Nedir iyilik?

İyilik, hiçbir menfaat beklemeden yapılan faydalı şeydir.

İyilik, zararlı olan şeyleri ortadan kaldırmak yok etmek veya önlemektir.

İyilik, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermektir. İyilik sırf Allah rızası için yapılan iştir.

İyilik, insanlık yararına kalıcı eser bırakmaktır.

Peygamber (as)ın ifadesiyle

“İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve insanın vicdanını rahatlatan şeydir. (Darimi, Buyu:2)

“din kardeşine tebessüm iyiliktir”

“Yolda insanlara rahatsızlık veren şeyi yok etmek iyiliktir” buyurur.

“Hayırlı nesil yetiştirmek iyiliktir”

“Hayırlı bir söz iyiliktir”

Peygamber (as) a:

-İyilik nedir ya Resulullah? Diye sorulunca Allah Resulü şu cevabı vermiştir.

-İyilik güzel ahlaktır “Ve vicdanını rahatsız eden şeyde kötülüktür” (Müslim Birr:15)

İyilik, iyi olma arzusu ve çabasıdır.

İyiliğin zıddı kötülüktür. Mevlana kötülüğü tohuma benzetir ve şöyle anlatır:

Bedevi çölde susayan birine rastlar. Ona su verir. Adam suyu içer bedeviyi ittirip devesini alır gider. Bedevi üzülür biraz da şaşırır adamın arkasından şöyle der.

-Sakın bu yaptıklarını başkalarına anlatma!

Adam:

-Neden diye sorunca bedevi,

-Eğer bunu başkalarına anlatırsan bu yayılır, insanlar bir daha çölde susuz kalmış birini gördüklerinde ona asla yardım etmezler.”

Her kötülük tohum gibidir. Kötülüklerin çoğalmasına yayılmasına neden olur ve iyilikleri öldürür, yok eder.

İyilikle kötülük birbirine çok yakındır, bir birini yok eder, hayat hakkı tanımaz. İyiliği benimsemeyen kötülüğe düşer.

Müslümanın vasıflarından söz ederken Allah Kur’an’da “kötülüğü iyilikle savarlar” buyuruyor. (Rad:22)

İsra suresinde de: “Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş olursunuz kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz.” (Ayet:7) buyrulmuştur.

Bir ayette de şöyle emredilir:

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan dost olur.” (Fussılat:34)

İyilikle, kötülükle ilahi huzura çıkanlardan da şöyle bahsedilir:

“Kim iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir. Ve onlar o gün korkudan emin olurlar.”

“Kötülükle gelen kimseler ise yüzü koyun cehenneme atılırlar. Onlara: “Ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz” denir. (Neml:89-90)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir