NAMAZI NASIL GÜZEL KILARIZ

Namaz İslam’ın şartlarından en önemlisidir. Yani dinin direğidir. Namazda da en önemli şey, namazı güzel kılmaktır. Yani şartlarına dikkat etmektir. 

Peygamber (as) : 

 • “En kötü hırsız namazdan çalmadır” buyurmuştur. Yani namaz da acele edip, şartlarının hakkını vermemektir. 

Namaza çok önem verilmelidir. Peygamber (as):

 • “Sizden biri namaz kılarken Rabbi ile konuşmaktadır” buyurur. ( Buhari Salaf: 36)

Kul namaz kılarken Cenab-ı Allah’ın huzurundadır. Onun için okuduklarına hareketlerine dikkat etmelidir. 

Peygamber (as): “beni nasıl namaz kılarken görürseniz. Sizde öyle namaz kılınız” demiştir. 

Peygamber (as) acele namaz kılan birini yanına çağırıp: “git namazını tekrar kıl!” demiştir. Ayrıca güzel kılınmayan namazın kıyamet gününde eski bohçaya sarılıp “al, bu senin namazların” denileceğini bildirmiştir. 

Peygamberimizin bir müjdesi de: 

 • Kim abdestini mükemmel alır; rükusunu secdesini tam yaparsa, büyük günahlarının dışındaki günahlarına kefaret olur” olmuştur. (B. Hadis Külliyafı:1/917)
 • “Ezanı işittiğinde ezan duası yapana şefaatim hak olur. “buyurmuştur. (Buhari Ezan:8)

Başta namaz öncesi hazırlığı güzel yapmak gerekir.

Önce idrar sıçramalarından korunmalı ve temizliği güzel yapmalıdır.

Tuvalete sol ayakla girilmeli, sağ ayakla çıkılmalıdır. 

Girerken “yazelcelal”, çıkarken “gufraneke” denmelidir.

Özür yoksa erkekler ayakta yapmamalıdır. 

Temizlik sadece kâğıtla olmaz, su ile de yapılmalıdır.

Tuvaletten çıkar çıkmaz abdest alınmaz.

Bir müddet yürünür veya oturulur veya öksürülür, son damlanın gelmesi sağlanır.

Abdest güzel alınmalı:

Önce abdeste mani olan şeylerin giderilmesi gerekir. Namaz temizlik olmadan olmaz.

Peygamber (as) kıyamet gününde ümmetini abdest nurlarından tanıyacaktır. Çünkü güzel alınan abdest insanın elini, yüzünü nurlandırır.

Abdest alırken hiçbir kuru yerin kalmaması için özen gösterilmelidir. Parmak aralarına, ayaktaki çatlakların içine su gitmesi sağlanmalıdır.

Bir de sıkışık abdestle namaz kılınmaz. Peygamber (as): “Avcının, hamalın ve hırsızın namazı kabul olmaz” buyurur. (Müslim Mesacid: 67)

Namazın farz olmasının şartları:

1-Müslüman olmak, 2-Buluğ çağına girmiş olmak, 3-Akıllı olmak.

Namazın güzel bir namaz olabilmesi için vesvesesiz, huşu içinde kılınması gerekir. Bir de tadil-i erkâna riayet edilmesi gerekir.

Rükûdan kalkışta, secdeler arasında “suphanallah” diyecek kadar durmak, okumakta tane tane okumak, hareketlerde acele etmemek gerekir. 

Namazda ne okunduğunu bilmek, başka şeyler düşünmemek, namazı güzelleştirir.

Namaz, dosdoğru kılınacaktır. (A’raf: 170) Her şeyin hakkı verilecektir.

Namazda başka şeylerle meşgul olunmaz, esnenmez.

“Namaz kulun Allah’a en yakın olduğu zamandır” diyor Peygamber (sav). (Müslim Salat: 215)

Haram lokmaya dikkat edilmeli, Allah’ın huzuruna temiz kalp, temiz mide ile çıkılmalıdır.

Cenab-ı Allah’a en güzel kulluk namazla olur. Allah buyruğunu tutanı sever ve onu halka sevdirir.

Kulluk şöyle olur:

 • Allah’ın emirlerini yerine getirmek,
 • Allah’ın haramlarından kaçmak,
 • Allah rızası için tebliğ yapmak buğz etmek, – Allah’ın gazabından korkmak,
 • Allah’ın rahmetini ummakla olur.

Aslında Allah’ın bizim kulluğumuza ihtiyacı yoktur. Bizim Allah’ın rahmetine affına, ikramına, ihsanına ihtiyacımız vardır.

Herkes hayatının sonunda bir karne alacaktır. Amel defteri verilecektir. Dünyada yaptığımız şeyler ahirette meyveye dönüşecektir. Buradan ne gönderirse, orada onu bulacaktır.

Allah Kuran’da:

 • “Allah’ı unutan ve bu yüzden de Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın” diye uyarıyor. (Haşr: 19)

Amel diyoruz ama amel Salih amel olmalıdır. Yani, sırf Allah’ın rızası gözetilerek yapılan güzel iş ve yararlı iş yapılmalıdır. Allah Kudsi Hadiste:

 • “Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kimsenin aklına gelmeyen şeyler hazırladım” buyuruluyor.

Bir hadiste de: “Kıyamet gününde kulun ilk olarak hesaba çekileceği farz namazlarıdır. Eğer farz namazlar tam olarak kılındıysa, ne güzel. Eğer yerine getirilmemişse, şöyle denir: “Bakın bakalım nafile namazları var mı? Eğer nafile namazları varsa, farzın eksikliği onlarla tamamlanır.” (Ebu Davut Salat: 149)

Kur’an’da namazdan yüz çevirenin sıkıntılı bir hayatı olacağı ve ahirette kör olarak yaratılacağı bildirilmiştir. (Taha: 124-126) Namaz nedir? Kıyamet gününde insan ilk namazdan hesaba çekilecektir.

Kur’an’da “namaz kötü ve çirkin işlerden alıkoyar” buyurularak namaz kılmamız emrediliyor. Çünkü insan namazla arınır, namazla temizlenir. (Akebut: 45)

Peygamberimiz namaz kılmayı, günde beş defa yıkanmaya benzetmiştir.

Peygamber (as) a: “Cennette seninle olmak istiyorum” diyene Peygamber (as) “öyleyse çok secde et, bana yardımcı ol” demiştir.

(Müslim, Salat: 43)  

Namaz mü’minin miracıdır. Miraçta emredilmiş, miraç hediyesidir. Kılanı yüceltir.

Namaz dinin direğidir. Namazsız din olmaz. Peygamberimize: “Namazdan muaf tut sana inanalım diyenlere böyle demiştir.”

İnsandaki durgun elektriklenme secdede boşalır, namaz dirisi derler. Vücut, namazla zindeleşir.

Namaz, son nefeste güzel ölümle ölmeyi, gülerek rabbine kavuşmayı sağlar.

Namaz Peygamber (as)’ın son vasiyetlerindendir. Şöyle demiştir:

 • “Namaz hususunda Allah’tan korkun! Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah’tan korkun! Dul ve yetimler hakkında Allah’tan korkun! Son nefesini teslim edinceye kadar namaza, namaza! Diye tekrar etti.”

Allah resulü namaz için “gözümün nuru” demiştir.

Allah’ın en çok sevdiği amel hangisidir? Sorusuna “vaktinde kılınan namaz” cevabını vermiştir.

Cenab-ı Allah ona: “İman eden kullarıma söyle namazı dosdoğru kılsınlar” (İbrahim: 31) diye emretmiş o da ayakları şişinceye kadar namaz kılmış, Hz. Ar’şe (ra):

 • “Allah senin günahlarını af etmiştir. Bu kadar kendini yorma” deyince:  
 • Şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını vermiştir. (Buha-

ri, Tefsir: 48)

 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir