MÜSTEHCENLİK

      Kur’an-ı Kerim’de çıplaklığın çirkin bir şey olduğu bildirilmiştir. (A’raf:27 – 26)

      Edep ve haya duygusu, örtünmeyi gerektirir.

 Örtünmede tacizden, tecavüzden ve şehevî bakışlardan korunma vardır. Müstehcenlikte ise kötü  mesaj vardır, davetiye çıkarmaktır.

      Allah şöyle der:

  • “Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına elbiselerini giyinmelerini söyle. Bu onların tanınıp kendilerine sarkıntılık edilmemesi için daha uygundur.” (Ahzab:59)
  • *               *

      Hz.Aişe (ra) şöyle anlatır:

  • “Bir gün Ebu Bekir (ra) ın kızı Esma ince bir elbise ile Peygamber (as) ın yanına gelmişti. Peygamber (sav) ondan yüz çevirdi ve şöyle dedi: „Ey Esma! Şüphesiz kadın erginlik çağına ulaşınca vücudunun görünmesi uygun değildir.” (Ebu Davut, Libas:31)
  • *               *

 Müstehcenlikte ahlak ve insanlık açısından saygısızlık vardır. Müstehcen giyinene farklı gözle bakılır ve tahrik neticesi çirkin olaylara neden olur.

 Müstehcen giyim, açınanın da, bakanın da ruh sağlığını bozar. Cinsel sapıklıklar müstehcenlikle yayılır. Cinsel şiddet artar.

 Açınan sanatçı, şarkıcı, güzellik yarışmalarına katılan, açınmayı güzellik zanneden bir çok kadın depresyona girmektedir. Psikolojik tedavi görmektedir. Veya intihara kalkışmaktadır. Bir kısmının sonu acınacak haldedir. Bir kısmı da akıl hastanelerinde çıldırarak ölmektedir. Bir gazete bunu şu başlıkla haber vermiştir. “Ünlüler bunalımda: Sinema ve müzik dünyasının pek çok ünlü ismi, yaşadıkları depresyon nedeniyle psikolojik tedavi görüyor” (13.08.2001, Türkiye)

  • *               *

      Bir gazete haberi de şöyle:

     Çıplaklık kadınları aptallaĢ-tırıyor.

 İnsanlık 2000’li yılların eşiğinde bir büyük meselesini daha çözdü. bilim adamlarının bulgularına göre, sanıldığının aksine aptal kadınlar çıplaklaşmıyor, çıplak kadınlar aptallaşıyor. Bu sonuca, toplam 350 gönüllü kadın ve erkeğe zeka testleri uygulayan iki Amerikalı psikolog ulaştı. Barbara Frederickson ve Tomi – Ann Roberts adlı psikologlar deneklere, matematik sorularının ağırlıklı olduğu testler uyguladılar. Kadın ve erkek denekler bir kez tam giyimli olarak ve bir kez de mayo – bikini giymiş olarak testlere tabi tutuldular.

Şok sonuç: Çıplak ya da çıplağa yakın derecede giyimli kadınların zihinsel yeteneklerinde ani bir düşüş görüldü. Giyimli halde en zor, girift denklemleri çözebilen kadınların, bikini giymiş haldeki performansları vitrin mankenlerini aratıyordu. Erkeklerin zeka seviyeleri ise giyimli olup olmadıklarından etkilenmiyor. Erkekler en mini slip mayoyla bile, en zor zeka sorularını sorunsuz çözebiliyor. (23.04.1999, Sabah Gazetesi)

              Psikologlara göre teşhircilik rahatsız edicidir. Onun için teşhircilik son derece yanlıştır.

*                 *               *

 Fransız Prof.Dr.Tony Anatrella “Bunalımlı Topluma Hayır” diye bir kitap yazmış, “Çıplaklık Sapıklıktır” başlığının altında özet olarak şöyle demiştir:

 Anatrella, “Özellikle son yıllarda yoğunlaşan reklam rekabeti piyasasında, mesaj verme sıkıntısı çeken firmaların ürün tanıtımında vücut teşhirine yönelmeleri, ilkellik ve basitliğin sembolüdür. Müstehcen yerlerin teşhiri, söylenildiğinin aksine tabuları yıkmak veya sanat icra etmek değil, insanın en değerli varlığı olan ruhunu ve şahsiyetini satışa çıkarmasıdır” diyerek reklamcıları topa tuttu. (13.03.1994, Türkiye)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir