ÖLÜ İÇİN NE OKUNUR

             Bir şeyler okunması için 7. , 40. , 52. gün ve çenenin düştüğü kabul edilen 3. gün veya sene-i devriyesi beklenmez.

            Ölülerimiz unutulmamalı, her an okunmalıdır, dua edilmelidir, hayır hasenat yapılıp sevap bağışlanmalıdır. Kabirde yangın varken, azap varken beklenir mi?  

            Cenaze yıkanmadan başında okunmaz, ayrı bir oda da okunur.  Çünkü o cünüptür.

            Ne okuyalım?

 • Hatim yapılıp ruhuna bağışlanmalıdır,
 • Tespihler çekilip ruhuna bağışlanmalıdır,
 • Allah’ımızın affetmesi için dua edilmelidir,
 • Yasin suresi okunur,
 • Ra’d suresi okunur,
 • Mülk suresi okunur.

Birinin bir gece kulağına derinden sesler gelmeye başlar. Ses kabirden geliyor, hem de Mülk suresini okuyor. Adam çadırın bir köşesine dikkat kesilerek okunan Mülk Suresini sonuna kadar dinledikten sonra heyecanını yenemez, doğruca Medine’nin yolunu tutar, gelip durumu Resulallah Hazretleri’ne şöyle arz eder :

 • Ya Resulallah, çadırımı bir yere çatmıştım. Orada kabir olduğunu bilmiyordum. Bir de dinledim ki, bir insan Mülk suresini okuyor, sureyi sonuna kadar dinledim, heyecanımı yenemedim size geldim.

            Tebessüm eden Resulallah Hazretleri şöyle cevap verir :

 • Mülk Suresi koruyucudur. Kurtarıcıdır. Okuyanı kabir azabından kurtarır! (A. Şahin Dini Bilgiler : 112)
 • Mevlüd ne zaman okunur?             İbadet, Allah rızası için yapılır. İbadetle menfaat gözetilirse o ibadet caiz olmaz. Mevlüd pazarlık konusu yapılmazsa caizdir. Değilse iki tarafta günaha girer. Çünkü ücret karşılığı kuran okunmaz.

            Kur’an da : “Ayetlerimizi az bir karşılık ile satmayın.” (Bakara : 41)

            Bir ayette de, bu yolla para kazananlar için “Karınlarına ateş tıkınmış olurlar” buyurmuştur.  

            Hz. Peygamberde: “Kuran okuyun fakat onunla kazanıp yiyip, içmeyin” buyurur.  

            Mevlüd, farz, vacip veya sünnet bir ibadet değildir. Ancak bid’atler giderilirse mevlüd okumak caizdir. Bazıları üzerinde de olumlu etki yapar.

            Bir de israfların yapıldığı, aç olmayan kimselerin davet edildiği yemekler ve ziyafetlerde hayır yoktur. Bunda o ölüye ulaşan bir şey olmaz.

            Ölü için ağlamak sızlamak yerine Kur’an okunmalıdır.

            Hz. Peygamber (as) der ki :  

 • “Ölü, kendisine yapılan feryat ve ağlama sebebiyle azap olunur.” (R. Salih’in :

3/1689)

 • “Ölünün arkasından ağlamamaları için peygamber kadınlardan söz almıştır.” (Age :

3/1693)

 • “Ölü üzerine feryat ederek ağlayan kadın, ölmeden tövbe etmezse, kıyamet gününde üzerinde katran olan bir gömlek, uyuzdan bir zırh olduğu halde haşrolunur.” (Age : 3/1696)
 • “Ölü için kendisinde olmayanı beyanla ağlandığı, feryat edildiği vakit, iki melek görevlendirilir. Onlar ona: “Sen böyle bir adam mısın?” der. Onu tartaklarlar. (Age : 3/1698) buyurmuştur.

            Yas etmek, bağırıp çağırarak isyan etme yerine dua edilmelidir, okunmalıdır.

Peygamber (as) : “Ölüleriniz için yasin okuyun” buyuruyor.(İ. Canan, Hadis Ans.: 15/81)  

(V. Zuhayli, İslam Fıkhı Ans. : 3/17)

            Mezarlıktan geçerken  Fatiha ve İhlas suresi okunur, o mezarlıkta yatan Müslümanların ruhuna bağışlanır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir