MÜSLÜMANA SELAMI YAYIN EMRİ VERİLMİŞTİR

İnsanlar arasında bir selamlık ilgiye muhtaç insanlar var. Hepimiz selamın sağlayacağı huzura muhtacız.

Bozulan ilişkiler ve unutulan selam için ABD’ de 21 Kasım “merhaba günü’’ ilan edilmiştir. Biz de kampanyalar açılmaktadır.

Selamlaşmak hem insani, hem de dini görevdir. Peygamber (as) şöyle buyuruyor:

-“İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız.’’ (Müslim, iman: 83)

Kin, haset, duyarsızlık gibi hastalıklar ortaya çıkınca, selamı unuttuk. Menfaatsiz selam vermez hale geldik. Tanıyorsak selam veriliyor. Yoksa selamı ihmal ediyoruz. Cenab-ı Allah emrediyor:

-“Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek, sen mümin değilsin demeyiniz.’’ (Nisa: 94) (İlgisiz kalmayınız.)

Bir hadiste:

-Ey nas! Selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabanızı ziyaret ediniz. İnsanlar uyurken namaz kılınız. Selametle cennete giriniz.’’

Buyrulmuştur. (Riyazü’s- Salihın: 852)

Selam barışın, sevginin, muhabbetin anahtarıdır. Selam yayıldıkça Müslümanlar daha birbirini tanır, kardeşlik artar.         

Peygamber (as)  Medine’ye hicretinden sonra ilk talimatı “selamı yayın’’ olmuştur.

Müslümanlar arasında ilk tanışma cümlesi “selamün aleyküm’’ dür. Bunun için selam yayılmalıdır. Selam kaynaşmayı sağlar, güven verir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir