NAMAZIN ÖNEMİ

            Namaz, Yüce Allah‘a karşı güçsüzlüğün, acizliğin ve kulluğun en güzel ifadesidir.

            Namaz, dua etmek, hayır duada bulunmak demektir.  

            Namaz her Müslüman‘a farz olan en önemli ibadettir. Cenab-ı Allah‘ın kullarından istediği bir ibadettir.  

            Namaz, en güzel şekilde Allah‘a yaklaştıran ve kulu yücelten bir ibadettir.              Peygamber (s.a.) : ―Çocuklarınıza yedi yaşında namaz kılmalarını öğretin ve emredin. Eğer on yaşına gelince namaz kılmazlarsa, dövün. Ve yataklarını artık ayırın‖ buyurur. ( Ebu Davut, Salat: 26) Ne derler: ―Çocuktu kıyamadım, büyüdü baş edemedim. Her şey zamanında‖

            Kur‘an‘da da: ―Ailene namazı emret, kendinde sabırla devam et‖ (Taha: 132) buyrularak, küçük büyük namazın herkes tarafından kılınması gerektiği belirtilmiştir.

            Peygamber (s.a.) namazın önemini şöyle ifade etmiştir:  

 • Namaz dinin direğidir. Kim onu ayakta tutarsa, dinini ayakta tutmuş olur. Kim onu terk ederse, dinini yıkmış olur.‖
 • Namazla Allah günahları affeder. Namaz mü‘minin nurudur.‖ (Ramuz  el Hadis:

202/17, 219/4)

 • Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği şey namazdır.‖ (Age: 158/6)
 • Amellerin en hayırlısı namazdır.‖ (B. Hadis Külliyetı: 1/923)
 • Kıyamet günü kulun ilk bakılacak ameli namazdır.
 • Eğer kabul edilirse, geri kalan amallerine bakılır. -Eğer namazı kabul edilmezse, diğer amellerin hiç birine bakılmaz.‖ (İ.Canan Hadis Ans.: 14/5067)

            Namaz her türlü şükrü bir araya toplayan ibadettir. Kıyamet günü Peygamber (AS) mü‘minleri abdest ve namaz nurlarından tanıyacaktır.              Yunus Emre:

            Müslüman‘ın diyen kişi şartı nedir bilse gerek,

            Allah buyruğunu tutup, beş vakit namaz kılsa gerek‖ der.

           Peygamber (AS)‘ın bildirdiğine göre: beş vakit namazı kılana Allah beş haslet ikram eder:

 1. Ondan geçim sıkıntısını kaldırır.
 2. Ondan kabir azabını kaldırır.
 3. Kıyamet günü amel defterini sağından verir.
 4. Sıratı kolay geçmesini sağlar.
 5. Hesabı kolay olur ve cennete koyar.

Namaz kılmayanı da Allah cezalandırır:    

 1. Dünyadaki cezası şunlardır:
  1. Ömrünün bereketi olmaz.
  1. Yüzünde salihler siması olmaz.
  1. Amellerinin sevabı ona verilmez.
  1. Duası kabul olmaz.
 2. Ölüm anındaki cezası şöyle olur:
  1. Aç ölür.
  1. Susuz olarak ölür.
  1. Perişan olarak ölür.
  1. Kötü ölümle ölür.
 3. Kabirdeki cezası da şunlar olur:
  1. Kabir onu sıkar, kaburga kemikleri birbirine geçer.
  1. Kabrinde devamlı ateş olur.
  1. Kabrinde ona korkunç ejderha musallat olur.
 4. Kabrinden kalkarken ki cezası da şöyledir:
  1. Hesabı çetin olur.
  1. Allah‘ın gazabına uğrar.
  1. Cehennem ehlinden olur.
 5. Namazı hafife alıp kılmayanın kıyamet günü alnında üç satır yazılı olduğu halde gelir.
  1. Ey Allah‘ın hakkını zayi eden,
  1. Allah‘ın gazabına uğrayan,  
  1. Allah‘ın rahmetinden mahrum olan,

            Bir gün Hz. Osman‘ın hizmetini gören Hars (ra.) Hz. Osman‘dan su ister abdest alır ve şöyle der: ―Bir kimse beş vakit namazı kılarsa, Allah‘ın namazlar arasındaki günahını bağışlayacağını Allah Resulünden işittim.‖  

            Namaz günahları affettirir. Ebu Hüreyre (ra.)  şöyle anlatıyor: Allah resulü şöyle buyurdu: ―Sizden birinizin kapısının önden bir nehir aksa ve nehirde her gün beş defa yıkansa, acaba üzerindeki kirden bir şey kalır mı? Oradakiler ―Kalmaz‖ dediler. Peygamber (AS): ―İşte beş vakit namaz da hataları, günahları siler süpürür‖ buyurdu. (Müslim Mesacit: 282)  

            Enes (ra.)  şöyle bir olay anlatır:  

            Biri Peygamber (s.a.) ‘a dedi ki:  

 • Ben had suçu işledim, cezamı ver.  

            Peygamber (s.a.)  ona bir şey sormadı o anda ezan okundu. Beraber namaz kıldık.

Namazdan sonra o adam yine geldi, aynı şekilde sözlerini tekrar etti. Peygamber ona sordu:  

 • Sen bizimle beraber namaz kıldın mı? Adam:  
  • ―Evet, Ya Resulallah‖ dedi. Bunun üzerine:
  • ―Öyleyse git, Allah seni affetti‖ buyurdu. (Müslim, Tevbe:44)

            Nakledildiğine göre bir genç Peygamber (s.a.) ile birlikte namaz kılar, aynı zamanda bazı kötülükleri de yapardı. Durum Peygambere anlatılınca buyurdu ki:  

 • ―Onun namazı onu kötülüklerden vazgeçirecektir‖

            Kısa zamanda o genç tevbe etti, iyi hal sahibi oldu.  

            Kur‘an‘da: ― Namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar‖ buyrulmuştur.

(Ankebut:45)  

           Beş vakit abdest alıp namaz kılan, hiçbir kötülüğe fırsat bulamayacaktır…

            Bir hadislerinde Peygamber (AS) şöyle buyurur:  

-―Kim namazı vaktinde ve tam olarak kılarsa, Allah ona dokuz ikramda bulunur:

 1. O kimseyi katında sevgili kılar.
 2. Ona sıhhat ve sağlık verir.
 3. Melekler onu korur.
 4. Evine bereket verir.
 5. Yüzünü nurlandırır.
 6. Kalbine yumuşaklık verir.
 7. Sırattan kolay geçer.
 8. Cehennem azabından kurtarır.
 9. Cennette korkusu ve üzüntüsü olmayanlara komşu eder.‖ (Z. Kandehlevi, Müslüman İahsiyeti sayfa:269)

            Namaz kılanlarla ilgili güzel müjdeler vardır.

            Kur‘an‘da : ―secde et Allah‘a yaklaş‖ (Alak:19) buyrularak Allah‘a en kolay yaklaşmanın yolu gösterilmiştir. İnsan Allah‘a en çok rüku ve bilhassa secde anında yakın olur.

            Peygamberimizin verdiği müjdeye göre; –     Sabah namazını kılanın ölümü kolay olur.

 • Öğle namazını kılanın mizanı ağır olur.
 • İkindi namazını kılan sıratı kolay geçer.
 • Akşam namazını kılanın kabri geniş olur.
 • Yatsı namazını kılanın suali kolay olur.
 • Namazda gevşeklik gösteren, ölürken Kelime-i İehadeti zor getirir. İöyle denmiştir:
 • Sabah namazını terk edene melek: ― Ey facir = büyük günah işleyen‖ der.
 • Öğle namazını terk edene: ―Ey Haşır = hüsrana uğrayan‖ der.
 • İkindi namazını terk edene: ―Ey asi‖ der.
 • Akşam namazını terk edene: ― Ey nankör‖ der.
 • Yatsı namazını terk edene: ―Ey kaybeden‖ der.
 • Namaz nuru, abdest nuru olmadan peygamber şefaati yoktur. Çünkü onu peygamber tanıyamaz.

            Mü‘min Allah‘a kullukla mutlu olur.

            Allah‘a itaat edene herşey itaat eder. Etmeyene organları, evlatları bile isyan eder.

            Herhangi  bir mazeretle Allah‘a itaat etmeyene, namaz kılmayana uydurduğu bahaneler şeytanın telkinidir. İeytan şöyle kandırır:  

 • ―Kıla kıla biter mi? Der. Senin işin çok, vaktin yok‖ der.
 • ―Daha gençsin, sonra kılarsın‖ der.
 • ―Senin kalbin temiz, senin namaza ihtiyacın yok‖ der.
 • ―Allah‘ın namaza ihtiyacı mı var ki, kılacaksın‖ der.
 • Namaz kılanlardan kötü örnekler gösterir.

            İşte bu telkinlerde bulunan şeytan ― secde et‖ emrine uymadığı için cennetten kovulmuş, lanetlenmiştir. Bununla da bize namaz kılmayanın cennette yerinin olmadığı bildirilmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir