NİŞAN NEDİR?

            Nişan, evliliğe ilk adımdır. Ad koymadır. Gençlerin ailelerin birbirlerini tanıma devresidir. Düşünme devresidir. Bir hata varsa, evlilik için bir sakınca varsa, yanlış bir evlilik yapılmaması için geçirilen bir devredir.

            Nişan, evlilik akdi, anlaşması değildir. Evlilik vâdidir. Yani nişan, nikâh yerine geçmez. İki taraf nişanla birbirlerine helâl olmazlar. Evli gibi davranmazlar. Bazı hareketler meşrulaşmaz. Dikkat edilmeyecek olursa, iki tarafta günaha girer. Hatta hassas davranmayan ana baba da günaha girer.             Nişan devresini çok uzatmamak uygun olur. Her hayırlı işte biraz acele edilmelidir. Eğer süre uzatılacak olursa, istenmeyen davranışlar olur, üzüntü veren sözler söylenir.

            Nişanlık devresi, çok iyi değerlendirilmelidir. Nişanlı iken sık sık tartışanlar, küsüşenler, çok iyi düşünmelidir. Çünkü bazı şeyler sonradan çok zor değişiyor.

            Nişanlı iken alnı secdeye gelmeyenin sonra namaz kılması ve eşinin ibadetine saygı duyması, biraz zor oluyor. Nişanlı iken alkol alan, sonrada alkolik oluyor.

            Atalarımız : “Görünen köy kılavuz istemez” demişlerdir.

            Bazen görücü usulü, tenkit ediliyor. Eskilerin âdeti gibi görülüyor. Bu bakımdan ana baba ve büyükler devreye sokulmuyor. Bu çok yanlış oluyor. “Aşkın gözü kördür” denmiştir. Gençler o sıralarda birbirlerinin kusurlarını görmüyorlar.

            Hayat boyu bir arada yaşanacak bir insanı, gün görmüş, tecrübe sahibi kimselerin görmesi daha uygun olur. Nişana aile büyükleri ile beraber karar verilirse bu, mutlu bir yuva için daha uygun olur.

            Bu konuda Peygamberimizin koyduğu kurallardan biri de pazarlık üzerine pazarlık yapılmadığı gibi, nişan üzerine nişan yapılmaz. Yani nişanlıya talip olunmaz, fitne sokarak nişan bozulmaz. Peygamber (SAV) şöyle buyurur : “Müslüman kardeşinizin nişanı üzerine nişan yapmayın” (Prof. Dr. V. Zuhayli, İslâm Fıkhı Ans. 9/12)

            Nişan, ağır masraflarla yapılmamalıdır.

            Bir hususta altın erkeğe helâl değildir. İslâm Peygamberi erkeğe altın yüzüğü yasaklamıştır. Bir sahabinin parmağından çıkarıp atmış “Ben bunu size yasaklamadım mı?” buyurmuştur. Bir büyüğümüzde nişanda altın yüzüğü erkeğe takmamış “Biz onu bayanlara bıraktık” demiştir.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir