Müslüman Müslümanın Gizli Halini Araştırmaz

Kur’an’da: “Bilmediğin şeyin ardına düşme, doğrusu kalp, göz, kulak bunların hepsi o şeyden sorumludur.” (İsra: 36)

  • “Ey iman edenler! Bir topluluk diğerini alaya almasın belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır.” (Hücurat: 11)
  • “insanları arkadan çekiştiren, gözle, kaşla alay edenlerin vay haline!” (Hümeze: 1) buyurularak İslam kardeşliğini bozacak olan davranışlar kınanmıştır.

Hz. Peygamber: “Zandan çekininiz. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız… Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz.” (Tecrid-i Sarih Ter: 12/143) diye emretmiştir.

  • “Bir kimse din kardeşinin ayıbını onun hoşlanacağı şekilde örterse, Allah’ta kendisini dünya ve ahirette hoşnut eder.” Buyurur. (Ramuz El Ehadis: 423/7)

Gizli haller araştırılırsa arada sevgi, saygı kalmaz, insanlar birbirine düşman olur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir