MÜSLÜMANLARA SÜNNETLE KONULAN HAYAT ÖLÇÜLERİNDEN BAZILARI

-İmandan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmak kadar korkunç görmek.(Müslim, İman:67)

-Harama bakmayı iblisin zehirli oklarından bir ok olarak görmek.

-Peygambere itaati, Cenab-ı Allah’a itaat bilmek,

-Allah’ın devamlı kalbe nazar ettiğini bilip ona göre davranmak.

-Haramdan günahtan kaçınmak.

-Hayatı Kur’an’a göre yaşamak -Malın zekatını vererek onu temizlemek.

-Dinin direği olan namazı, terk etmemek.

-Nefsin ve şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak.

-Şirkten, Allah’a isyandan kaçınmak.

-Yalandan, riyadan, yeminden uzak durmak.

-Şeytanın vesvesesine, şerre davetine kulak vermemek. -Haramdan, şüpheli şeylerden uzak durmak.

-Zikri, tövbeyi ve duayı elden, dilden bırakmamak.

-Hainlik etmemek, kafir münafık işi işlememek.

-Ölü eti yemek olan gıybetten sakınmak

-Hiçbir günahı küçük görmemek

-İmanı uzaklaştıran zinadan kaçınmak. (Tirmizi, iman:11) Zina eden, hırsızlık yapan, içki içen Müslüman olarak bunları yapmaz.

Kur’an’da:’’ zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çirkin bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.’’ (İsra:32)

Bunlar, Cenab-ı Allah’ın ve Resulünün koyduğu hayat ölçüleri ve talimatlarıdır.

Eyvah! Keşke! Dememek için konulan kurallara uyulursa, dünyada huzur ahirette saadet elde edilmiş olur.

Müslüman ‘’keşke’’ diyeceği, pişman olacağı iş işlemez. Sonra keşke demenin ve pişman olmanın fayda vermeyeceğini bilir.

Keşke dememek için:

Sağlam bilgi doğru itikat sahibi olalım.

Bilgisiz, itikadı bozuk olmayalım.

İnandık demekle kalmayalım.

İnancımızı yaşayalım Allah’ın Peygamberin her talimatını hayat ölçüsü yapalım.

Allah’ın davetine isyan etmeyelim

Allah’ın hayat verici davetlerine icabet edelim.

Peygamberin sünnetine arka plana atmayalım.

Sünnete azıdişimizle dört elle sımsıkı sarılalım.

Boş manasız, hayvani hayat yaşamayalım.

Hayatı dolu dolu yaşayalım, anlam kazandıralım. Bilen olalım, veren olalım.

Haktan yana ol!

Haksızlık karşısında susan şeytan olma! Hep dosdoğru ol!

İkiyüzlü münafık olma! Ne kendisi eyledi rahat Ne halka verdi huzur Göçtü gitti cihandan.

Dayansın ehli kubur, olma! Müslüman olarak can verenlerden ol.

Allah’ım canımızı Müslüman olarak al. Hesabını kolay veren, cennetlik kullarından et!

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir