MÜSTEHCENLİK ÖNLENMELİDİR

            Müstehcenlik, insanlara zarar veren bir konudur. Bu açıdan suç sayılmalıdır. Kanun çıkararak, tedbirler alarak mutlaka önlenmelidir.

            Herşeyin mutlaka bir çaresi ve önleme yolu vardır. Kapalılığın, başı örtmenin önüne geçilmeye çalışılıyor da müstehcenliğin önüne niye geçilmeye çalışılmasın? Örtünmek tehlikeli görülüyor da çıplaklık neden tehlike olarak görülmesin.

            Gidişat tehlikeli. Böyle giderse, zarar gören çok olacaktır.

            Aslında Anayasanın 5. maddesinde : “İnsanın manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlama görevi verilmiştir. 41. maddede “Ailede kutsal” sayılmıştır.

            Bugün bu konuda başka ülkeler bizden çok ilerdedir. Sansürün alası vardır. Müstehcen yayınlara izin verilmiyor işte birkaç örnek:

            Alman RTÜK, Pro 7 televizyonunu 16 yaşından küçüklerin seyretmesi yasaklanan bir filmin reklâmının gece değilde gündüz kuşağında yayınladığı için 75 bir Mark ceza vermiştir” (21.7.1995 Türkiye)

            “A.B.D.de meese komisyonunun yayınladığı sansür gerekçeleri şöyledir :

            -Şiddet,

            -Müstehcenlik,

            -Edepsiz sözler,

            -Toplum ahlâkına aykırı ifade içeren kitap,

-İnsan-Allah ilişkilerini alaya almalar

            -Çocuklara yalancılığı öğreten kitaplar” (27.07.199 Zaman)

            Devlet, insanımızı korumakla görevlidir. Rezaletlere, kepazeliklere, yıkıcı yayınlara, aldatıcı reklâmlara, devleti yönetenler bir vatandaş gibi seyirci kalamaz, aczini ifade edemez. Zira o, icraat adamıdır. Oturduğu makam, zevk ve safa sürme yeri değil, sorumluluk yeridir.

            Devlet adamı, insanımızı korumasız bırakamaz. Zehirli, sağlıksız gıda imal edene de, o gıda ile sağlığı bozulana da kendi haline terk edemez. Bir baba evladını nasıl tehlikelerle baş başa bırakabilir? Nasıl yok oluşa terk edebilir? Devlet de babadır. Görevini yapmalıdır. “Beğenmiyorsan kapat” bu çare değil. Söylenecek söz de değildir.

            En azından devletin yayın organları diğer radyo ve televizyonlara alternatif olmalıdır.

            Fuhuşu, müstehcenliği teşvik ve tahrik eden yazılı basın kontrol altına alınabilir.

            Analar babalar, ahlâklı inançlı nesil yetiştirerek, eve müstehcenlik sokmamak, almamak aldırmamak, seyretmemek, ettirmemekle tedbir alabilir.

            Her müstehcenlik, ahlâksızlık için Alo 178-155-156 ücretsiz hatları kullanılabilir.             Birşeyi durdurmak, önlemek, zararı def etmek, yeni nesli korumak aslında zor bir iş değildir. Böyle şeyler mümkün olmasaydı yaratan insanı sorumlu tutar mıydı?

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir