NAMAZ KÜFÜRLE ARADA PERDEDİR

 Kasten namazın terki insanın imanına zarar verir. Çünkü; insan, amellerle beslenir ve korunur. Amel olmadan iman nereye kadar korunacak?

               Kur’an’da Cenab-ı Allah şöyle uyarıyor:

  • “Hepiniz Allah’a yönelin; O’na karşı gelmekten sakının, namazı kılın, müşriklerden olmayın.” Buyuruyor. (Rum:31) Demek oluyor ki insan namazı terk ederse, müşriklerden olacaktır.,

          Namaz kılmayan kimse kafirlere benzemiş olur. Bir büyük zata sormuşlar:

  • Namaz kılmayan kafir olur mu?

               Cevap vermiş:

  • Olmaz. Olmaz ama kafir de namaz kılmaz.” Demiş.

 Harman yerinde mahsüle el konulup öşür alındığı bir dönemde nüfusu kalabalık olan bir adam gece birkaç çuval buğday aşırmış. Sabahleyin abdest alırken öşür memuru atın üzerinde geçerken adama:

  • “Senin yaptığını kafir yapmaz!” demiş geçmiş. Adam çok üzülmüş.

Namazdan sonra gene karşılaşmışlar. Bu sefer adam memura sormuş:

  • Neden bana öyle dedin?

               Memur:

  • Canım senin aldığın abdesti kâfir alır mı? Demiş.

 Peygamber (SAV): “Kafirle bizim aramızdaki fark namazdır. Namazı terk eden kafirlere benzemiştir.” Buyurur. (Riyaz Üs-Salihın:1083)

     İnsanın niyeti, ne yaptığı ve kime benzediği çok önemlidir. Kime benzerse insan, Allah onu onlarla beraber huzura çağırır.

 Bir hadiste: “Kim namazı terk ederse Allah’ın ve peygamberin zimmetinden çıkmış olur.” Buyrulmuştur. (Ramuz el-Ehadis:467/5)

 Bir hadiste de: “Kişi ile şirk arasında namazın terki vardır.” Buyrulur. (Riyaz üsSalihın:1082 + Büyük Hadis Kulliyatı:1/983)

               Yeni Müslüman olan Sakif kabilesinden bir grup gelir peygambere:

  • Bizden öşür alma, bizi cihada çağırma ve namazı bizden isteme!” derler, Müslüman olacaklarını bildirirler. Peygamber (AS) onlara:
  • Namaz yoksa din olur mu? Cevabını verir. (Ebu Davut Haraç:25)

 Namaz en önemli ibadettir. Dinde ölçü sayılır. Bunu peygamberimiz şöyle ifade etmiştir:

  • Namaz dinin direğidir. Küfürle iman arasında bir perdedir. Namazı terk etmek bu perdeyi kaldırmaktadır.” (Riyaz üs-Salıhın:1082)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir