NASIL ZİKREDİLİR VE NELER SÖYLENİR?

Zikrederken ne dediğimiz söylenilenlerin ne anlama geldiği ve sevabının ne anlama geldiği bilinirse, zikir daha etkili olur, daha zevkle yapılır, daha huzur verir.

Kays bin Hasene der ki:

“Bana şeytanın göründü ve dedi ki, “Ben sana geldiğim de deve gibiydim. Şimdi serçeye döndüm. Beni zikrullah ile erittin”

Başlangıçta bazılarına zikir ağır gelir. O zaman yenilen içilen, yaşanılan hayat ve ibadetlerdeki hassasiyet gözden geçirilmelidir.

Zikirde dil söylerken diğer organlar boş şeylerle meşgul olmamalıdır.

Bir önemli husus da zikir devamlı olmalıdır. O zaman zikir, birçok şeyi değiştirir. Şimdi neler söyleyebiliriz bakalım:

**

Besmele çekmek:

Besmele her hayırlı işin başında Cenab-ı Allah’ın adını anmaktır.

“Bismillahirrahmanirrahim” demek: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile işe başlarım” demektir.

Besmele her hayrın başıdır. Besmelesiz işin hayrı yoktur. Besmele hayır ve bereket kapılarının açılmasına neden olur.

Besmele her zorluğunda anahtarıdır.

Besmele, yerken içerken haramlığını, bilemediğimiz şeyleri helalleştirir. Hayvan kesilirken besmele çekilmezse, o hayvanın eti leş hükmündedir. Kesilirken besmele çekilip çekilmediğini bilmediğimiz hayvanın etini besmele çeker yeriz.

Besmele, insana güç kuvvet verir. İnsan şerrinden şeytan şerrinden korur.

Besmele, ayettir. İlk nazil olan Neml:39 ayeti “Yaratan Rabbinin adı ile oku!” (Alak:1) ayettir.

Kur’an-ı Kerim de:

“Kim Rahmanı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan şeytanı ona musallat ederiz.” (Zuhruf:36) buyrulur.

Cenab-ı Allah şeytana karşı kullarına besmele gibi bir silah vermiştir. Kul, şeytanın şerrinden besmele ile Cenab-ı Allah’a sığınır buna istiâze (sığınma) denir.

Şeytanın şerrinden Allah’a sığınma şöyle olur:

“Euzübillahimineşşeytanirracim. Lâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azim”  denir. Buna istiaze duası da denir.

Besmele, Cenab-ı Allah’a ilticadır.

Peygamber (as) şöyle buyurur:

“Euzü besmele çeken sabahtan akşama şeytanın şerrinden emin olur.” (Rûmuz:433/5)

“Besmele çekilerek çıkarılıp konan elbiseyi şeytan kullanamaz” (Râmuz:216/13)

**

“Besmelesiz evler şeytanın barınaklarıdır. Bir adam evine girdiğinde ve yemek yerken Allah’ı zikrederse, şeytan evanelerine: “Burada sizin için barınacak yer yok, yiyecek de yok” der.” (R. Salihın:733)

**

Besmelesiz yemeye başlayan birine de: “Bismillah” de sağ elinle ye!” diye uyarmıştır. (R. Salihın:2/731)

**

“Besmelesiz başlayan iş güdüktür” (eksiktir) (Hadis Ans:8/362)

“Meşru işlerin hangisi olursa olsun besmele ile başlanmazsa hayrına ve tamamına nail olunamazsa hayrına ve tamamına nail olunamaz. Bereketsiz olur.” (Camiu-s-sağır: 6284)

**

Besmele çekmeden abdest alan, sadece abdest organlarını yıkamış olur. Peygamber (as) şöyle buyurmuştur:

“Abdesti olmayanın namazı yoktur. Allah’ın adını anmadan abdest alanın abdesti abdest değildir.” (Hadis Ans:10/3648)

“Kim abdest alırken Allah’ı zikrederse bütün vücudu temizlenir. Kimde zikretmezse, sadece abdest organları temizlenir” 8Age:10/3650)

**

Besmelesiz kesilen hayvanın eti yenmez. Besmele çekilmezse et kısa sürede bozulur. O etin rengi de başka olur.

Cenab-ı Allah:

“Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen, hayvanın etini yemeyiniz” diye emrediyor (En’am:121)

Hayvan kesilirken besmelenin tamamı çekilmez. “Bismillah” denir. (Râmuz:356/3)

Besmele kasten terk edildiyse o hayvanın eti yenmez.

Kötü ortamlarda, meşru olmayan işlerde besmele çekilmez.

Besmele çekmeyi unutan, hatırlayınca bunu şöyle telafi eder:

Peygamber (as) şöyle yol gösteriyor.

“Sizden kim bir şey yerse “Bismillahirrahmanirrahim” desin başta bunu söylemeyi unutursa aklına gelince “Bismillahi evvelihi ve ahirihi” desin. (R.Salihin:732) buyurmuştur.

Bu ayet ve hadislerden anlıyoruz ki, besmele çeken kimse Cenab-ı Allah’ın adını anmış ve Allah’ı zikretmiş olur.  

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir