Namazı terkin cezası ağırdır

Namaz dinin direğidir. Mü’min ne yaparsa yapsın namaz mükellefiyeti ondan kalkmaz. Allah’ın ihtiyacı mı var? Bu devirde namaz gerekmez diyenler oluyor. Bu küfrü gerektiren bir haldır.

Namazda mazeret olmaz. Namaz kefareti olmayan bir ibadettir. Allah’a ibadeti gereksiz gören, başka şeylere kulluk yapar. Oyun eğlenceye dalar:

Son zamanlarda günahlar çoğaldı, arzular arttı. Buna karşılık laf çoğaldı ameller azaldı. Bu durumda uyarılar, afat ve felaketler de arttı.

Müslümanlık sadece “Müslümanım” demekten ibaret değildir. İbadeti terk yanlıştır. Allah’ın ihsanı ikramı devam ederken kulluk terk edilir mi?

Kur’an’da: “Bana dua edin kabul edeyim. Bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir” (Mü’min:60) buyrulur.

Eğer iman zayıflığı devam ederse, sonunda kulluk defterinden silinme tehlikesi vardır.

Cenab-ı Allah insandan güç yetiremeyeceği şeyler istemiyor. Her insanı gücünün yeteceği şeyden sorumlu tutmuştur. Peygamber (as) da: “Güç yetirebileceğiniz amelleri yapmaya devam edin” buyurmuştur.

Allah’ın “kulum” demesi önemlidir. Bir kutsi hadiste: “Kulum beni anarsa bende onun yanında olurum. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim” buyurmuştur. (Buhari, tevhit:35)

İnsanı Allah’a samimi yaptığı salih amelleri yaklaştırır. Samimi yapılan her amel ne kadar küçük olursa olsun Allah katında değeri fazladır.

Asr suresinde salih amel işleyenler hariç insanlar zarardadır buyrulmuştur.

Peygamber (as)ı “Kişinin iyi Müslüman olduğunun alameti, o kimsenin faydasız işleri terk etmesidir” buyurmuştur. (Tirmizi, zuhd:11)

Peygamber (as) kendisine biat edenlerden şu konularda söz almıştır:

1-Allah’a şirk koşmamak

2-Zina etmemek

3-Hırsızlık yapmamak

4-Öldürmemek, kızları gömmemek

5-İftira etmemek

6-Kendisine itaat etmek. (Buhari, iman:11)

Bu anlaşma her Müslüman için geçerlidir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir