NİŞANDAN ÖNCE KADINA BAKMAK

Nişanda acele edilmemelidir. Yanlış bir karar verilmemesi için dinimiz gözü kapalı evlilik yerine bakmaya müsaade ediyor. Görmeden yapılan nişan ve nikâhtan sonra erkek madden kadında mânen zarar görüyor.             Nişan-nikâh olmadan da iki tarafın birbirini görmesinde herhangi bir sakınca yoktur. “Birbirine bakacaklar, konuşacaklar, nikâh kıydırılsında günaha girmesinler” diyenler oluyor. Bu maksatla nikâh olmaz, batıldır. O zaman bakmanında bir anlamı kalmaz. Peygamberimiz

(SAV) evlenecek olanların birbirlerini görmelerini bizzat istemiştir. Mugire bin Şu’be’ye :

“Hâlâ evlenmedin mi? demiş, oda: “evleneceğim” deyince, “gördün mü?” diye sormuş : cevap olarak, “hayır” deyince peygamberimiz “git, gör” buyurmuştur. (Müslim Nikâh : 74)             Demek ki, bakmak da, konuşmak da ve anlaşmak da niyet ciddi ise bir sakınca yok. Bakıp bakıp, konuşup konuşup, kararsızlık içinde ortada bırakmak, ümit verip ortada bırakmak günahtır. Karşı tarafa zarar vermemek için daha gizli bir araştırma yapılabilir. Çünkü; İslâmda insana zarar vermemek esastır. İnsanı üzmemek vaciptir.

GÜNAH OLAN BAKMA NEDİR?

            İslâm, hâin bakışları, insanı zinaya götüren, yuva yıkan bakışları kesin olarak yasaklanmıştır.

            Günaha sokan bakmak kadar baktırmak, bakılmasına sebep olmak da yasaklamıştır.

            Allah, peygamber “bakma” derken “Güzele bakmak sevaptır” demek, “yasak olan ikinci bakıştır. Ben baktım mı gözümü çekmeyi veririm” demek insanı, günahı arzulamak ve günahta ısrar etmek olduğundan küfre götüren sözlerdir.

            Cenab-ı Allah’ın yarattığı çok daha güzel şeyler vardır. Onlara bakıp “Rabbım ne büyüksün?” demek sevaptır. Nefsi azdıracak, akla kötü şeyler getirecek şeylerden gözü çekmek sevaptır. Bir kutsi hadiste : “Rızam için gözlerini harama bakmaktan men edenlere öyle bir iman veririm ki, zevki ta kalbinde hisseder” buyrulmuştur.

            Kötülüğe giden yolda ilk sebep bakmaktır. Şairin dediği gibi : “Önce bakış sonra tebessüm gelir, sonra selâmlaşmak,  

            Sonra konuşmak, sonra randevu ve sonra karşılaşmak”

            Bakmak, cinsel eğilimi arttırır, nefsi azdırır. Bunun için müslüman gözlerini korumakla emrolunmuştur.

            Kur’an’da şöyle buyrulmuştur.     

-Allah gözlerin hâin bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mü’min Sûresi : 19)

-“Mü’minlere deki gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar” (Nur Sûresi:30-31)

            -Kutsi hadiste : “Kasıtlı bakış iblisin oklarından biri oktur.” (Prof. Dr. İ. Canan Hadis Ans : 2/212) buyrulmuştur.        

            Peygamber (SAV) Hz. Ali’ye : “İlk bakışı ikincisi izlemesin” (Age : 2/213) buyurmuştur.

            Hz. İsa’da : “Gözünü kapadığın müddetçe, fercin zina etmez” demiştir. (Age:2/213)             Eve misafirliğe gelen peygamberimiz Hz. Aişe’ye : “Geri çekil” deyince “o âmâdır bizi görmez ya Rasullallah!” demesi üzerine peygamberimiz : “Sende mi âmâsın” demiştir. (R.S. 3/195)

            Hz. Osman (ra) yanına gelen adama : “Senin gözlerinde zina izleri görüyorum” deyince adam gelirken isteyerek bir kadına baktığını itiraf etmiştir.             Bazıları : “Gözün pasını silmek” arzusuyla onu bunu seyretmekten kendini alamıyor.

Halbuki peygamberimiz : “İffetinizi muhafaza edin, gözlerinizi harama bakmaktan men edin” buyuruyor.

            İncil’de şöyle yazıyor : “Zina etmeyeceksin. Bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde onunla zina etmiş olur.” (Matta İncili : 5/28-30)

            Nur Sûresi 31. ayette müslüman bakmadığı gibi, ırzını koruyacak, açılıp saçılmayacaktır.

            Ahzab Sûresinin 59. ayetine göre inanan kadın, güzelce örtünecektir. Bunu tanınıp eziyet edilmemesi, tâcize meydan vermemek için yapacaktır.

            Bakmak âfettir, insanın kalbini bozar, düşüncesini değiştirir. Kalp, resim çeker. Ondan sonra da gönül, ibadetten bile zevk almaz olur. İddia edildiği gibi ne gözün pası silinir, ne de güzele bakmak sevaptır…

            Bir kadın peygamberimize soru sorarken Fazl ile bakışırlar. Peygamberimiz Fazl’ın başını elleri ile başka tarafa çevirmiştir. Fazl sorar: “Niçin başımı çevirdin?”             Hz. Peygamber :

            -“Siz bakışınca şeytani duygalardan korunabileceğinizden emin olmadım” demiştir.

            Kur’an’da :

-“Kulak, göz, gönül hepsi yaptıklarından sorumludur” (İsra Sûresi : 36)

-“Allah gözlerin hâin bakışını ve gönüllerde gizleneni bilir” (Gafir Sûresi:19) buyrulmuştur.

            İslâm’da bakma yasağı herhangi bir kötülüğün önlenmesi için tedbirdir. İslâm, haramı yasaklamış ve harama giden yollarıda yasaklamıştır.

            Şunu da ifade edelim ki, görmenin, göz ilişmesinin ve ansızın bakmanın bir vebâli yoktur. Yeterki, bakışa bakış eklenmesin.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir