NAMAZLA KURTULMAK

        Namaz insanı korur.

        Namaz kılanları Allah korur, melekler korur.

        Namaz kılandan, şeytan uzaklaşır.

        Namaz kılandan, kötü niyetli kimse de uzaklaşır.

 Namaz kılana, Cenab-ı Allah yardım eder. Çünkü namaz Allah’a yalvarmadır. Allah’tan yardım istemektir.  

        Kur’an’da şöyle buyurur:

 • “Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Sabır ve namaz Allah’a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelir.” (Bakara Sûresi:45)

        Bir başka ayette de şöyle buyrulur:

 • “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü; Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara Sûresi:153)  Peygamber (AS) da:  
 • “Allah, bu ümmete zayıfların duası, namazları ve yaşlıları sebebiyle yardım eder.” Buyurmuştur. (Nesei, Cihad:43)

       Bu ayet ve hadislere göre namaz, Allah’tan yardım görmeye neden olur.

        Atalarımız boşuna dememiş: “Namaz, yolda komaz.” Diye.

 Cenab-ı Allah’ın razı olacağı bir hayat ve keşkesiz bir hayat ancak Allah’a kullukla ve bilhassa namazla mümkün olacaktır.

        İnsanın, iki cihan saadetini tatması için Cenab-ı Allah şöyle emrediyor:

 • “Ey iman edenler! Rükû edin; secde edin, Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac:77)
 • “Namaz kılın; zekatı verin; peygambere itaat edin ki, merhamet göresiniz.” (Nur:56)
 • “Gündüzün iki ucunda, gecenin ilk saatlerinde namaz kılın. Çünkü; iyilikler, günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmdır.” (Hud:114)
 • “Allah’ın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler.” (Fatır:29)

Bu ayetlerde namazın bir kurtarıcı ve günahları affettirici güzel bir kazanç olduğu bildirilmiştir.

 Peygamber (AS) ın haber verdiğine göre: “Namaz vakti bir melek: „Gelin! Kendi aleyhinize yaktığınız ateşi kalkın namazla söndürün!’ diye nida eder.”

(B.H.Külliyatı:1/933)

 Namaz insanın işlediği günahlara kefarettir. Peygamber (AS): “Beş vakit namaz sebebiyle Allah hataları affeder.” (Ramuz el-Ehadis:219/4) buyurmuş, namazın günahların bağışlanmasına neden olduğunu haber vermiştir.

 Beş vakit namazda okunan ayetler, sûreler, dualar, tekbirler, salevatlar ve tesbihler az değildir. İnsana vereceği maddi manevi fayda da az değildir. Onun için namaz kılmayan mutlaka namaz kılmalı, namaz kılan dört elle namaza sarılmalı.

Çünkü; namaz, Kur’an’da 70 defa emredilmiştir. Peygamber Efendimizin son sözleri: “Namaza, namaza dikkat edin!” olmuştur.

        Namazı terk sıkıntılara sebep olur.

 Büyüklerden biri çarşıda ihtiyaç gidermek için tuvalete girer. Çıkarken parası olmadığı için döverler: “Paran yoktu niye girdin?” derler, itip kakarlar. Bu arada düşer bayılır.  

 • Neden bayıldığını soranlara şu cevabı verir:
 • Parasız tuvalete bile sokmuyorlar. Amelsiz cennete nasıl girilir? Diye aklıma geldi, ondan bayıldım.” Der.

 Namaz kılmayanlar ahirette secdeye davet edilecekler bu olay Kur’an’da şöyle haber veriliyor:  – “O gün hakikat perdesi açılır ve secdeye davet edilirler, fakat güç yetiremezler. Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı. Fakat yine secde etmiyorlardı.” (Kalem Sûresi:42-43)

 Namazı terk dünyada da ahirette de sıkıntıya sebep olacaktır. Bir ayette cehenneme girenlerin giriş sebebi şöyle ifade ediliyor:

        “Cennettekiler, cehennemdekilere uzaktan sorarlar:

 • Sizi cehenneme sokan nedir?

        Onlar şöyle cevap verirler:

 • Biz dünyada namaz kılanlardan değildik.” (Müddessir Sûresi:40-43)

 Namaz, cennetin kapılarını açan bir ibadettir. Çünkü; namaz, isyandan, küfürden korur. Namaz kılan, Allah’ın korumasına girer.

               Kısacası, İslâm kimlikli olabilmek için namaz şarttır.

 • İmanla ölmek için namaz şarttır.
 • Kabrin, cennet bahçesi olabilmesi için namaz gereklidir.
 • Sırattan kolay geçmek ve kayıp düşmemek için namaz yardımcı olacaktır.
 • Ahirette hesap görülürken diğer sorulara geçilebilmesi için namazların kılınmış olması gerekir.
 • Peygamber (AS) ın tanıyıp şefaat edebilmesi için secde nuru gerekir.

               Hülasa kurtulanlardan olmak için namazın şefaati gereklidir.

 • *               *

               Peygamber (AS) ın verdiği müjdeye göre;

 • Sabah namazını kılanın ölümü kolay olur.
 • Öğle namazını kılanın mizanı ağır olur.
 • İkindi namazını kılan, sıratı kolay geçer.
 • Akşam namazını kılanın kabri geniş olur.
 • Yatsı namazını kılanın suali kolay olur.
 • *               *
 • Namaz konusunda gevşek davranan, ölürken kelime-i şehadeti zor getirir.
 • Sabah namazını terk edene melek: “Ey facir! (büyük günah işleyen) der.
 • Öğle namazını terk edene melek: “Ey hâsir! (hüsrana uğrayan) der.
 • İkindi namazını terk edene melek: “Ey asi! (isyan eden) der.
 • Akşam namazını terk edene melek: “Ey kaybeden! Der.
 • Yatsı namazını terk edene melek: “Ey nankör!” der.
  • *               *
 • Namaz nuru olmadan peygamber (AS) tanıyamaz.
 • İnsanın derecesi namazla yükselir.
 • Allah’a itaat etmeyene organları, evladı itaat etmez.
 • Şeytanın kovulup lanetlenme sebebi “Secde et!” emrine uymamasıdır.
 • *               *   

               Şeytan zayıf bulduğu, söz geçirebileceği insana şunları telkin eder:

 • Kıla kıla biter mi? Senin işin çok zor.
 • Daha gençsin, vaktin var, sonra kılarsın.
 • Senin kalbin temiz, senin namaza ihtiyacın yok.
 • Allah’ın senin namazına ihtiyacı mı var?

                İmanı zayıf olan da bu telkinlere uyar. Namaz kılmaz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir