NİŞAN NİKÂH YERİNE GEÇER Mİ?

            Nişan ayrı, nikâh ayrıdır. Nişan evlilik demek değildir. Asla nişan nikâh yerine geçmez. Bunun için evlilikteki davranışların hiçbirini de meşrulaştırmaz. Nişanlılar, hiçbir zaman nikâhlı gibi davranamazlar. Bir arada bulunamazlar, gezip tozamazlar, senli benli olamazlar, birbirlerine dokunamazlar.

            Ayrıca nişanlılar mutlaka evlenecekler diye bir şey yoktur. İslâm, daha çok kadını korumak için bazı ölçüler koymuş, sınırlar çizmiştir. Bu ölçülere dikkat edilmediği, sınır aşıldığı zaman kadın zarar görmektedir. İslâm’a göre; nişanlılar birbirlerine yabancı kimselerdir. Üçüncü bir şahıs olmadan yalnız kalamazlar. Hz. Peygamber (SAV) : “Bir kadınla bir erkek yalnız kalırlarsa, üçüncüsü şeytan olur” buyurmuştur.

            Gençler bazı şeyleri düşünemeyebilirler. O zaman büyükler bu konuda hassas davranmalıdır. Nişanı kılıf olarak kullanmak isteyenlere bu fırsat verilmemelidir. Değilse, telafisi mümkün olmayan şeyler olabilir.

            Bazı yasaklar, insan hürriyetini sınırlayıcı gibi görünsede insan yararına olduğu muhakkaktır.

            Nişan, sözdür. Niyet ciddi bile olsa islâm’ın koyduğu sınırı aşan, günaha girmiş olur. İnanan insanlar günahtan korunmak için nişan devresini günaha girmeden geçirmelidir. Hanım bacımız giyim kuşamına dikkat etmelidir. Konuşmalar, görüşmeler edep dairesinde aile fertlerinin yanında yapılmalıdır. İki insan yalnız olunca güven olmaz. Hemen şeytan devreye girer.

            Rus yazarı Tolstoy’un kızı gelir :

            -Baba! Erkek arkadaşımla çıkmama izin verir misin? der izin ister. Tolstoy :

            -“Olmaz” der.

            Erkek arkadaşı gelir.

            -Efendim, kızınızla çıkmama müsaade eder misiniz? der.

            Tolstoy :

            -“Hayır” der.

Kızı :

-Babacığım bize güvenmiyor musun? deyince de:

-“İkinizede güveniyorum. Ama ikiniz bir arada olunca, ikinize de güvenmiyorum” cevabını verir.

Halk arasında yaygın bir yanlış var “Nişanlı iken işlenen günahlar evlenince affolunur” deniliyor. Bu yanlıştır. Her suçun, her günahın cezası vardır. Nikâh, önceki günahları silip süpürüyor diye günah işlenmez. Tevbe ederim düşüncesiyle de günah işlenmez. Bu tür işlenen günahların cezası daha ağırdır.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir