MÜZİK VE İNSAN

Müzik: hisleri, düşünceleri, ses, hareket ve âletlerle ifade etme ve anlatma sanatıdır. Başka bir ifadeyle müzik: insanın bedii zevkini okşayan ahenkli ses ve sözlerdir.

Aklı ve ruhi dengesi yerinde, normal her insan, güzel seslerden, yani musikiden zevk duyar, ruhi bir haz duyar. Güzel seslerden ve güzel sözlerden hoşlanmayan, zevk almayan insanın ruhi dengesi normal değildir.  

İnsan hayatında müziğin; güzel ses, güzel sözlerin önemli bir yeri vardır. İnsan müzikle doğar, müzikle büyür, müzikle ölür. Çocuk daha doğarken annenin iniltileri arasında doğar, daha sonra annesinin terennüm ettiği güzel nağmeler ve ninnileri dinler. Birkaç gün içinde sağ kulağında ezan, sol kulağında kamet seslerini duyar. Büyüdükçe ezanlar, mevlitler, Kur’an nağmeleri, ilahiler, tekbirler, salavatlar derin izler bırakır.  

Özet olarak insan, müzikle doğar, müzikle büyür ve bu dünyadan ayrılırken de yaslarla, ağıtlarla, salâlarla mezarı başında okunan aşır ve yasinlerle hayatını noktalar.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir