ÖLÜM ANI VE YAPILACAK İŞLER

            Ölürken imansız ölmemek için hayatta bazı şeylere dikkat etmek gerekir. İmansız gitmeye sebep olan  şeylerden bazıları şunlardır:

 1. İman konusunda tereddütleri  olmak, imansız ölmekten korkmamak.
 2. İtikadı, inancı bozuk olmak  
 3. Dini öğrenmemek ve dinini yaşamamak,
 4. Namazı terk etmek.
 5. Haram, günah tanımamak  
 6. Nimete teşekkür etmemek
 7. Ana babaya isyan etmek, görevlerini yapmamak.
 8. Günahta, haramlarda ısrar etmek, günahlara devam etmek.
 9. Kuranda günah ve haram  olduğu bildirilen bir şeyi bilerek isteyerek yapmak.
 10. Peygamber (as)’a uymamak, dediklerini yapmamak.
 11. Allah’ın affından ümit kesmek.
 12. Din ve dindarlarla alay etmek
 13. İftira atmak, hased etmek, yalan söylemek.
 14. Şirk koşmak, bid’at  ve hurafe şeylerde öncülük etmek. Dini kendi nefsine menfaatine göre anlamak ve yaşamak.
 15. Büyücülük, falcılık gibi işlerle meşgul olmak.
 16. Dünyaya düşkün olmak.
 17. İman esaslarında ve İslam’ın şartlarında herhangi bir eksiklik olması.
 18. Hayatı münafık gibi, kafir gibi yaşamak ve inançsızlara benzemek.
 19. Küçük günahlara devam etmek, önemsememek.
 20. Kur’an’da ve sünnette haram kılınanı helal saymak.
 21. Dine müdahale etmek, dini kendine göre yorumlamak.

            Bu ve bunun gibi işler son anda imansız gitmeye sebep olur.    

            Gelelim ölüm anına ;  

            Ölümden önce ziyaret sünnettir. Cenab-ı Allah üç gün yatak nasip etsin helalleşerek ölmek nasip etsin inşallah…

Hasta ziyaretleri, moral yıkıcı olmamalı, bıktırıcıda olmamalı, onu rahatsız edecek şekilde uzun ve lüzumsuz konuşmalar da yapılmamalıdır.

            Ziyaret sırasında sabır tavsiye edilmeli, tevbe ve zikir etmeye yönelik tavsiyelerde bulunulmalıdır.

            Ayrıca ; isteği olup olmadığı, vasiyetinin neler olduğu sorulmalıdır.Borçları sorulmalıdır.

            Ahmet Haşim’e son hastalığında münasebetsiz ve gevezenin biri gelir damdan düşer gibi :  

            -Nasıl dostum bir vasiyetin var mı? der.

            Ahmet Haşim :   

            -Var, eğer bir hastanın yanına gidersen bu kadar fazla oturma” der.

            Hasta, yerine getirilmesi zor ve imkansız olan vasiyetlerde bulunmamalıdır. Maddi yönden yapacağı vasiyet malın üçte birini geçmemelidir.  

            Hazreti peygamber (sav) hastanın yanında Fatiha, İhlas, Nas ve Felak surelerinin okunmasını tavsiye etmiştir.  

            Bir hadislerinde de “ölülerinize yasin okuyun” buyurarak, yasinin ölümü kolaylaştıracağını bildirmiştir. Yalnız gusül abdesti almadan ölünün başında Kuran okunmaz. Başka oda da okunur.

            Peygamberimiz: “Sonsözü, lailahe illallah olan, cennete girer.” (Müslim cenaiz: 2) buyurmuştur. Bunun için hastanın yanında Kelime-i Şahadet ve Kelime-i Tevhid getirilmeli, onun duyacağı ve ilgi göstereceği şekilde getirilmeli, onunda söylemesi sağlanmalıdır. Ama sakın „sende söyle’ denmemelidir. İsrar edilmemelidir. Çünkü o sırada şeytanla iman kavgası yapmaktadır. Allah korusun „hayır’ deyiverir.

            Bir hadiste de „Sizden ölüm halinde bulunanlara “lailahe illallah demesini telkin edin” (R. Salih’in : 2/922) buyurmuştur.  

            Ölüm anında gözü kapatılıp çenesi bağlanmalı, dua edilip hayrına konuşulmalıdır. Feryat figan etmemeli “Sen verdin sen aldın Allah’ım günahını affet” denmelidir.  

            Selası verilince de: “İnnalillahi ve innaileyhi raciun” denmelidir.

            Canı verende alanda Allah’tır. Allah’a isyan derecesine varan hiçbir şey yapılmamalıdır. İsyan, hem isyan edene hem de ölene zarar verir.

Ölü evine ziyaret sünnettir. Mezar dönüşü eve uğrayıp kuran okunmalı, baş sağlığı dilenmelidir.  

            Cenaze sahipleri, mezarlıktan gelenlere hayır niyetiyle ikramda bulunuyor yediriyor, içiriyor bu yanlış birincisi ; oradakiler ihtiyaç sahibi değildir. İkincisi de ; üç gün cenaze evinde yenilip içilmez. Konu komşu ve akrabalar ikramda bulunmalıdır. Akraba, eş dostun cenaze evinde ikramının yenmesinde sakınca yoktur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir