NAMAZ MÜ’MİNİN MİRACIDIR

Namaz, insanın derecesini yükseltir. İnsanı günahlardan arındırarak alemlerin Rab’bı      olan    Allah’a          yükseltir.       Peygamber   (AS): “Namaz,       Mü’minin

miracıdır.”buyurmuştur. (İbni Mace:1/313)

        Namaz, Allah’la olmaktır:

        Cenab-ı Allah: “Secde et, yaklaş” buyuruyor. (Alak Sûresi:19)

 Rasûlullah (SAV): “Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!” tavsiyesinde bulunmuştur. (Müslim, Salat:215)

 Secde hali kulun gururdan, kibirden arınıp, dünya meşguliyetini bir kenara bırakarak Rabbine teslim olduğu andır.

 Cenab-ı Allah, sevdiği kulunu secdeye kabul eder. Sevdiği kulu ile namazda konuşur.Neden namaz insanı yükseltir? Çünkü namaz insanı arındırır. Namaz kılmadan iyi ve temiz olunmaz.’’Benim kalbim temiz’’ gerekçesi ile namazdan uzaklaşmak şeytanın aldatmasıdır.

                Namaz insanı kötülüklerden uzaklaştırır. Kibirden, gururdan, riya ve gösterişten

alıkor. İhtirastan, kin ve bencillikten kurtarır.                                                                                        

         Bir insanın hem namaz kılması hem de içki içmesi, kumar oynaması, zina etmesi, hak yemesi düşünülemez.

        Bir gün peygamber (AS) ashabına şöyle der:

  • Sizden birinin evinin önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa, o kişi de kirden, pastan bir iz kalır mı?

        Ashab cevap verir:

  • Hayır! Kalmaz.

        Bunun üzerine peygamber (AS) şöyle buyurur:

  • İşte beş vakit namaz budur. Cenab-ı Allah beş vakit namazla hataları temizler.” (Müslim, Mesacid:283)

Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle bildiriyor:

  • “O arınmak isteyenler, gabya inanırlar, namaz kılarlar ve kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.” (Bakara:3)

        Bir ayette de:

  • “Sana vahyedilen kitabı oku! Namaz kıl! Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten arındırır ve alıkor.” (Ankebut:45) buyuruyor.

 Bir genç peygamber (AS) ın ardında namaz kılar, aynı zamanda bazı kötülükleri de yapardı. Durum peygamber (AS) a anlatılınca peygamber (AS):

  • “Onun namazı onu kötülüklerden vazgeçirecektir.” Buyurdular. Kısa zaman sonra gencin tevbe edip iyi hal sahibi olduğu haberi geldi.

                   Bir Müslüman’ın en önde gelen sorumluluğu çekileceği hesaba hazırlanmaktır.

        Şöyle bir düşünelim:

  • Bu halimizle ölmeye hazır mıyız?
  • Ölüp de Allah’ın huzuruna çıkmaya hazır mıyız?
  • Çıkıp da Allah’a hesap vermeye hazır mıyız?
  • Duyuyor muyuz, her şey bize ne diyor? “ÖLECEKSİN” demiyor mu? Öyleyse ne diye oyun, oynaştayız?
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir