NAMAZI İNKAR VE ALAY ETMEK

Osmanlı alimlerinden Ömer Nesefi‘nin İslam İnancının Temelleri AKAİD adlı kitabın 215. sayfasında insanı küfre götüren hallerden bahsedilirken, namaz ile ilgili şunlar yer almıştır :  

 • Kendisine ―namaz kıl‖ denildiğinde ―kılmayacağım‖ namazla emredilmedim. ―namaz neymiş‖ gibi sözlerle namazın farziyetini inkar etmek.  
 • Kendisine ―namaz kıl‖ denildiğinde ―bir ömür boyu bu emri kim yapabilir‖ veya ―Ramazan gelsin, kılarız‖ , ―Namaz insana ne kazandırır‖ demek,
 • Bilerek alay olsun diye Kabe‘den başka bir yöne namaza durmak,  
 • Abdestsiz olarak bilerek namaza durmak, imanı götürür, giden iman nikahı da götürür. Bundan başka ;
 • ―Namaz insanı temizlemek içindir. Onu kalbi kötü olanlar kılsın benim kalbim temiz‖ demek,
 • ―Ben namaz kıldım, faydasını görmedim. Kim faydasını görmüş‖
 • ―Namaza Allah‘ın ihtiyacı mı var da kılayım?‖
 • Daha gencim, vakit var kılarım,  
 • Kıla kıla biter mi ? demek Allah korusun insanı imandan eder.  

         Osmanlı Alimlerinden Hamza Efendi Bey‘i ve İira Risalesin‘de şöyle der :  

On şey, son nefeste imansız gitmeye sebep olur :  

 1. Allah‘ın emirlerini, yasaklarını öğrenmemek,
 2. İmanını ehl-i sünnet itikadına göre düzeltmemek,
 3. Allah‘a ve iyilik gelmesine sebep olanlara şükretmemek,
 4. İmansız olmaktan korkmamak,
 5. Beş vakit namazı vaktinde kılmamak,
 6. Faiz alıp, vermek,
 7. Dinine bağlı olan Müslümanları aşağı görmek ve kötü sözler sarf etmek,
 8. Fuhuş sözleri söylemek, yazıları yazmak, resimleri yapmak,
 9. İnsanlara, hayvanlara ve kendine zulmetmek,
 10. Dünya malına, rütbesine ve şöhretine düşkün olmak.

Hakkında ayet ve hadis bulunan konularda son derece dikkatli olmak gerekir.  

Namazı Allah emretmiştir. İslam‘ın beş temel şartından ikincisidir. Allah emrettiği ve İslam‘ın şartlarından olduğu için kılınır. Dünya menfaati celbetmek veya beden sporu için namaz kılınmaz. Allah rızasının dışındaki ameller için Allah, mükafat vermeyecek ―git karşılığını falancadan al‖ diyecektir.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir