NAFİLE NAMAZLAR

            Namazlar; Farz, vacip, sünnet ve nafile diye dörde ayrılır.

            Namaz, dinin en önemli emridir. Çünkü çok yönlü faydaları vardır.

            Namaz, dinin direğidir.

            Namaz, imanla küfür arasında perdedir.

            Kıyamet gününde hesabı ilk sorulacak namazdır. Namaz terk edilirse, insan dinden, imandan, Allah’tan, Resûlünden uzaklaşır gider.

            Namaz ibadetini doğru dürüst yapmayan, dinin diğer emirlerinden zevk almaz. Onlardan uzaklaşır gider, onları da yapamaz olur.

            Namaz, insanı sosyalleştirir, ahlakını güzelleştirir ve insanı kötülüklerden uzaklaştırarak

Cenab-ı Allah’a yaklaştırır.

            Kur’an’da: ‘‘Ey iman edenler! Namazla Allah’tan yardım isteyin.’’ (Bakara:153) buyrulur. Namaz sebebiyle kul, Allah’ın yardımını görür, sevgisini kazanır. O kul, Allah’ın razı olduğu bir kul olur. Allah onu sever. Sevince de ‘‘gören gözü, işiten kulağı, tutan eli ve yürüyen ayağı’’ olur.

            Namaz, insanın derecesini yükseltir, insanı faydalı hale getirir. Abdest nuru, secde nuru, peygamber (as)’ın şefaatine neden olur.

            Namaz kılmamak, en büyük cezadır. Çünkü namazı terk, bir sürü belâ ve musibetlere neden olur. Kul, kulluk görevini terk ettiği için Allah’ı terk etmiş demektir. Allah da onu terk eder. Kul, bu haliyle kulluk defterinden silinir gider.

            Namaz kılabilmek hidayet işidir. Namazı terk eden, güzel bir ölümle ölemez. Artık onun yüzünü kıbleye çevirmenin, mezarda yüzünü kıbleye döndürmenin hiçbir anlamı olmaz. Bunun dönüşü çok zordur.

            Kabirde, sıratta, mahşerde namaz o kişiyi şefaat edemez.

            Allah bizlere ibadetsiz ömür vermesin. Her Müslüman kıble istikametli bir ömür geçirmelidir. Kıblesiz geçen ömür, boşuna yaşanmış bir ömürdür. Böyle bir ömür pişmanlık vesilesi olacaktır.

NAFİLE NAMAZLAR VE FAZİLETİ

            Nafile namazlar, farz, vacip ve sünnet namazların dışında Allah rızası için kılınan namazlardır.

            Nafile namazlar 2 şer rekat olarak kılınır. Nafile namazları peygamberimiz kılmış ve kılın diye tavsiye etmiştir.

            Sabah namazı vaktinde, üç kerahet vaktinde, ikindi ile akşam namazı arasında, hutbe okunurken ve farz namazın vakti daralınca nafile namazı kılınmaz.

            Mezhebimize göre bir kimsenin farz borcu olsa da sünnet namazları terk etmez. Hatta nafileleri bile kılar, bir yandan da kaza borcunu öder. Sünnetler terk edilmez. Çünkü sünnetten de

sorumluyuz. Sünnet, mükellefin işlerindendir.

            Peygamberimizin sünnetin önemini belirten sözleri şöyle:

            – ‘‘Sabahın iki rekat sünneti dünyadan hayırlıdır.’’ (Müslim Salat:96)

            – ‘‘İkindi namazının sünnetini kılana Allah rahmet eylesin. İkindinin sünneti, dünyadakilerden hayırlıdır.’’ (Tirmizi, Salat:201)

            – ‘‘Sünnetimi terk ederseniz, sapıttınız gitti demektir.’’ (Müslim, Mesacid:257) buyurur.

            Nafile namazlar, birleştirilerek kılınmazlar. Dört mezhebin hiçbirinde tek niyetli birkaç namaz kılınır diye bir şey yoktur. Niyet, her ibadet için farzdır. Niyet kesin ve açık yapılır.

            Bir niyetle namazları birleştirmek, insanın içine sinmez. Böyle namaz kılan birine sordum: ‘‘Sen şimdi hangi namazı kıldın? Ve içine sindi mi?’’ cevap: ‘‘sinmedi’’ oldu. Sinmediyse zaten olmaz dedim.

            Nafile namazlar nasıl kurtuluşumuzu sağlayacak bakın:

– Bir kul kıyamet gününde ilk önce namazdan sorulacak. Eğer namazı tam çıkarsa, kazananlardan ve kurtulanlardan olur. Eğer namazı eksik çıkarsa, kaybedenlerden olur. Farz namazlar eksik çıktığında Cenab-ı Allah: ‘‘Bakın kulumun nafile namazı var mı? der. Eksiklikler nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amelleri de bu tarzda hesap edilir.’’ (R.Salihin:2/398) (Tirmizi: Salat: 305) buyrularak nafilelerin önemi belirtilmiştir.

            Bir Kutsi Hadiste:

            – ‘‘Kulum bana farz namazlardan sonra en çok nafilelerle yaklaşır. Nafile namazları kılanları severim. Onları sevince de, onların işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum.’’ buyrulur. (Buhari Rikak:38)

            Nafile namazları kılmanın faydaları:

 • Allah’ın rızasını kazandırır ve en güzel bir şekilde Allah’a yaklaştırır.
 • İbadetteki eksiklikler nafilelerle tamamlanır, hesap vermeyi kolaylaştırır. Kurtuluşumuzu sağlar.
 • Bol sevap kazandırır, Allah’ın yardımını sağlar.
 • Diğer ibadetlerden de zevk aldırır.

NAFİLE NAMAZLAR ŞUNLARDIR:

 1. KUŞLUK NAMAZI:

Kuşluk kılınan namazdır. Buna Duha namazı da denir. 2-4-6-8 rekat olarak kılınabilir.

Vakti: Güneşin doğusundan bir saat sonra öğle namazına bir saat kalaya kadar kılınabilir.

Kuşluk namazı, sevabı bol bir namazdır. Bunu peygamber (as) şöyle ifade etmiştir:

– ‘‘İki rekat kuşluk namazı Allah yolundan kabul olmuş nafile hac ve nafile umre sevabına denktir.’’ (Ramuz el-Ehadis:291/10)

– ‘‘Kuşluk vaktinde kim iki rekat namaza devam ederse, günahları deniz köpüğü kadarda olsa mağfiret olunur.’’ (Celal Yıldırım Amellerin Fazileti: 25)

Ebu Derda (ra) şöyle demiştir:

– ‘‘Canımdan çok sevdiğim peygamberim bana yaşadığım müddetçe her ay 3 gün oruç tutmamı, vitir namazı kılmadan yatmamamı ve kuşluk namazı kılmamı tavsiye etti.’’

X                     X                     X

            Şakik-i Belhi şöyle demiştir.

            – ‘‘Rızkın bereketini kuşluk namazında buldum.

            – Münker – Nekir’e cevabı Kur’an okumakta buldum.

– Kabrin ışığını teheccüt namazında buldum.’’

X                     X                     X

            Bir Allah dostu da dört şeyi, dört şeyde buldum:

            1- Allah’ın rızasını, itaatte ve ibadette,

            2- Geçim genişliğini kuşluk namazında,

            3- Dinin selametini, dilin muhafazasında,

            4- Kabrin aydınlığını gece namazında buldum.

X                     X                     X

            Ebu Zer (ra)’a biri:

            – Bana tavsiyede bulun’’ der. O’da:

            – Bende Allah Resûlünden tavsiye istedim bana:

            – ‘‘Kuşluk namazını 2 rekat kılarsan, gafillerden olmazsın. Dört rekat kılarsan, abidlerden olursun. Altı rekat kılarsan, Allah ihtiyacını giderir. Sekiz rekat kılarsan, çok ibadet edenlerden olursun. On iki rekat kılarsan, cennette senin için ev inşa edilir.’’ buyurdu.

 • EVVABİN NAMAZI:

Evvabin namazı demek, seçkinlerin namazı demektir.

Evvabin namazı, akşam namazından hemen sonra kılınır.

Akşam namazından sonra Evvabin namazı tek selamla 6 rekat kılınabileceği gibi 2 şer rekatta selam vererek de kılınabilir.

Cenab-ı Allah bu namazı kılanları bağışlayacağını bildiriyor.

Peygamberimiz (sav) de şöyle buyurur:

– ‘‘Kim akşam namazından sonra lüzumsuz bir şey konuşmadan 6 rekat evvabin namazı kılarsa, oniki yıllık nafile ibadete denk sevap vardır.’’ (Tirmizi Salat:321) buyurarak evvabin namazı kılanların seçkinlerden olacağını ve bağışlanacağını söyledikten sonra İsra sûresinin 25. ayetini okumuştur.

            Bir hadiste: ‘‘Akşam dan sonra 6 rekat namaz kılan evvabin den sayılır.’’ buyrulmuştur. (Hamdi Döndüren, İslam İlmihali:346)

Cenab-ı Allah Kur’an’da: ‘‘Erkek veya kadın mü’min olarak iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat yaşatırız. Ve mukafatını elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.’’ (Nahl:97) buyurur.

 • TEHECCÜT NAMAZI:

Kur’an’da:

– ‘‘Rabbinin has kulları, gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler.’’ (Furkan:64) ‘‘Geceleri pek az uyurlar. Seher vaktinde de istiğfar ederler.’’ (Zariyat:17-18)

            Kur’an’da gece namazı kılanlar bahtiyar insanlar ve Allah’ın has kulları olduklarından bahsedilir. Cenab-ı Allah peygamberimize: ‘‘Gecenin bir kısmında sen namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin’’ diye emretmiştir. (İsra:79)

            Gece namazı ile ilgili peygamber (as)’ın çok güzel müjdeleri vardır:

            – ‘‘Farzlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır.’’ (Müslim Sıyâm:202)

            – ‘‘Allah’ın rahmetinin kendisiyle olmasını isteyen gece iki rekat namaz kılsın.’’ (İ.Gazali, İhya:1/1023)

            – ‘‘Allah sizden birini geceleyin uyandırırsa, Allah’ı tesbih etsin. Mağfiret dilesin. Allah onu bağışlar. Şayet o kalkar abdest alır, namaz kılar ve Allah’ı zikrederse, dua ederse, kabul olunur.’’ (Ramuz el-Ehadis:48/5)

            – ‘‘Mü’minin değeri teheccüd namazındadır’’ buyurmuştur. Gece teheccüd namazına eşini kaldırana Allah rahmet etsin.’’ diye dua etmiştir. (Ramuz el-Ehadis:290/1)

            – ‘‘Gece namazına devam edin, o Salih kulların adetidir.’’ (Tirmizi Davut:101)

            – ‘‘Gök kapıları gece açılır. Yok mu bir şey isteyen. Yok mu dua eden. Yok mu af dileyen? denir.’’ (Ramuz el-Ehadis:64/8)

            – ‘‘Her gece bir münadi: ‘‘Gelin aleyhinize yaktığınız ateşi gece namazı ile söndürün’’ der. (B.H.Külliyatı:1/933)

            – ‘‘Bir kimse geceleyin kalkar eşini de uyandırır ve namaz kılarsa, Allah onu övdüğü kimseler arasına yazar.’’ (R.Salihin:2/461)

            Bir kutsi hadiste: ‘‘Yeryüzü halkına azap etmeyi murat ettiğimde; mescitleri tamir eden, tanzim ve tenvir eden ve seher vaktinde istiğfar edenleri görünce onlara azap etmekten vazgeçerim’’ buyrulur. (H.H.Erdem İlâhi Hadisler:30)

            Peygamberimiz bir sahabiye: Falan gibi olma! O geceleri ibadet ederken ibadeti bırakıverdi’’ demiştir. (R.Salihin:154)

            Bir Allah dostu birine sormuş ‘‘Allah seni seviyor mu? O’da: ‘‘bilmem demiş’’ Allah dostu: ‘‘Allah seni gece huzuruna kaldırıyor mu? demiş. O kişi sormuş: ‘‘Gece namaz kılanın yüzü neden nurlu olur? Allah dostu: ‘‘Allah ile baş başa kalır, Allah ona nazar ederde ondan’’ cevabını vermiş.

            ‘‘Bir Müslüman geceleyin uyanır, eşini de uyandırdıktan sonra birlikte 2 rekat gece namazı kılarsa ‘‘zikreden’’ sıfatı ile anılır ve ‘‘Allah’ı çok ananlardan yazılırlar’’ (Müslim zikir:4) (Tirmizi Deavet:4)

            Gece namazı kılanın nasıl faydalanacağını da şöyle anlatır:

            – ‘‘Sizden biri uyuduğu zaman şeytan onun ensesine üç düğüm atar ve ‘‘uyu’’ der. O uyanıp Allah’ın adını anınca düğümlerden biri çözülür. Abdest aldığında ikincisi çözülür. Namaz kıldığında da üçüncüsü çözülür, sabah neşeli kalkar, değilse morali bozuk kalkar.’’ (Buhari: Teheccüd:12 + Ramuz el-Ehadis:289-4)

            Hz. Ömer (ra)’in oğlu Abdullah rüyasında cennette dolaşıyor. Bunu kardeşi Hafsa (ra)’ya  anlatıyor. Hz. Peygamber şöyle diyor:

            – Ah kardeşin Abdullah bir de gece namazına kalksa!’’ Abdullah: ‘‘Ondan sonra gece namazını hiç terk etmedim’’ diyor. (Hadis Ans: 12/357)

            – ‘‘Ey insanlar! Selâmlaşınız, yemek yediriniz, insanlar uyurken geceleyin namaz kılınız ve selâmetle cennete giriniz.’’ (R.Salihin:1171)

            Hasan Basri’ye Sorarlar:

            – Gece namaz kılanların yüzleri niçin güzel ve nurlu olur? cevap verir:

            – Onlar Rahman ile baş başa kalmışlardır da ondan’’ der. Gece kalkanların nuru yüzlerine yansır. O nur yüzlü insanlar, gece Allah’tan aldıkları nuru bütün gün etrafa saçarlar. Yüzleri nurludur, sözleri nurludur, işleri nurludur.

            Gecenin bereketini bakın şu misâl ne güzel anlatıyor:

            Köpekler bir doğumda yarım düzine, bir düzine yavru dünyaya getirdikleri halde fazla üremezler. Koyunlar bir yavru, çok nadir iki yavru dünyaya getirdikleri halde, her gün kesildikleri halde, bilhassa milyonlarca adak, kurban edildikleri halde sayıları azalmaz, aksine artar. Bunu hiç düşündünüz mü bilmem?

            Bunun sebebini büyüklerimiz şöyle izah ediyor: Köpekler akşamdan uyumaz, sabah seher vakti uyur. Koyunlar ise akşamdan uyur, Seher vakti uyanık durur. ‘‘Yerde ve gökte ne varsa Allah’ı tesbih eder.’’ Ayetinde ifade edildiği gibi Allah’ı zikrederler.

            – ‘‘Gece saati Allah’a daha yakın olunan bir saattir’’ (İ.Canan Hadis Ans:17/80)

            Teheccütte yapılan duanın anlamı şöyledir:

            ‘‘Allah’ım benim Rabbim sensin, senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Senin kulunum ben. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahitte duruyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetleri ikrâr ve günahlarımı itiraf ederim. Beni bağışla, zira senden başka günahları bağışlayacak yoktur.’’ (İslâm ilm. 349-350 + Buhari Deâvat:2)

            Gece Kalkınca Neler Yapabiliriz?

 • Güzel bir abdest alıp, 2-4 veya 6 rekat teheccüd namazı kılarız.
 • Teheccüd duasını okuruz.
 • İsmi-i Azam duasını okuruz.
 • Esmaü’l-Hüsna’yı okuruz.
 • Yasin, Tebareke ve Fetih gibi sûreleri okuruz.
 • Tesbih çeker, Allah’ı zikrederiz.

Nafile namazların bilhassa gece namazının feyz ve bereketinden istifade edebilmek için;

 • Kul hakkına,
 • Yenilip içilenin helalliğine,
 • Küçük de olsa günah işlememeye dikkat edilmelidir.

Bir aile vardı çocukları ile huzurlu bir hayat yaşarlardı. İbadetlerini aksatmıyorlardı. Bir sıkıntıdan dolayı faize bulaştılar. Huzurları kaçtı gece namazlarına kalkamaz oldular. Huyları, ahlakları değişti, çocuklar isyankâr oldu.

 • TESBİH NAMAZI:

Tesbih namazı sevabı bol bir namaz 2+2=4 rekat kılınır. Peygamberimiz (sav) kılmış ve kılın diye tavsiye etmiştir.

Genellikle mübarek gecelerde kılınır. Herkesin tek başına kılması zor olduğundan topluca da kılınır.

            TESBİH NAMAZININ FAZİLETİ VE KILINIŞI

Bu namaz, herhangi bir nedenle veya belirli bir zamanda kılınmaz. Kerahat vakitlerinin dışında her zaman kılınabilir. Bilhassa mübarek gecelerde kılınırsa daha sevaptır.

Bunalımların, stres olaylarının daha fazla görüldüğü günümüzde insanın teskin edici ve insanı arındırıp rahatlatacak dua, ibadet ve zikirlere ihtiyacı vardır.

Tesbih namazı 5 vakit namaz kılmayanları bile etkileyen, ilgisini çeken bir namazdır.

Tesbih namazı, yalnız kılınabileceği gibi cemaatle de kılınır.

Bu namazı kılarken her rekatında 75 tesbih olmak üzere toplam 300 defa

“SÜBHANELLAHİ VELHAMDÜ-LİLLAHİ VELÂ İLÂHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER” denir.

İki rekatta selâm verilebileceği gibi dört rekat olarak da kılınabilir.

İmam-ı Gazali, İHYÂ-İ ULUM-İD-DİN adlı eserin-de (Cilt:2, Sayfa:338) 

Bu namazdan bahsetmiştir. Şöyle nakleder:

“Peygamberimiz(SAV) Abbas bin Abdülmuttalib’e şöyle demiştir:

“Ey amcam! Sana bir şey vereyim mi? Sana bir şey vereyim mi? Sana bir şey vereyim mi? Onu yaptığın takdirde Allah senin günahını evvelinden sonuna kadar affedecektir. Eskisini ve yenisini bağışlayacaktır. İşlediğin bütün günahları bağışlayacaktır.

Dört rekat namaz kılacaksın. Her rekatta Fatiha ile bir sûre okuyacaksın. Ayrıca yetmiş beş defa “Subhânellahi velhamdü lillâhi velâ ilahe illallahü vallahü ekber” diyeceksin. Dört rek’atte de bunu tekrar edeceksin. (Tirmizi Vitir:19)

Eğer gücün yetiyorsa bu namazı her gün kıl. Her gün gücün yetmiyorsa her Cuma günleri kıl. Eğer gücün buna da yetmiyorsa, ayda bir defa kıl. Eğer buna da gücün yetmiyorsa senede bir defa mutlaka kıl.” (Bak. Prof. Dr. Hamdi Döndüren, İslâm İlmihali:351) + (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam ilmihali:208) + (Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ans: 2/180) + (Diyanet Vakfı, ilmihali:319)

NAMAZ NASIL KILINIR?

Önce “Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilir. “ALLAHÜ EKBER” diyerek tekbir alınır. ”

Birinci Rek’at:

Sübhaneke okunur.

15 defa: “Sübhanellahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahü vellahü ekber.” Eüzü besmele çekilir, Fatiha ve bir sûre okunur.

10 defa: “Sübhanellahi…….

Allahü ekber deyip rükûya varılır. Üç defa “Sübhane Rabbiyel azîm” denir.

10 defa: “Sübhanellahi…….

“Semi Allahü limen hamide rabbena lekel hamd” diyerek kalkılır.

10 defa: “Sübhanellahi…….

“Allahü ekber” diyerek secdeye varılır. Üç defa “Sübhane rabbiyel a’lâ” denir.

10 defa: “Sübhanellahi…….

“Allahü ekber” der otururuz.

10 defa: “Sübhanellahi…….

İkinci secdeye varırız. Onu da aynen tamamlarız.

“Allahü ekber” der ikinci rekate kalkarız. İkinci, üçüncü ve dördüncü rekatleri de aynen böyle kılarız.

İkinci rekatin sonunda oturur Ettehıyyatü, Salli, Barik okuruz.

Dördüncü rekatin sonunda oturur, Ettahıyyatü – Allahümme sall, Allahümme barik, Rabbena etine… okur selâm veririz.

Her rekatte 75, toplam 300 tesbih olmasına dikkat ederiz.

Allah kabul eder inşallah.

            5- HACET NAMAZI:

            Bir beklentisi bir isteği olan yatsı namazını kıldıktan sonra iki rekat namaz kılıp Hacet duasını okur. Bundan sonra isteği doğrultusunda dua eder.

            Namazı şöyle kılar:

            Birinci rekatta Fatiha ve üç Ayetel-kürsi okur.

            İkinci rekatta Fatiha ve İhlas okur.

            Eğer dört rekat kılacaksa;

            Üçüncü rekatta Fatiha ve Felak Sûresini okur.


            Dördüncü rekatta Fatiha ve Nâs Sûresini okur.


            Bu namazla ilgili olarak Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurur:

            – ‘‘Kimin Allah’tan bir dileği olursa iki rekat namaz kılsın sonra Allah’a dua etsin, salavat getirip, hacet duasını okusun.’’ (Tirmizi Vitir:17) (Bak. H. Döndüren, İslam İlm: 352-353)

            Zor durumda olan bir Müslüman için hacet namazı kılındıktan sonra dua edilebilir. Bunda bir sakınca olmadığı bildirilmiştir.

            Maddî, manevî sıkıntılar için can simidi bir namaz. Mutsuzluğa, huzursuzluğa karşı bir namaz.

            Arz ve istekler için kılınan namaz hacet namazıdır.

 • İSTİHARE NAMAZI:

İstihare, Cenab-ı Allah’tan hayırlı olanı istemek demektir.

Nasıl hareket edileceğini, doğrusunun ne olduğunu anlamak için bir işaret beklemektir.

            Peygamber (as): ‘‘Kimin Allah’tan bir dileği olursa, iki rekat namaz kılsın sonra Allah’a dua etsin.’’ (Tirmizi, Vitir:17) diye tavsiye etmiştir.

İki rekat namaz kılınır. Birinci rekâtta Fatiha ile Kâfirun sûresi, ikinci rekatta Fatiha ile İhlas sûresi okunur. Namazdan sonra istihare duası okunur.

Bundan sonra istek doğrultusunda dua edilir. Abdestli olarak yatılır.

Beyaz ve yeşil renklerin görülmesi hayra alamet. Siyah ve kırmızı görülmesi hayırlı olmadığına işarettir.

Sonuç elde edilmezse 7. defa tekrar edilir. Rüya ile amel edilmez ama kılınan namaz yapılan duadan sonra alınan bir işarettir.

 • TEVBE NAMAZI:

Günahın ardından duyulan pişmanlıktan sonra bir miktar sadaka verilir, iki rekât tevbe namazı kılınır ve tevbe istiğfar edilir. Af olunacağı ümit edilir.

Peygamber (as): ‘‘Kul Günah işlerde sonra güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarsa ve Allah’tan bağışlanmasını dilerse, Allah onu affeder’’ buyurmuştur. (Ramuz el-Ehadis:384/6)

Bundan sonra Al-i İmran sûresinin 135. ayetini okumuştur.

 • MESCİD NAMAZI: (Tahıyyatü’l Mescid)

Camiye giren kişi vakit uygunsa, iki rekat mescid namazı kılar.

Peygamber (as): ‘‘Sizden biriniz mescide girince iki rekat namaz kılmadan oturmasın.’’ (Buhari, Salat:60)

Bu namaz mescidi selâmlamaktır.

Mescide girince oturuveren Ebu Katade’ye peygamberimiz: ‘‘İki rekat namaz kılmana ne mani oldu?’’ demiştir. (Müslim, Misafirin:70)

 • ABDEST NAMAZI:

Abdest alan, gusleden vakit müsait ise iki rekat namaz kılar. Peygamber (as):

– ‘‘Kim güzelce abdest alıp sonra iki rekat namaz kılar ve Allah’a yönelirse, ona cennet vacip olur. (Buhari Vudu:24)

– ‘‘Kim abdest alıp benim gibi iki rekat namaz kılarsa, günahları affolunur.’’ (İslâm ilmihali: 1/316 – Divantaş)

 1. YOLCU NAMAZI:

Bir yola gidileceği zaman iki rekat namaz kılınır. Allah’a kaza belâdan koruması, işin hayırla sonuçlanması ve sağ salim eve dönülmesi için dua edilir.

Peygamberimiz yola çıkarken de dönüşte de iki rekat namaz kılmıştır. Sağ salim dönmek nasip eden Allah’a hamd etmiş şükretmiştir.

 1. KORKU NAMAZI:

Korku anlarında iki rekat namaz kılarak korktuğundan emin olmak için Allah’a dua edilir.

 1. ŞÜKÜR NAMAZI:

Cenab-ı Allah verdiği nimetlere, bize verdiği imkânlara teşekkür için iki rekat namaz kılınır.

            Ayrıca bir isteğimizin olması halinde Allah’a şükür için kılınan iki rekat namazdır.

            Enes bin Malik şöyle demiştir: ‘‘Peygamber (as) bir ihtiyacının görüldüğü hususunda müjdelenince, hemen secdeye kapanırdı.’’ (İbn-i Mace, Salat:192)

            Peygamberimiz şükür namazı kılmış ve şükür secdesinde yapmıştır.

            Nimetlerine karşı Allah’a şükür kulluk borcudur. Allah’a şükreden bir uyarıdan veya bir cezadan da kurtulmuş olur.

            Soruluyor Kabir Nur namazı var mı?

            Peygamberimiz (sav) dan böyle bir namaz kıldığı veya tavsiye ettiği nakledilmemiştir. İlmihal kitaplarının hiçbirinde böyle bir namaz yer almamıştır. Dolayısıyla böyle bir namaz kılmak bid’attır.

Arzu eden iki rekat namaz kılar ve kabir azabından koru diye dua eder.

Nafile namazlarının mükafatı boldu. Sevabı da çoktur.

Rabbim her müslümana nafile namazların sevabından mahrum etmesin.

…………………………

………………..

……….

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir