NİKÂH GEÇİCİ OLUR MU?

            Geçici kıyılan nikâha “mutâ” nikâhı denir. Bu nikâh geçerli değildir. Dört mezhebe göre haramdır. Hz. Ömer : “yemin olsun birinizin mutâ nikâhını duyarsam, recm ederim” demiştir. (İbni Mace, Nikâh : 44)

            Hz. Ali de : “Rasûlüllah Hayber Gazvesi günü kadınlarla mutâyı ve eşek etinin yenmesini haram kıldı” demiştir.(İ. Canan, Hadis Ans : 15/417)

            Hz. Peygamber :”Mutâ nikâhında hayır yoktur” demiştir.

            Mutâ nikâhı cahiliye nikâhıdır. Bu metres hayatı yaşamaya ve zinaya kılıftır.

            Mutâ nikâhında bir bedelle, geçici bir zaman için cinslerin birbirinden yararlanma durumu vardır. Bağlayıcılık yoktur, sorumluluk yoktur, kadına miras hakkı yoktur.

            Ailesinden uzakta çalışan bazıları, zina edip günaha girmeyelem diye nikâh kıydırıyor. Bu nikâh geçersizdir.

            Bir de kolay iş bulma maksadıyla evlenmeler oluyor ki, bu nikâhda geçersizdir.

            Aynı yerde çalışanlar, günahtan kaçalım diye nikâh kıydırıyor bu nikâhda geçersizdir.

            “Anlaşırsak, uyuşursak devam ettiririz diye kıyılan nikâhda geçersizdir.”

            Ne maksatla olursa olsun şartlı, hileli, geçici, menfaate dayalı nikâh olmaz. O zaman ailenin, evliliğin kutsallığı zedelenir. Allah’ın emri, peygamberin sünneti olan evlilik basit emellere ve dünyevi çıkarlara âlet edilmiş olur.

            Nikâhta açıklık dürüstlük ve iyi niyet esastır. Yalan, aldatma olmaz. Efendim “falan büyüğümüz manevi âlemde nikâhımızı kıydı” veya “ben rüya” gördüm diyerek manevi baskı ile nikâh olmaz.

            Nikâhta herhangi bir zorlama nikâhı geçersiz kılar. Manevi baskı altına almak da zorlamadır.

            Eğer herhangi bir yalan ve aldatma varsa, nikâh geçersizdir. Beraberlik zinadır.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir