Müslümanlar Kardeştir

Bunu Cenab-ı Allah Kur’an’da: “Müslümanlar kardeştir” buyuruyor. (Hücuraf: 10) 

İslam, kardeşlik dinidir. İslam kardeşlik düşüncesini ve anlayışını yıkacak her türlü davranışı yasaklamıştır.

Cenab-ı Allah Müslümanlar: “Toptan Allah’ın ipine sarılın parça parça olup ayrılmayın” diye emrediyor. (Al-i İmran: 103)

Allah’ın emrine göre mü’minler kardeştir. Öyleyse fırka fırka, grup grup olmayacak araları açık olan kardeşlerinin arasını düzeltecektir.

İslam peygamberi, İslam kardeşliğini bozacak her şeyi yasaklamış Müslümanları kardeş ilan etmiştir. “Birbirinize kin tutmayın, haset etmeyin, sırt çevirmeyin ve ilginizi kesmeyin, ey Allah’ın kulları kardeş olun” buyurmuştur. (Buhari Edep: 57) Peygamber (as) şöyle buyurur:

  • “Hiç biriniz kendi nefsi için istediğini mü’min kardeşi için de istemedikçe hakiki mü’min olamaz.” (Buhari İman: 7)
  • “Benden sonra birbirinizin boynuna vurarak küfre dönmeyin.”
  • “Müslümana sövmek fasıklıktır. Onunla çarmışmak küfürdür.”
  • “Hata dışında kim bir mü’mini kasten öldürürse, onun cezası cehennemdir.”(Nisa 92-93)
  • “Kim bir Mü’mini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir insanın yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur.” (Maida: 32)

Dinimiz, İslam kardeşliğine büyük önem verilmiştir. Kardeşlik cennet kapılarını açar, cehennem kapılarını kapatır. Herkese huzur verir, mutluluk verir, güç verir.

Peygamberimiz (sav) bir hadislerinde şöyle buyuruyor:

  • “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm etmez, onu tehlike anında yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse, Allah’ta onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah’ta o yüzden onu kıyamet günü sıkıntıdan kurtarır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah’ta onun ayıbını örter.”

(1. Canan, Hadis Ans: 9/374)

Hz. Peygamber sınıf sınıf ayrılanları, köle ile efendiyi bir tarağın dişleri gibi eşit ve kardeş ilan etmiştir. Birbirleri ile ırk üstünlüğü kavgası yapanları, kan davası güdenleri kardeş yapmıştır.

Birbirleri ile amansız düşman olan Evs ve Hazrec Kabileleri’nin kardeş olmalarını sağladı. Cahiliye devri adetlerini bir bir kaldırdı. Ensar muhacir kardeşliğini oluşturdu. Her şeylerini paylaştılar.   

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir