NİÇİN AĞLARIZ?

Hz. Peygamber (SAV) bir hadislerinde şöyle buyuruyor:  

‘Ben sizin görmediğinizi görür, duymadığınızı duyarım. Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız.’ (Hz. Peygamberimizin Şemaili: s.387) buyurarak ağlayacağımız bir çok şey olduğunu bildirmiştir. Ama ne yazıkki, içinde bulunduğumuz gaflet, gerçekleri görmemize engel olmaktadır. Allah yanında Allah rızası için dökülen bir damla gözyaşı, Allah rızası için dökülen bir damla kan gibidir. Ah bilmemezliğimiz için, günahlarımız için, ağlayamadığımız için ağlayabilsek…

Nuh Peygamberin adı ‘Şâkir’ idi çok ağladığı için O‟na Nuh denildi.  

Nuh (as) Cenabı Allah‟a; ‘Yeryüzünde kafir bırakma’ dedi. Teklifi kabul edilmedi ağladı…  

Allah‟ın yarattığı bir köpeği beğenmedi. Köpeği mi beğenmedin, yaratanı mı? denildi ağladı.  

İsyan eden oğlunu dalgaların arasında gördü. Babalık şefkatiyle ‘O benim ailemden’ dedi. Kurtulmasını istedi, ‘o senin ehlinden değildir’ denildi ağladı…

Salih ElMerri şöyle der ağlardı:  

‘Günahlar kalbi karartır bunu ancak ağlamak giderir. Günahlar pişman olunmazsa, günahlar ağlamaya mâni olur.’  

Allah’ın bir veli kulu:

‘Cehennem benim gibiler için yaratılmıştır’ der ağlardı. ‘Cehennem korkusu beni uyutmuyor Allah‟ım’ der ağlardı.  

‘Sami Efendi hazretleri, hep için için ağlardı. Nedeni:

 • İslâm Âlemi‟nde zulmün bitmesi için ağlardı, günahlarının affı için ağlardı.  
 • Kur‟an dinlerken için için ağlardı.’  (Altınoluk sohbetleri: 49)

Gaflet ehlinin güldüğüne, marifet ehli ağlamıştır…

Ahmet ErRifâi hazretleri, ‘ağlamak 5 türlüdür’ der ve sayar.  

 1. Hayâdan dolayı ağlama. Hz Adem (as)‟in ağlaması gibi.
 2. Günahlar için ağlama. Hz. Davud (as)‟un ağlaması gibi.
 3. Korkudan dolayı ağlama. Hz. Zekeriya (as) ağlaması gibi.
 4. Kaybedilen bir şeyden dolayı ağlama. Hz. Yakup(as)‟un ağlaması gibi.
 5. Heybet sebebi ile ağlama. Diğer peygamberlerin ağlaması gibi.  

Bundan başka niçin ağlanır?  

 • Cenabı Allah‟a muhabbetten dolayı ağlanır.  
 • Hz. Peygamber sevgisinden dolayı ağlanır. Hz. Sevban gibi  
 • Cehennem korkusundan, kıyametin dehşetinden ağlanır.  
 • Günahlardan dolayı ağlanır.  

Necip Fazıl şöyle der:

‘Ağlayın su yükselsin  

Belki kurtulur gemi  

Anne seccaden gelsin  

Bize dua et emi!’

Hz. Peygamber de:  

‘Diline sahip ol, evini geniş tut ve günahına ağla’ demiştir.  

Mevlana ise:

‘Akıllılar önceden ağlar, ahmaklar sonradan ağlar’ der.

İnsan birçok sebepten dolayı ağlar. Ama Allah için ağlarsa, o yaşlar Cehennem ateşini söndürür.  

Hz. Peygamber:

‘Allah yanında iki damla sevimlidir. Geceleyin Allah için dökülen gözyaşı, diğeri de Allah yolunda dökülen kan’ buyurmuştur.  

Allah‟ın üzerimizdeki nimetleri düşünülünce, acziminden dolayı ağlanır…

Şunu diliyorum: ‘Allah Rasulü‟ne muhabbetten dolayı ağlayan Hz. Sevban‟ın ve inleyen hurma kütüğünün hüznünü, rabbim bize versin, onların hallerinden bize de bir şeyler nasip etsin, inşallah. Hz. Sevban ayrılığa dayanamadı. Kütük: ‘Ben sensiz ne yaparım’ diyordu.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir