NEDEN MÜSLÜMAN OLUYORLAR?

Din değiştirmek aslında kolay bir iş değildir. Çevresini, inancını, alışkanlıklarını, yıllarca kazandığı bilgi ve kültürünü bırakarak insanın başka bir dine geçmesi kolay değildir. 

Buna rağmen din değiştirme olayı devam ediyor. Hiçbir dünya menfaati vermediği ve vaat etmediği halde İslam dini yayılıyor. 

Niçin yayılıyor şöyle bir göz atalım: 

-Avrupa’nın en büyük düşünürlerinden R.Garaudy 1982 yılında İslam’ı kabul etti. Garaudy, niçin İslam’ı seçtiğini şöyle açıklamıştır. 

 “Bütün dünya fikir ve edebiyatını inceledim. Çağların en büyük olayı İslamiyettedir. Her doktrin, her fikir zamanla değişmiş ve yok olmuştur. Zaman içinde erimeyen, zamana hâkim olan ve ona yön veren İslamdır. Ben İslam’ı seçmekle çağ seçtim. (N Yüksel Gençlik Sorunları:331)

 İslam çağa uymaz, çağ ona uyar. İslam çağları arkasından sürükleyen dindir. İslam bozulmamıştır, takdir toplamıştır. 

-Dinleri ile tatmin olmayanlar daima arayış içinde olmuştur.

İnsanlık İslam’ı yeniden keşfetmekte, İslam’ı alternatif görmektedir. 

            Akif’in ifadesiyle: 

            “Ölüler dini değil, sende bilirsin ki bu din, 

            Diri doğmuş, duracak dip diri, durdukça zemin”

            -Bir batılı yazar:

 “Hıristiyanlar âlim oldukça Hıristiyanlıkla ilgisi kesilir, Müslümanlar cahil oldukça İslam’la ilgileri kesilir” der.

 İslam, okuyan ve düşünenler için cazip, etkileyici bir özelliğe sahiptir. 

 Hz. Ömer: “Eşeğim Müslüman olsa, ben Müslüman olmam” demişti. Ne zaman ki, Kur’an’ı gördü Müslüman olduysa, İslam’la karşılaşan, İslam’ın cazibesinden kurtulamamaktadır.

-Hıristiyan batının Müslümanlara karşı ikiyüzlülüğü ve söyledikleri yalanların kof çıkması, Hıristiyanlıktan soğumağa neden olmuştur. 

-Kuranda ki etkileyici büyüleyici güzellik, ahenk,

            -Müslümanlardan etkilenme,

            -İslam’ın insana, aileye kardeşliğe verdiği önem,

            -Kendi dinlerinde aradıklarını bulamama,    -Kendi dinleri ile mukayese etmeleri,    -İslam araştırma, tanıma fırsatını bulmaları, 

            -Deli dolu gayesiz bir hayattan bıkmak,

            -Müslümanların güzel davranışı ve ahlakından etkilenmek, 

            -İslam’ın dünya ve ahiret görüşü,

            -Papazların yaptığı ahlaksız ve sapıklıklar, 

            -Bunalımlı hayatın içinde iken kurtuluşu İslam da görmek,

            -Ezanın Kur’an’ın etkisi Kur’an’da ki bilgilere ulaşmak,

            -İslam’ın herhangi bir emri veya yasağı,

            -İslam da ki tek Allah inancı,

            -İslam Peygamberinin yüce şahsiyeti, 

            -İslam’a girişin kolay oluşu,

            -İslam’ın hiçbir şeyi vaat etmeyip gerçekleştirmesi,

 -İslam’ın esas yayılmasına sebep, İslam’ın kendisidir, İslam’ın güzellikleridir.  İslam bütün dinlere karşı tek alternatif dindir. Bütün dünya İslam’a muhtaçtır. 

 Dinsiz insan, dinsiz toplum olmaz. Çünkü insan, karnı doyunca problemleri biten, sadece biyolojik bir varlık değildir. İnsan çok yönlü bir varlıktır. İhtiyaçları da diğer canlılara göre çok değişik bir varlıktır. 

 Dengeli bir insanın karnı ile beraber beyninin ve ruhunun da doyması lazımdır. 

            J.J Ruso’nun ifadesiyle: “Din olmayan yerde saadet olmaz.”          Tolstoy da: “İnanç yaşamanın gücüdür.” Der.

 Din insanı korur. Kötülüklerden alıkoyar. İnsanı hayata bağlar. İnsanın başkalarına ilgi duymasını sağlar. İnsanı başıboşsuzluktan, gayesiz bir hayat yaşamaktan karamsarlıktan alıkoyar.

            Şairin ifadesiyle: 

            Dinin yoksa neyin vardır?

            Var tabutun kendin kaldır.     Din dayanak Haktan kula,  Dinsiz adam heder ola.

 Özetle İslam’ın insan aklına uygun oluşu, yabancıların dikkatini çekiyor. 

 Türk devlet adamlarının tutumu, Türk halkının Ensar gibi yardım severliği Kızılay ve İHH gibi kuruluşların ayrım yapmadan ihtiyaç sahiplerine el uzatması Müslüman olmayı kolaylaştırıyor.   Negatif yüklenmelere olumsuz propagandalara ve baskılara rağmen diğer dinlerden İslam’ı seçenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. 

Dünyaca ünlü şarkıcı Cat Stevens (Yusuf İslam) Hz. İsa’nın heykellerine baktığımda onların hayatı olmayan taşlar olarak görüyordum. Teslis inancı kafamı karıştırıyordu. Yakalandığım hastalık sırasında hayatımı gözden geçirdim. Kudüs’e giden kardeşim bana bir Kuran hediye etti. O zaman İslam da bir şeyler olduğunu anladım. Kuranı okudum “işte aradığım din dedim ve İslamiyet’i seçtim” diyor.

Yabancıların İslam’ı seçmelerinin bir nedeni de: “İslam’ın terör dini” olduğu iddiası olur. İslam’ı araştıranların İslam da böyle bir şeyin olmadığını görmeleridir. 

Önemli bir husus da Müslüman olanların İslam’ı temsilleri ve tebliğleri olmaktadır. Mesela Sierra Leoneli papazdı İslam’ı seçti. 500 ü papaz 4 bin 402 kişinin İslam’la şereflenmesine vesile oldu. Hayatı boyunca Müslüman nasıl Hıristiyanlaştırılır eğitimi alan Sierra Müslüman olduktan sonra Musa adını aldı. 

Müslüman olunca ailesi ve çevresi tarafından dışlandı. Görevinden oldu. O bütün olumsuzluklara rağmen “:Ben İslam da huzur buldum” diyordu. 

Hıristiyanlığı iyi bildiği için Hıristiyanlıkla İslam’ı mukayese etmiş, İslam’ı tebliğ ederek binlerce insanın Müslüman olmasına vesile olmuştur. 

Eğer İslam iyi temsil edilecek ve tebliğ yapılacak olursa daha hızlı yayılacaktır. (23-8-2012 Akit)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir