NAMAZI VESVESESİZ KILMAK

 Vesvese şeytandandır. Şeytan, en çok Allah’a iman, abdest ve namaz konularında vesvese verir.

               Şeytan, ölümü, ahireti ve hesap vermeyi unutturur.

 Şeytan, Allah’ın affı konusuna aldatır. “Allah’ın affı boldur.” Der, günah işletir. Sonra da: “Bu kadar günahınla Allah seni affetmez.” Der. Önce Allah’ın affına güvendirir sonra da ümit kestirir. İbadetten, tövbe etmekten alıkor.

     Şeytan, kuşkulu ve vesveseli olana çok şey söyler. Vesvese verir durur. Kuşkulu olana: “Seni Allah yarattı, Allah’ı kim yarattı?” der, Allah’a imanı sarsar. Allah’ın senin namazına ihtiyacı mı var?” der, ibadetten alıkor. Ondan sonra da hakimiyeti eline alır.

 Şeytan bilgisize ekmeği sabunla yıkatır. Halıyı bıçakla kazıtır. Günah işletir, isyan ettirir, işinde eşinde ve ibadetinde vesvese verir durur. Başımı meshettim mi? Namazı ne kadar kıldım? Diye şüphe verir.

               Bu konuda Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor:

 • “Gerçek olan, Rabbinden gelendir. O halde kuşkulananlardan olma!” (Bakara:147)
 • “Gerçek rabbindendir. Öyle ise şüphelenen-lerden olma!” (Al-i İmran:60)
 • “Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse, hemen Allah’a sığın…” (Araf:200)
 • “Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın…” (Fussılat:36)

Bu ayetlere göre şüphelenilmeyecektir. Eğer şüphe gelecek olursa Allah’a sığınılacaktır.

               Şüphe nasıl giderilir?

 Eûzü-besmele dilden düşürülmemelidir. Eûzü-besmele çeken “Lanetlenmiş, kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbı olan Allah’a sığınırım” diyerek Allah’a sığınmış olur. Cenab-ı Allah kendisine sığınanı korur.

 • Nâs ve Felâk sûreleriyle Allah’a sığınılır.
 • İstiaze duasıyla Allah’a sığınılır. (Eûzübilla-himineşşeytanirracim. Lahavle vela guvvete illâ billahil aliyyil azim.” Denir.

               Vesveseyi önlemek için şunları da yapmak gerekir:

 • Güzel abdest, güzel namaz kılmak
 • Helal lokmaya dikkat etmek
 • Sağlam bilgi edinmek
 • İtikad düzgünlüğüne dikkat etmek
 • Vesvesenin şeytandan geldiğini bilip itibar etmemek
 • Amele ve niyete bit’at karıştırmamak

               Namazdaki vesvese nasıl giderilir?

 • Allah rızası için diye niyet ettikten sonra başka şeylerle uğraşmamak  – Allah’ın huzurunda olduğumuzu bilirsek, düşünce oraya buraya dağılmayacaktır.
 • Namazda ölüm, kabir, cennet, cehennem hatırlanabilir. Bir hadiste: Namazda ölümü hatırla. Namazda ölüm hatırlanırsa, namaz Allah’ı görüyormuş gibi kılınmaya çalışılır. Namazı son namaz gibi kıl” buyrulur. (Ramuz el-Ehadis:67-3)
 • Namazda ne okuduğun ve okuğunun manası düşünülürse, namaz daha güzel kılınır. Zihin dağılmaz.
 • Eğer biriniz namazda vesveseye düşerse peygamber (AS) namazdan

şüphelenen selamdan sonra sehiv secdesi yapsın.” Buyuruyor. (Ramuz elEhadis:425/4) Böylece şüphe giderilmiş olur. Namazda yanılan galip zanna göre hareket eder ve şüpheye itibar etmez.

Peygamber (AS) şöyle buyuruyor:

 • Abdestteki şüpheyi yakın bilginizle giderin. Namaz içinse zanna göre hareket edin.” (Age:22/2)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir