MÜSLÜMAN

– Müslüman kimdir?

Müslüman İslâm’ın şartlarını ve imanın şartlarını aynen kabul eden kimsedir.

Kur’an-da bildirildiğine göre: “Allah size önceki toplumlarda ve Kur’an-da size “müslüman” adını verdi. Öyle ise, namazı kılın, zekatı verin. Allah’a sıkı sarılın, O sizin mevlânızdır.” (Hac: 78) Bu ayette bildirildiğine göre Cenab-ı Allah bize “müslüman adını” vermiştir. Onun için müslüman olmak neyi gerektiriyorsa, onu yapmak durumundayız.

Adımızın müslüman olması, müslüman olmamız için yeterli değildir. Nüfus cüzdanımızda da Dini: “İslâm” yazılmış olması da yeterli değildir. Müslüman olmanın şartları vardır. Şartlar yerine getirilmeden müslüman olunmaz. Yani sözde değil, özde müslüman olmak lâzım. Lafla peynir gemisi yürümüyor.

Hz. Peygamber(SAV) müslümanı nasıl tarif etmiş: “Müslüman, elinden, dilinden, müslümanların emin olduğu kimsedir.” (Tirmizi İman:12) Buna göre müslüman, zararlı değil, faydalı insandır. Bencil değil, başkalarının çıkarını da düşünen insandır.

 • Müslüman nasıl olmalıdır? Müslüman denince farklı insan akla gelmeli, bakılınca, görünümüyle, hareketleriyle Allah’ı ve peygamberi hatırlatmalıdır. Yani müslüman, örnek insan olmalıdır.  

Kur’an-a göre müslümanın vasıflarından bazıları şunlardır:

 • Allah anıldığında kalbi ürperir.
 • Her an Allah’ın huzurunda olduğunu hisseder.
 • Sadece Allah’a ibadet eder, yalnız O’ndan korkar.
 • Yalnız Allah’a güvenip, dayanır.
 • Namazı dosdoğru kılar.
 • Allah’ın verdiğinden Allah yolunda harcar.
 • İyiliği emreder, kötülükten sakındırır.
 • Peygambere itaat eder.
 • Sabreder, belâ ve musibetler karşısında isyan etmez.
 • Boş şeylerden yüz çevirir.
 • Irzını namusunu korur.
 • Hiçbir şeyi israf etmez. Zamanı boşa geçirmez.
 • Kula kulluk etmez, ancak yüce Allah’a kulluk eder.
 • Günaha, harama bulaşmaz. Şüphelilerden kaçar.
 • Yalan iş yapmaz. Aleyhine de olsa doğruluktan ayrılmaz.
 • Gıybet etmez, iftira etmez, kötü zanda bulunmaz.
 • Zulmetmez, haksızlık etmez.
 • Rızkını, ecelini onun bunun elinde aramaz.
 • Allah’a güvenir, dayanır, beklediğini ondan bekler.
 • İslâm ahlâkı ile ahlâklanır, görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
 • Emanete hıyanet etmez.
 • Eline, diline, nefsine sahip olur.  
 • Allah’ın emir ve yasaklarına uyar.
 • İbadette gevşeklik göstermez.
 • Allah’ı çok zikreder.
 • Irz ve namusunu korur.

Hadislere göre müslümanın bazı vasıfları şunlardır:

 • Müslümanın her şeyi hayırdır. Sevinç verici hal olur, şükreder, üzücü hal olur, sabreder.” (Ramuz el- Ehadis: 314/12)
 • Mü’minin hayırlısı kanaatkâr olanı, şerlisi de tamahkâr olanıdır.” (Age: 281/12)
 • “Mü’min her halinde hayır üzerindedir.” (Age: 230/14)
 • Mü’min Allah yanında bazı meleklerden daha şereflidir.” (Age: 231/2)
 • “Mü’minin külfeti azdır.” (Age: 231/4)
 • “Mü’minin her işi faydalıdır. Onunla yürürsün sana fayda verir. Onunla ortak olursun sana fayda verir.” (Age: 231/7)
 • “En hayırlı mü’min ömrü uzun, ameli güzel, en şer mü’min de ömrü uzun ameli kötü olandır.”(Tirmizi Zuhd:21)
 • “Müslüman herkesin emin olduğu, güvenilir kimsedir.”
 • “Sünnet üzerine yaşayan kimsedir.”
 • “Kul hakkına riayet eden, kimseyi hor görmeyen kimsedir.”
 • “Farklı kimsedir. Farklı düşünen, farklı yaşayan kimsedir.”
 • “Her işte Allah rızasını gözeten kimsedir. ”
 • “Hedefi iyi kul, iyi ümmet olmak ve cennetlik olmaktır.”
 • “Her şeyi imtihan bilir. Hayırlısını diler.”
 • “Bid’atlerden kaçınır.”
 • “Kendini kabir ehlinden bilir. Hesap vermeye hazır olur.”
 • “Elinin altındakileri iyi yetiştiren kimsedir.”
 • “Müslüman İslâm’ın, Kur’an-ın muhatabı olan kimsedir.”
 • “İşinde sözünde sadık kimsedir.”
 • “Sabırlı, hoşgörülü kimsedir.”
 • “Örnek gösterilecek kimsedir.”
 • “Asla hainlik etmez.”
 • Nasıl iyi müslüman olunur?

            Müslüman, önce dinini ve dininin inceliklerini bilmesi gerekir. İtikadını düzeltmesi gerekir ve dinini yaşaması gerekir.  

            Helâlden kazanmalı ve helâlden yiyip içmelidir ki, iyi bir müslüman olsun.  

            İnsan, küçük günahlardan ve şüpheli şeylerden kaçınmazsa, günah işlemekten kendini alıkoyamaz.

            İyi müslüman, yaptığını iyi yapan, sözünü güzel söyleyen kimsedir.  

 • Ahlâkın güzelliği, kötü alışkanlıkların olmayışı o kişinin iyi bir müslüman oluşundandır.
 • “İyi bir müslüman, yaratılış gayesine uygun yaşayan insandır.”  

Hz. Peygamberin davetinin özü: “Müslüman ol kurtul” olmuştur. İyi müslüman, iman ederek küfrün pisliklerinden kurtaran ve ahirette de kendini kurtaracak işler yapandır.

Mevlana: “Nice insanlar gördüm üzerlerinde elbiseler yok; nice elbiseler gördüm, içlerinde insan yok” demiştir. İyi müslüman, müslüman olduğunu söyleyen kimse değildir, İslâm’ı yaşayan insandır.

 • Müslümanın iyisi, müslüman olmayı ve müslümanca yaşamayı beceren, söylediği zaman hayır söyleyen veya susan, örnek insandır.  
 • İyi müslüman, bilerek isteyerek hata etmez ve hatasında ısrar etmez.  
 • İyi müslüman, ciddi iş yapar. Davranışlarını Kur’an-a göre düzenler. Sadece mü’minleri sırdaş edinir. Peygamber gibi, sahabe gibi olmaya çalışır, ömrünü iyi değerlendirir. Boş şeylerle uğraşmaz, Allah için ne yaptığına bakar.
 • Ömrü uzadıkça hayırı artan, nefis engelini aşabilen müslüman, iyi müslümandır.
 • İyi müslüman, iyi niyetli, amelde, imanda, haset etmez. Sövmez, yalan söylemez ve kaba davranmaz.  
 • Müslüman, değişen ve değiştiren kimsedir. Müslüman önce kendi değişecek sonra da başkalarını değiştirecektir.  

Önce, işini, aşını, giyimini, ahlâkını, düşüncesini değiştirecektir. En önemlisi müslümanlık anlayışını değiştirecektir. Yani sözde müslüman değil, özde müslüman olacaktır.

Müslümanlık anlayışını levha müslümanlığından çıkaracak, kalbine ve gönlüne indirecektir. Nüfus cüzdanı müslümanı değil, İslâm kimliğine sahip olacaktır.  

Bundan sonra da eşini, çocuklarını, çevresini ve onunda çevresindekileri değiştirecektir.  

Dükkanına astığı besmeleyi, evine astığı Allah lafzını okumayan, ne ölçüde müslümandır?

 • Müslüman hayatını İslâm’a göre tanzim eden kimsedir. Müslümanlık zorla kıyılan nikâh gibi olmaz. Böyle olunca ne oluyor? Ölçü Kur’an olmuyor. Kur’an-a gereken değeri vermeyenler için Peygamberimiz: “Ey Rabbim! Kavmim Kur’an-ı büsbütün terkettiler” diye Allah’a şikâyet ediyor. (Furkan: 30) Bazıları Kur’an-dan faizle ilgili ayetleri okuyor, faiz yiyor. Bacılarımız tesettür ayetlerini okuyor, örtünmüyor. Kur’an müslümana talimatlar verir. Cenab-ı Allah’tan müslümana mektuptur. Müslüman, Kur’an-a uymak mecburiyetindedir.  
 • Müslümanın bir ölçüsü de Hz. Peygamberin sünnetidir. Müslüman, peygamber gibi yaşayacaktır. Peygamberin sünnetine tabi olacaktır ki, Muhammed ümmetinden olsun.
 • Hiçbir şey iman sahibini caydırmamalı, yolundan döndürmemelidir. Çünkü hiçbir vaad pergamberimiz (SAV)i davasından döndüremedi: “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz, vallahi davamdan vazgeçmem dedi.” Müslümanlar mallarından, alacaklarından ve sevdiklerinden vazgeçtiler de hatta canlarından bile vazgeçtiler de dinlerinden, imanlarından vazgeçmediler.  

Günümüz müslümanı azıcık menfaatim var diye büyük tavizler veriveriyor.  

Müslüman, Cenab-ı Allah’ın verdiği şeylerin hakkını tam olarak vermenin gayreti içerisinde yaşamalıdır.  

Müslüman, müslüman olmanın şartlarını yerine getirmelidir. Onu gören, ona bakan:

“İşte bu bir müslüman ” demelidir.  

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir