırdık, burayı yalan sanardık, sonunda ölüm geldi çattı’ derler.

(Müddesir:40/47)’

Cennetlikler sorar:

-Rabbimizin vaadini gerçek buldunuz mu? Diye sorarlar.

-Evet derler. İçlerinden biri’’Allahın lâneti zalimlerin üzerine olsun’’diye bağırır”. (A’raf:44)

Cehennimlikler cennetlilere:

-Allah’ın size verdiği nimetlerden biraz bize verin derler. Onlarda:

-Allah bunları kafirlere haram kıldı. Derler.(A’raf:50) -İki arkadaş kıyamet günü buluşurlar biri diğerine:

-Dirilmeye, sorgu, suale inanmazdın, yani biz dirilip cezalandırılacak mıyız? Derdin der ve ilave eder:’’Vallahi sen neredeyse beni de helak edecektin. Allah’ın hidayeti olmasaydı bende cehen-

nem de seninle beraber olacaktım.’’der.(Saffat:50-59) Mü’minler Cenab-ı Allah’ı görecek mi?

İnanmayanlar kıyamet gününde kör olarak yaratılacaklar, Allahı göremeyeceklerdir.(Taha:124-127)

-‘’İnanmayan ayetlerle alay edenlerin kalbi kararmıştır. Onlar kıyamette Rablerini göremeyeceklerdir.’’(Muhaffifin:13-15

-‘’Müminler ahirette dolunayı gördüğü gibi Allah’ı görecekler.’’R.Salihin:1055)

-‘’O günde yüzler parlak olduğu halde Rablerine bakacaktır. Nice yüzlerde somurtacaktır.’’(Kıyamet:22-24)

H.z Peygamber Kimlere Şefaat Edecek? Kur’an’da:

-‘’Allah’ın hoşnut olduğu kimselere şefaat vardır.’’ Buyrulur.

(Enbiya:28) Peygamber(as)

-İnanlara

-Bid’at ve sapıklıktan uzak olanlara

-Dinde değişiklik yapmayanlara

-Şefaate inanlara

-Peygamber sünneti üzere yaşayanlara

-Günahtan haramdan kaçınanlara Cenab-ı Allah’ın izniyle şefaat edecek cennete girmesini sağlayacaktır.

Ahirette keşke dememek için bazı korku ve endişelerimiz olmaması gerekmez mi?

-Dünyayı ahirete tercih edenler

-Şeytanın tuzağına düşen

-Yol hazırlığı yapmayan eyvah diyecek

-Kabir azabı gören

-Sıratta ayağı kayan

-Cehennem ateşini gören eyvah keşke! Diyecek.

-Dünya hayatının oyun eğlence olduğunu anlamayan’’eyvah’’ diyecek

Rabbim şöyle buyuruyor:

-Dünya hayatı sadece eğlenceden oyundan ibarettir. Asıl olan ahiret hayatıdır. Keşke bilmiş olsalardı! (Ankebut:64)

Geri dönmek isteyenlere ‘’Size düşüneceğiniz kadar ömür verilmedi mi? Denilecek.(Fatır:37)

Allah Resulü: “Ölen iyi bir kimse iyiliğini arttırmadığına, kötü ise halini düzeltmeğine pişman olacak” diyor. (Tirmizi Zühd:2403)

Düşün ki bugün son günün öleceksin. Her şey bitecek yolculuk nereye hiç düşündün mü? Amel defterin sağdan mı solundan mı alınca gülecek misin?

somurtacak mısın? Nasıl bir hayat yaşadın?

Cenab-ı Allah uyarıyor

-‘Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.

(Haşır:19)

İnsanın bazı korkularının olması gerekir. Mesala;

-İmanı kurtaramamaktan

-Hazırlıksız gitmekten

-Kabir azabından

-Amel defterini solundan almaktan

-Kör olarak dirilmekten

-Azap meleklerinin teslim almasından -Cehennem ateşine atılmaktan korkmalıdır.

Aslında dünya ve dünyadakiler, insana hayatını güzel yaşa der.

Ölenler, sakın gafil iken Azrail’e yakalanma!

Kabir, sakın hazırlıksız gelme! Der.

Kabre konulunca minker- nekir gel bakalım! Der. Dünya hayatının bir dahası yok artık.

Rabbim hayatının sonunda ‘’keşke’’ diyenlerden, pişman olanlardan etmesin…

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir