Nelere tepki gösterilmelidir?

Kötü olarak ne varsa hepsine karşı olmak inancımızın gereğidir.

Peygamber (as):

“iyiyi kötü, kötüyü iyi olarak gördüğünüz de haliniz nice olur?” buyurmuştur. (B.H. Külliyatı:7908)

İslam’a Müslümana yönelik her türlü saldırıdan her Müslüman sorumludur.

Bir hadiste şöyle buyrulmuştur:

“Bir Müslümanın alçaltıldığını gören, gücü yettiği halde onu müdafaa etmezse, Allah onu kıyamet günü bütün yaratıkların huzurda alçaltır” (Age:7909)

Ahlaksızlığı, müstehcenliği teşvik eden. Milli manevi değerlerimizi, aile yuvalarımızı, yavrularımızı, yozlaştıran yayın-basın organlarını almamakla, seyretmemekle tepki gösteren bunların şerrinden korunmuş olur.

Vatanımıza bayrağımıza milli varlığımıza birliğimize beraberliğimize göz diken iç ve dış düşmanlara karşı olmak her vatandaşın milli görevidir.

Zaman zaman çıkarılan fitne hareketlerine ve fitnecilere karşı uyanık olmak geleceğimiz açısından şarttır.

Müslümanları Kur’an’dan, İslam’dan koparmak için hadis ve sünnet düşmanlarına karşı tepkimizi sünnete dört elle sarılarak göstermek, her Müslümanın görevidir.

Örf, adet ve geleneklerimize sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak milletini sevenlerin görevidir.

Müstehcen giysi, alkol ve alkol katkılı madde, kumarı teşvik eden aletler gibi kötülüğü akla getiren, kötülüğe sevk eden ne varsa, inanan vebalini bilenlerin alım satımından uzak durması, başta rızkın helal olmasını sağlayacaktır.

Kısacası, insanımızın duygularını sömürüp aldatanlara, ahlaksız, riyakarlara, zalimlere ve onlara alkış tutanlara, vatanına milletine hainlik edenlere tepki göstermek dürüst ve namuslu kimselerin görevidir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir