NUH KAVMİ NEDEN HELAK OLDU?

Adem (as) ın oğulları çoğaldı, dört bir yana dağıl-

dı.

İnsanlar puta tapmaya başladı ve ahlaki yönden sapıtınca onlara Nuh(as) peygamber olarak gönderildi.

Yer Dicle ve Fırat arası Mezopotamya bölgesiydi, zaman M.Ö 3000 yıllarıydı.

Nuh, kavmini doğru yola davet etti. Onlara: “Allah’ a kulluk edin ondan başka ilah yoktur. Ben sizin için büyük azaptan korkuyorum.” Dedi.                    (A’raf:59)

Nuh (as) ın kavmi -Sapıklık içindeydi.

-Putlara tapıyorlardı.

-Kuvvetlileri azgın ve zalimdi.

-Her türlü günahı ve ayıbı işlemekten çekinmiyorlardı.

-Akla gelen her kötülük yayılmıştı.

-Nuh’ u dinlemediler, onunla alay ettiler. Nuh’ un davetine kulak asmadılar.

İleri gelenler Nuh’ a:

 -Biz seni açıkça şaşkınlık ve sapıklık içinde görüyoruz, dediler.

(A’raf:60)  -Nuh’ u yalanladılar. O’na “deli” dediler. O’na görevini yapmaması için baskı yaptılar.(Kamer:9)  Nuh(as) la dalga geçiyorlar, sende bizim gibi bir insansın seni dinlemiyoruz bize vaad ettiğin şeyleri göster deyip, sapıklıklarına devam ettiler.

            Nuh onlara şöyle dedi:

 -”Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur. Ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir elçiyim. Ben size öğüt veriyorum.Allah’ın azabından sakının. Allah’ ın rahmetine nail olun…”

(A’ raf:61-63)  Nuh’ a inananlar, fakir ve zayıf kimselerdi. Onun için şöyle dediler:

 -”Sana neden inanalım? Sana inananlar rezil kimseler.”

(Şuara:111)  Ne dedilerse, ne yaptılarsa, Nuh(as) ı davasından vazgeçiremediler. Öyle ki onda delilik ve hastalık olduğunu yaydılar. Ona inananları da ondan ayıramadılar.  Nuh (as), yapılan baskılardan biraz bıkıp usanmıştı. Ellerini açarak Rabbine şöyle yalvardı:

 -”Ya Rabbi! kavmimden beni yalanlayanlara karşı bana yardım et!”

 (Müminun:26)  Gün geçtikçe Nuh’ un kavmi daha da azıyor ve yoldan çıkıyordu.”Bize haber verdiğin azabı getir, görelim” dediler. 

 Artık azabı hak etmişlerdi. Kul azmayınca Allah yazmaz. Onlar iyiden iyiye sapıtmışlar, azmışlardı. Böylece cezayı hak etmişlerdi. Her şeye rağmen Nuh(as) uyarmaya devam etti. Buna karşılık halkı Nuh’ a ve inananlara karşı tavırlarını sertleştirdi. Tehditler başladı.

Taşladılar. Ölümle tehdit ettiler.

 Sapıkların kin ve düşmanlıkları Nuh’ a ve inananlar üzerinde olumsuz etkiler yapmaya başladı.

 Cenab-ı Allah Nuh’a inanmayanlardan başka kimsenin inanmayacağını bildirdi.

(Hud:36)

            Nuh(as) şöyle dua etti:

 -Rabbim! İnananları bağışla inanmayan zalimleri yok et!(Nuh:28)  Cenab-ı Allah Nuh’ a gemi yapmasını emretti.

(Mü’ minun:26)  Yakınları da olsa inanmayanlar için dua etmemesini bildirdi.”Gemiyi yap zulmedenler hakkında bir şey söyleme! Onlar mutlaka boğulacaklardır. (Hud:37) buyurdu.

 Bu emir üzerine Nuh(as) gemi yapmaya başladı. Küfür ehli onunla alay ediyordu. O da: “ bir gün bizde sizinle alay ederiz” diyordu.

 Gemi inşaatı bitti. Allah’ın emri ile inananlar ve her canlı türünden birer çift gemiye alındı.

 Cenab-ı Allah, inananları o gemi ile kurtardı. İnanmayanlar helak olup gitti.

 -”Nuh ve onunla birlikte inananları ve canlıları gemi ile kurtardık.”(Şuara:119) *****

               -”Biz Nuh’u da halkını da kurtardık. Bunu ders

alınacak bir olay kıldık.”

(Ankebut:15) buyurdu.

 Nuh’ a inanmayanların sonunu Kur’ an şöyle haber veriyor:

            -”Küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular…”

(Nuh:25)

*****

             -…”Onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendile-

rini yakalayıverdi.”                                       (Ankebut:14)

”…ayetlerimizi yalan sayanları suda boğduk.

Çünkü onlar kör bir topluluktu.”

(A’raf:64)  Nuh’ un kavmi oğlu ve eşi dahil Allah’ a isyanları peygambere uymamaları, isyana ve günaha daldıkları, küfrü tercih etmeleri yüzünden helak oldular.

 Nuh tufanında yerden, gökten her taraftan sular yeryüzünü kapladı.

                  Sular yükselirken Nuh(as) inanmayan oğlu-

na:”oğlum, gel” demiş son bir daha davet etmişti. Oğlu:

”Ben dağlara çıkarım” cevabını verdi.

 Nuh’ a hemen ikaz geldi:” O senin ailenden değildir. Onun için af dileme!” 

(Hud:45-46)

            Oğlu da, hanımı da sular arasında boğuldular.

 Yeryüzü küfür ehlinden temizlenince, Allah yeryüzüne “Suları yut!” emrini verdi. Yer suyu yuttu, gök suyu tuttu. Gemi Cudi dağına oturdu.                  (Hud:44)  İbret almak isteyene ibretlik bir olay. Allah azan, sapan, küfrü seçenleri cezalandırarak bundan sonra gelecek nesillere ikaz ve uyarılarda bulunmuştur.

 İnananların kurtulması da ibret alıp güzel yaşamamız için bir mesaj olmalıdır. Bir ilahi uyarı şöyle:  _”Daha önce inkar edenlerin halleri size ulaşmadı mı? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için acı bir azap da vardır.”

(Teğabün:5)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir