MÜSLÜMANIN UYARICILIK GÖREVİ

İnsanoğlu yol gösterilmeye, bilgilendirilmeye muhtaç bir varlıktır. Onun için Allah insanı yarattıktan sonra başıboş kendi haline bırakmayıp peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir. Sonra da inanan insanları peygamberler vasıtasıyla tebliğ edileni yayma, onunla insanları uyarma görevini farz kılmıştır.

İslamı tebliğ her Müslümanın gücü nispetinde üzerine borçtur. Son zamanlar da insanların durumları ve ortamın bozulmuş olması halinde daha da ağır bir sorumluluk haline almıştır.

Tarihte uyarma ve tebliğ görevini yapmayanlar ve davete icabet etmeyenler çeşitli şekillerde cezalandırılmışlardır.

Bugünde gücü olup da uyarma, kötülükten alıkoyma, hayra davet görevini yapmayanlar ağır sorumluluk altındadır. Dünya da ve ahirette sorulacaktır.

Hz. Peygamberden şöyle nakledilmiştir: Kıyamet, gününde bir adamın yakasına bir adam yapışacak adam ona:

-Yakama niye yapıştın? Diyecek.

Cevap:

-Dünyada iken beni kötü halde iken gördün de neden beni uyarmadın, o kötülükten alıkoymadın” olacak.

Her ihmalimiz, her umursamazlığımız da bizden sorulacak. Çünkü insan tek kendinden sorumlu değildir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir