Namaz nasıl vesvesesiz kılınır?

Şeytan en çok namazda vesvese verir. Namazda yanıltır. Kur’an’da vesvesenin şeytandan olduğu ve vesveseye itibar etmeyip Allah’a sığınılması emredilmiştir. (Bakara:147+Ali İmran

:60+ A’raf200+Fussılat:36)

Vesvese, Euzu besmele çekerek, Nas, Felak, surelerinin okuyarak ve istiare duasını okuyarak giderilir. 

Güzel abdest helal lokma, sağlam bilgi ve itikat düzgünlüğü vesveseyi engeller.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir