MÜZİK RUHUN GIDASI MIDIR?

Müzik öyle bir ilâçtır ki, kullanmasını bilenlerin işine yarar, bilmeyenler de zarar görür.  

Bugüne kadar hep duymuşuz, hep söylemişizdir, “Müzik ruhun gıdasıdır” diye acaba gerçekten müzik ruhun gıdası mıdır? Nefsin gıdası mıdır? Hangi müzik ruhun gıdasıdır?

Bugün öyle müzikler vardır ki, insanların cinsi duygularını harekete geçirir, eğlenceye çılgınlığa götürür. Kötü alışkanlıklar edinmesine neden olur. Böyle bir müzik ruhun değil, nefsin gıdası olur. Ruhla nefis arasındaki farkı bilemeyenler, insanı gıdıklayan, nefsini tahrik eden müziğe, ruhun gıdasıdır derler.

Şunu hemen belirtelim ki, insanda nefis ayrı, ruh ayrıdır. Bunların gıdaları da farklıdır. Nefse hitabeden, nefsi tahrik eden müzik, ruhu öldürür. İnsanî, ahlâkî duyguları köreltir.

Ruhun gıdası olan müzik, ruha hitabeden, Allah’ı hatırlatan, insanda yüce duyguların oluşmasına vesile olan müziktir.  

Önemli olan husus, ruhla nefsin istek ve ihtiyaçları farklıdır. Ruh Allah’ın istediği ve beğendiği şeyleri ister, onlarla tatmin olur. Nefis ise, şehvete hitap eten, zevk ve keyif veren geçici şeylerden hoşlanır. Bunun için bir insanın ruhu tatmin olursa, o insan yücelir, huzura erer. Taşkınlıklardan, sapıklıklardan uzak, dengeli bir hayat sergiler, bir insanın ruhu, alması gereken gıdayı almazsa, o insan hastalanır. Bir insan da nefsini besler ve ona uyarsa, o insan da mutsuz olur. Günah yoluna kolayca sapar. Çünkü her iyi duygu insanın ruhundan, her kötü duygu da nefsinden gelir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir