NAMAZIN TERK EDİLMESİ

Kuran’da: “Öyle bir nesil ki, namazı bıraktılar. Nefislerine ve arzularına uydular. Bu yüzden sapıklıklarının cezasını çekecekler.” (Meryem: 59) deniliyor.

Peygamberimiz: “Aleyhinizde yaktığınız ateşi namazla söndürünüz.” (B. Hadis Kül. 1/933)

  • “Namazı olmayanın ahirette diğer işlerine bakılmaz.” (Hadis Ans: 14/5067) diye bildiriliyor.

Allah soruyor: “Ey insanlar! Sizi yaratan, düzgün ve dengeli kılan, her şeyi tam ve düzgün yapan, ihsanı bol Rabbine karşı aldatan nedir?” (İnfitar: 6-8) diye.

Namaz kaçkını birbirine:

  • Bana öyle bir mazeret bul ki, namaz kılmayayım der. O da:
  • Gayri Müslim ol, “olamam Müslümanım”
  • Çocuk ol, “olamam”
  • Deli ol, “olamam” öyle ise namaz kıl der.

Bir hadiste: “Namaz insanla şirk ve küfür arasında bir perdedir. Namazı terk etmek bu perdeyi kaldırmaktır.” Buyurulur. (Riyazu’s – Salihın: 397)

Hz. Ömer (ra) “Namazı terk edenin İslam’dan nasibi yoktur” demiştir.

 Bir şair şöyle der:

                          “Çekme dünyanın nazını,

                          Kıl beş vakit namazını,

                          Yarın kılarım diyenin,

                          Bugün kıldık namazını.”

İnsanımıza 7-10 yaşında öğretilmiyor. 10-15 yaşında daha çocuk deniyor. 15-20 yaşında daha genç kam alsın, gençliğini yaşasın deniliyor. İş sahibi olunca işi çok, vakti yok, oluyor. Yaşlanınca çişini tutamıyor. Din, işime, eşime karışmasın dersin. Ölürsün salan verilir, din leşine karışır.

Adam gece memurlar görmeden kendi buğdayından biraz aşırmış, camiye gitmiş. Namazdan gelirken memur adama:

  • “Senin yaptığını gâvur yapmaz” demiş.

Adam eyvah! Demiş gördüler herhalde diye düşünmüş. Titrek sesle ne demek istediğini sorunca, Memur: Gâvur namaz kılar mı? Demiş.

Hocaya sormuşlar:

  • Namaz kılmayan kâfir olur mu?
  • Olmaz olmaz ama kâfir işi işlemiş olur” cevabını vermiş.

Namaz ölçüdür.

Ben namazlardan sonra “Namazsız ömür verme Allah’ım!” diye dua ediyorum. Çünkü namaz, nasıl olsa istenen bir ibadet. Kefareti olmayan bir ibadet.

Kıyamet günü insana ilk namazdan sorulacak namaz tam ise diğer sorulara geçilecek. Namaz noksansa, diğer sorulara geçilmeyecek.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir