NEDEN MÜSTEHCENLİK

            Her insanda aşağı yukarı, şöyle veya böyle kendini teşhir beğendirme arzusu vardır.

            -Her insan ilgi çekmek, kendine baktırmak, kendini beğendirmek ister ve kendine hayranlık uyandırmak ister.

            -Vitrinde eşya ne maksatla teşhir edilmekteyse bazı kadınlar ve kızlarda kendilerini, açılıp saçılarak teşhir ederler.

-Psikologlar, kendini teşhir edenlerin ruhsal rahatsızlıkları olan kimseler olduğunu açıklamıştır.             -Fransız Porf Tony : “Çıplaklık sapıklıktır. Zayıf karakterli kimseler, açıklıkla kendini isbat etme ihtiyacı duyarlar. Bu duygu içinde ilgi çekmek amacıyla kendilerini teşhir ederler” demiştir.

            -Para kazanmayı, şöhrete ulaşmayı, soyunmada bulan bir takım kimseler var, bu yolla para, şöhret kazanmayı düşünüyorlar.

            -Alkol, uyuşturucu bağımlısı olanların teşhirciliği var.  

            -Kandırılmış, tuzağa düşürülmüş olanların hayasızlıkları sonucu gizlenecek birşeyi kalmamış olanlar var.

            -Cinselliği ön plâna alanların teşhirciliği var.

            -Mutlu bir evlilik yapamamış olanların isyanı var.

            -Sapık yetişenler, elbette sapık yaşayacak ve sapık işler yapacaktır.

            -Utanma duygusunu yitirmiş, ahlâkı ve inancı zayıf olanlar, elbette sınır, kural tanımayacaktır.

            -Taklitcilik, maymuna döndürecektir.

            -Yanlış propagandalar açıklığın çağdaşlık olarak telkini ve irtica, kökten dinci ithamları baskı oluşturmaktadır.

            -Dış telkinler : “Genç nesilleri ahlaka aykırı telkinlerde bulununuz. Aile hayatını yıkınız, sanatı zayıflatınız, edebiyatı, müstehcen hale getiriniz, şehevi bir hale sokunuz” talimatı çok etkili olmaktadır. (Kemal Yaman İharet Planları : 197)

            Gelir Vergisinin yüzde 40’ını ödeyen İstanbul’da en çok vergi ödeyenler arasında genelev işletici Ermeni Matild Manukyan’ın yer alması hem Maliye hem de mükellefler açısından tam bir yüz karası olmuştur.

            -Kısacası teşvik ve musahama,

            -Daha çok ana babaların ilgisiz kalmaları,

            -Gençlere insani ahlâki ve dini duyuların verilemeyişi gibi nedenler, müstehcenliği körüklüyor, besliyor.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir