NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR

      İslâm, namazla yaşanır, namaz dinin direğidir. Namaz olmadan din olmaz.

 Son zamanlarda manzara Allah’ın ve Rasûlünün istediği gibi değil. Onlar bize nasıl bir Müslüman tipi istediklerini hadislerde ve ayetlerde bildirmiştir.

  • Çoğumuzun hadisten, ayetten haberimiz yok.
  • Kur’an okunuyor, gırtlaktan aşağı geçmiyor.
  • Allah ve Rasûlü bize ne emrediyor, neyi yasak-lıyor ve bizden neler istiyor bilinmiyor.
  • Oruç, perhiz ve zayıflama arzusu ile tutuluyor.
  • Haç, turistik seyahate dönüştü.
  • Namaz kılanların sayısı %5. Namazlarından zevk alanların sayısını Allah bilir…

        Ne olacak Müslümanların hali?..

        Namaz, Müslüman olmanın beş temel şartından biridir. Hem de ilkidir.

       Peygamber (AS) zamanından şöyle bir olayı hatırlayalım:

 Sakif Kabilesi’nden yeni Müslüman olacak bir grup peygamber (AS) a gelir ve Müslüman olmak istediklerini bildirirler. Ama şartları vardır, şöyle derler:

  • “Bizden öşür alma, bizi cihada çağırma ve namaz bize farz olmasın, biz namaz kılmayalım.”

        Peygamber (AS) onlara şu cevabı verir:

  • Namaz olmayınca din olur mu? Müslümanlık olur mu? (Ebu Davut Haraç:25)

        Zannederim bu cevap güzel bir mesaj olur. İnşallah…

   Kur’an’da insanın yaratılış ve var oluş sebebini şöyle açıklıyor Cenab-ı Allah:

  • “İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat Sûresi:56)

Bir ayette de insanın kullukla değer kazandığını şöyle ifade ediyor:

  • “Rasulüm de ki: Kulluğunuz ve yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?” (Furkan Sûresi:77)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir