NİÇİN YARATILDIK?

Cenabı Allah bizi yaratmış, nasıl yaşayacağımız konusunda da talimatlar vermiş, hayatın gayesini belirtmiştir. İnsan değil, hiçbir şey başıboş değildir.  

Allah‟ın elçisi de nasıl olmamız gerektiğini şöyle ifade etmiştir:

‘Dünyada garip yolcu gibi ol.’ Bazıları: ‘Bu dünyaya ağlamak için gelmedik’ diyor. Gülüp eğlenmeye hiç gelmedik. İmtihan salonunda insan gülüp eğlenebilir mi? Azrail‟in önünde insan zevk sefa sürebilir mi?  

Ehli dünya için dünya hayatı oyun eğlenceden ibarettir. İnsan oyun ve eğlence yaratılmamıştır.  

‘Dünyaya ağlamaya gelmedik’ ifadesi, boş laftır. Cenabı Allah: ‘Boş lafı satın alanlar için rezil edici bir azab vardır’ buyuruyor. (Lokman Sûresi: 6)  

Kur‟an‟da Necm Sûresi‟nin 60 ve 61. ayetlerinde Rabbimiz bizi şöyle uyarıyor: ‘Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz. Habersiz oyalanmaktasınız neden? Bu uyarıya, bu soruya cevap bulmanız lâzımdır.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir