NASR SÛRESİ

Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm.

“ İzâ câe nasru’llahi ve’l-feth. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bi-hamdi Rabbike ve’stağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.”

1,2,3. Allah’ın yardımı zaferi gelip de insanların bölük bölük Allh’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit  Rabbine hamdederek O’nu tesbit et ve O’ndan mağrifet dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir