NAMAZ EN ÖNEMLİ BİR İBADETTİR

 Namaz, ibadetlerin ilki dinin direği imanın nuru ve mü’mi’nin miracıdır. Elli vakte bedel miraç hediyesidir.

 Peygamber (AS) namaz için: “Gözümün nuru namaz” demiştir. Son sözü de bize vasiyet olarak “Namaza dikkat!” olmuştur.

 Namaz, Kur’an’da en çok emredilen bir ibadettir. Yetmiş ayette namaz emri vardır.

        Namaz, zikirdir. Cenab-ı Allah şöyle buyurur:

 • “Beni zikir için namaz kıl!” (Taha:14)
 • “Beni zikredin ben de sizi zikredeyim.”  

           (Bakara:152)

 • Kim ki benim zikrimden gafil olursa, onun sıkıntılı bir hayatı olur.” (Taha:124)

     Peygamber (AS) da: “Amellerin en hayırlısı namazdır.” (B.H.Kulliyatı:1/923)

 • “Namazı olmayanın kıyamet günü diğer amellerine bakılmaz.” (Hadis Ans:14/5067)
 • “Kıyamet günü kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazı kabul edilirse geri kalan amellerine bakılır. Eğer namazı kabul edilmezse diğer amellerinin hiç birine bakılmaz. (Age:14/5067) buyurarak namazın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu bize bildirmiştir.

        Namazın önemini anlatan olay şöyledir:

        Biri peygamber (AS) a gelerek:

 • Ya Rasûlallah! Bana faydalı ve özlü bir şey öğret.” Dedi.

        Peygamber (AS) ona:

 • Namaza durduğun zaman dünyayı veda eder gibi kıl!” (İbni Mace, Zühd:15) buyurdu.

Bir olay da şöyle:

Sahabeden Kab b.Eşlem (RA): “Gece Allah Rasûlüne su getirdim. Bir gün Allah Rasûlü:

 • Benden bir dileğin var mı? Dedi. Ben de:
 • Cennette seninle beraber olmayı dilerim.”  

Dedim.

        Rasûlallah bana:

 • Öyleyse çokça secde ederek nefsine karşı bana yardımcı ol!” buyurdu. (Müslim, Salat:226)

 Peygamber (AS) namaza çok önem verirdi. Hz.Aişe (RA): “Secdede öldüğünü zannettim.”, “Ayakları şişinceye kadar namaz kılardı.” Demiştir.

        Peygamber (AS) ın bu hali karşısında bir gün ona şöyle demiştir:

 • Ya Rasûlallah! Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affettiği halde neden böyle yapıyorsun?

        Bunun üzerine Rasulallah’ın şöyle cevap verdiğini naleder:

 • “Şükreden bir kulda mı olmayayım ya Aişe!” (Müslim Münafıkun:80)

 Önem verilmeden kılınan namaz, Cenab-ı Allah’a yükselmez. Namaz nefse ağır gelen bir ibadettir. Namaz, Allah rızası için kılınmıyorsa, Allah yanında o namazın bir değeri yoktur.

 Namaz da gevşeklik göstermek, ezan okunduğunda namazı ilk vaktinde kılmamak, ibadetsizliği sevmek, bazen kılıp bazen kılmamak, ibadet bilgisi edinmemek, ibadet arzusu ve ibadet aşkı taşımamak bir kul için en büyük cezadır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir