MÜSLÜMANA LANET OKUMAK

Mü’mine  iftira etmek, Lanet okumak günah olduğu bildirilmiştir.

Kur’an’da hiçbir ayette mü’mine Lanet okunmamıştır.Peygamber (as) da hiçbir mü’mine Lanet etmemiş, kötü söz söylememiştir.Müslümanın da müslümana Lanet okuması caiz değildir.Peygamber (as) müslüman olduğu bilinen kimselere Lanet  okuyanlara müdahele etmiş “Kabenin Rabbi’ne yemin olsun ki, böyle olmaz” demiştir.

Peygamber (as) :”Sıddıka Lanet yakışmaz” buyurarak, Lanet okuyannın sıddık derecesine  ulaşamayacağını bildirmiştir.(Tirmizi Birr :72)

Lanet okumak kimseye bir şey kazandırmaz korkulmalıdır ki geri döner.

Mü’mine Lanet okuyanın, Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur.

Müslümana Lanet okunmaz. Lanet, islam müslüman düşmanı kafire okunur.

Mü’mine Lanetten kaçınılmalıdır.Öfke halinde bile olsa mü’mine yakışmaz.

İslam’damü’minin  mü’mine Lanet okuması, onu öldürmesi kadar günah olduğu bildirilmiştir.(Buhari , Edep :44)

Bu konuda peygamber (as) çok hassas davranmış kötü söz söyleyenleri, Lanet okuyanları uyarmıştır.”Bana kötü sözlerden bahsetmeyin “ demiştir.

Peygamber (as) şöyle buyuru :

-“ Lanetciler kıyamet günü ne şefaatci nede şahid olurlar”(R.Salihın:452)

-“Birbirinize Allah’ın Laneti, gazabı ve cehennem azabı ile Lanet ve beddua etmeyiniz.”(Tirmi,zi Birr :48) buyurmuştur.

Peygamberimiz görülüyor ki müslümanın müslümana Lanet etmesini kesin olarak  yasaklanmıştır.Çünkü müslümana Lanet , sövmek, beddua etmek yakışmaz.Bir müslümana Lanet okumanın ağır sorumluluğu vardır.Çünkü Lanet okunan müslümandır.Yani Lanete layık değildir. Lanet yerini bulmayınca, Lanet okuyana döner.Bu durumda Lanet okuyan kendine Lanet etmiş olur.

Bunu atalarımız şöyle ifade etmiştir:

“Kötü söz sahibine aittir.”

Müslüman müslüman kardeşinin kötü olmasını asla istemez.Müslümana zarar vermemek vaciptir.Eliyle, diliyle kimseye zarar vermeyecektir.

İftiracı, Lanetci, bedduacı kimse Kur’an’daki ve hadislerdeki müslüman tarifine uymaz.

Ya Lanet kime ?

Mü’mine Lanet edilmesini, Peygamberimiz (asv) yasaklamıştır.

Peygamberimiz bir hadislerinde :

-“Kendinize beddua etmeyiniz, çocuklarınıza beddua etmeyiniz, malınıza beddua etmeyiniz.Duaların kabul olduğu zamana rastlarda duanız kabul oluverir.” Buyurmuştur.(Ebu Davut Vitir :27)

Lanet, düşmanlığı devam eden kafire olur.Zulmü devam eden zalime olur.Açıktan günah işlemekte  ısrar eden başkalarına kötü örnek olanadır Lanet.

Genede bunlar için Allah’tan ıslah olmaları için temennide bulunulur.Sonuçta da Allah’a havale etmek doğru bir hareket olur.Belki onlar pişmanlık duyabilir veya onlardan dünyaya gelecek  çocukları hayırlı kimseler olabilir.Biz bilemeyiz Allah bilir.Görelim mevlam neyler, neyklerse güzel eyler.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir