Müslümanlar Fırka Fırka Olmaz

Kuran’da: “Gevşemeyin, inanmışsanız mutlaka üstünsünüzdür.” (Ali İmran: 139)

  • “Hepiniz toptan Allah’ın dinine sarılın, parçalanıp ayrılmayın.” (Ali İmran: 103) “Çekişmeyin.” (Enfal: 46) Hz. Ömer şehit edilince: – Beni kim vurdu? Der.
  • Ebu Lülü. Derler.
  • Şükür beni bir Müslüman vurmadı. Der.

 “Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan olmayın.

Bunlardan her fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir..”

(Rum: 32) Parti, parça demektir. Grupçuluk bölücülüktür.

Peygamberimiz bir gün gruplaşmış halde Müslümanları otururken görmüş. “Bana ne oluyor ki sizi fırka fırka, parti parti görüyorum” demiştir.

Bir topluma bölücülük girdiyse, o toplum darmadağın olur.

Bir toplum için tefrikadan daha büyük düşman olamaz. Düşmanın en büyük silahı bölmektir. Parçalamaktır.

En güzel tedbir, tahriklere, fitrelere dikkat etmektir.

İhtilafa düşmememiz konusunda Cenab-ı Allah bizi uyarmıştır. Bölücülüğe sebep olan hizipçilik, ırkçılık dinimizde yasaklanmıştır.

Mehmet Akif: “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” diyerek. Bu konuda hem iç, hem de dış tahrikleri dikkat çekmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir