Ölüm istenir, intihar edilir mi?

Ölüm istenmez, canı Allah vermiştir, Allah alır. İnsanın kendini veya başka birini öldürme hakkı yoktur. Öldürme yaşama hakkını ihlaldir. 

Allah kuranda:’’Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın’’ (Bakara:195) buyuruyor.  Petgamber(as): 

1-‘’Sizden biriniz ölümü’’ istemesin. Zira ölünce ameli kesilir. Müminin hayatta kalması hayrını arttırır. (R. Salih’in:2/587)

2-Sizden biriniz hastalığından dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer isteyecekse şöyle desin:’’Allah’ım, yaşamak benim için daha hayırlı ise beni yaşat, ölmek hayırlı ise beni öldür.’’ (İslam Fıkhı Ans.:3/13, v.Zuhayli) 3-‘’Sizden kimse ölmeyi arzulamasın. Zira ölmeyi isteyen kimse eğer iyi biri ise belki daha çok hayır ve iyilik yapar. İayet kötü ise olur ki tevbe eder. Allah’ın rızasını kazanmaya çalışır.’’ (Buhari, Merda:19) buyurarak ölümün istenmemesi gerektiğini bildirmiştir. İntihar büyük suçtur. Allah Kur’an’da: ‘’Kendinizi öldürmeyin’’ (Nisa:29+En’am:151) diyor. İntihar eden büyük günah işlemiş olur. Sebep ne olursa olsun sabır edilecektir. Çare intiharda aranmayacaktır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir